איך להפיק מכתבי תזכורת לחשבונות עסקה פתוחים

מכתבי תזכורת לחשבונות עסקה

 
בתוכנת עודכנית ניתן להגדיר שלאחר הפקת חשבון עסקה יופק מכתב תזכורת לחשבונות שטרם שולמו.
 
אפשרות נוספת להפקת מכתבי תזכורת לתשלום, יכול להתבצע מתוך רשימת חשבונות עסקה פתוחים > הדפס > ובחירה בדוח ההדפסה "מכתבי תזכורת לחשבונות פתוחים"
 

ביצוע ההגדרה באופן קבוע עם הפקת חשבון עסקה יעשה מתוך הגדרות מערכת > הגדרה 77 - הגדרות חשבונות עסקה
 

בחלון ההגדרה נסמן את האפשרות "לאחר הפקת חשבון עסקה, הפק מכתב תזכורת לחשבונות שטרם שולמו"

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)