הגדרות הסכמים

כספים - הגדרות הסכמים

בהגדרות הסכמים נקבע תיאור לנוסח ברירת מחדל בעת ביצוע חיוב מסוג ריטיינר ומתי תתקבל התראה בהסכם מסוג ריטיינר ואו גלובלי.

1. לשינוי הנוסח פריט החיוב מסוג ריטיינר לחץ על כפתור 

לחיצה על הכפתור  תציג את נוסח ברירת המחדל של המערכת. ניתן לשלב מלל חופשי בשילוב הנוסח הקיים.

2. קבע את - % יתרת כמות יחידות להתראה בהסכם מסוג ריטיינר.

3. קבע את - % יתרת סכום/כמות להתראה בהסכם מסוג גלובלי.

חשוב! ההגדרות בסעיף 2/3 יכנסו לתוקף רק במידה וההתראה על ניצול בהסכמים היא "עלפי מערכת".

לסיום לחץ על כפתור 

דוגמה לפריט חיוב מסוג ריטיינר לאחר שינוי נוסח ברירת המחדל

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)