תעריפים בכרטיס הלקוח או התיק

יצוע ההגדרה    

הגדרת קבוצת תעריפים ללקוח או לתיק:   

מכרטיס הלקוח/תיק > חוצץ הגדרות > לחץ עדכן

בחר באיזה אופן יחושבו החיובים, לפי קבוצת תעריפים מהגדרות המערכת (הגדרה 61) או פרטני לתיק/לקוח:

בבחירת קבוצת תעריפי מערכת - בחר קבוצה מהרשימה > לחץ אשר > בסיום לחץ [שמור].

בבחירת קבוצת תעריפים פרטנית - לחץ על כפתור [הצג תעריפים] > הגדר את התעריפים הרצויים ובסיום לחץ שמור .

- הוספת משתמש או קבוצת משתמשים המקושרים לפריט חיוב

- שכפול קבוצת תעריפים קיימת

- קביעת אחוז הנחה לקבוצת משמשים או למשתמש בודד (ניתן לבחור מספר רשומות ולקבוע אחוז הנחה)

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)