לתצוגת יומן ומשימות נוסף דו"ח הדפסה של "פגישות ומשימות"

איפה?
חוצץ יומן ומשימות > יומן ומשימות > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.68]

נוסף דו"ח הדפסה "פגישות ומשימות" המשלב את הנתונים מהיומן וגם מרשימת המשימות.

  • גרסה?: 1.68
  • מודול: ניהול משרד
  • מספר משימת פיתוח: 20293
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)