עודכנית - מאגר ניהול ידע

לתצוגת יומן ומשימות נוסף דו"ח הדפסה של "פגישות ומשימות"

איפה?
חוצץ יומן ומשימות > יומן ומשימות > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.68]

נוסף דו"ח הדפסה "פגישות ומשימות" המשלב את הנתונים מהיומן וגם מרשימת המשימות.

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.