איך להדפיס בקשות והחלטות מהתפריט הראשי

   איך להדפיס בקשות והחלטות מהתפריט הראשי ?
  כלים שלובים > בקשות והחלטות > הצגת בקשה/החלטה > הדפס
    מה התחדש בגרסה? [1.68]

  ההדפסה תכלול את פרטי התיק, את מסמך הבקשה וגם את מסמך ההחלטה.  

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)