עודכנית - מאגר ניהול ידע

מה חדש 1.68

מה חדש בגרסה 1.68 

 

לקוחות יקרים,

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת עו"דכנית פלטינום - לגרסה 1.68

בגרסה זו נעשו שיפורים בדו"חות המערכת, תצוגות ודו"חות הדפסה של רשימות. שונה אופן קישור תיקי האיחוד לתיקים הפנימיים, כך שהצפייה בהם נוחה יותר. בנתוני התקשורת נוספה רשימת חיובים לפי תיקים, בכרטיסי הלקוח נוספה אפשרות להגדיר לשכת הוצל"פ ברירת מחדל לכל התיקים של הלקוח וכו’. 

את פרטי המידע העיקריים או החשובים שנוספו בגרסה ריכזנו כ"שינויים נבחרים" ובהמשך המאמר מופיעים כל פריטי המידע בכל הנושאים.

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, על ידי לחיצה על כותרת הנושא בתוכן העניינים ומשם ניתן לקרוא בקצרה את כל מה שהתחדש בגרסה בעניין זה. על כל עדכון כזה ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על הכותרת או על הקישור   "לקריאה נוספת".

 עדכונים נבחרים בכל הנושאים

כל העדכונים:

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

הוצל"פ ותביעה (תיקים פנימיים)

תיקים ולקוחות

חיובים

חשבונות עסקה

כספים

פיקדונות

מסמכים

יומן ומשימות

ניהול משרד - כללי

 

עדכונים נבחרים

 

לרשימות מודול כלים שלובים נוספה "רשימת חיובים לפי תיק"

איפה? 
חוצץ מודול כלים שלובים 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה רשימת "פירוט חיובי הוצל"פ לפי תיק" - הרשימה תציג את חיובי ההוצל"פ שנרשמו בתיקים (תקשורת) וממנה ניתן לרשום חיובים והוצאות לתיקים הפנימיים....  לקריאה נוספת
 

 

בתיקי הוצל"פ (פנימיים), הקישור בין מספר האיחוד לתיק הפנימי שונה, כך שמספר האיחוד יקושר לחייב הרלוונטי ולא לתיק כולו

איפה? 
כרטיס תיק הוצל"פ (פנימי) 
מה התחדש בגרסה? 
בתיקי הוצל"פ, הקישור בין מספר האיחוד לתיק שונה, כך שמספר האיחוד יקושר לחייב הרלוונטי ולא לתיק כולו: בלחיצה על כפתור [תיק תקשורת] תתאפשר צפייה בכל תיקי התקשורת הרלוונטיים לתיק הפנימי - תיק התקשורת ה...  לקריאה נוספת
 

 
בהגדרות בכרטיס הלקוח נוספה הגדרה של לשכת הוצל"פ

איפה? 
בכרטיס לקוח > חוצץ "הגדרות" > הוצל"פ  
מה התחדש בגרסה? 
נוסף שדה "לשכת הוצל"פ".
לאחר הגדרה של לשכת הוצל"פ בכרטיס הלקוח - בעת הוספת פעולה של פתיחת תיק בהוצל"פ באחד התיקים של הלקוח, המערכת תבצע בדיקה האם מוגדרת לשכה בתיק, ללא צורך בהקלד...  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת פעולות התקשורת נוספה פעולת "עיקול צד שלישי"

איפה? 
תיק תביעה/הוצל"פ > הוספת פעולת "עיקול צד שלישי" 
מה התחדש בגרסה? 
פעולת "עיקול צד שלישי" נוספה לרשימת פעולות אותן ניתן לשלוח בתקשורת ...  לקריאה נוספת
 

 
 
 
איפה?
הגדרות מערכת  
מה התחדש בגרסה? 
נוספה הגדרה 139 - הגדרות הסכמי ריטיינר. בחלון ההגדרה - ב"נוסח תיאור חיוב תקופתי" ניתן לציין נוסח ברירת מחדל, שיירשם בשורת החיוב בעת ביצוע חיוב ריטיינר. בחלון ניתן לרשום מלל חופשי וגם להשתמש בשדות המצויינים, על...  לקריאה נוספת
 

 
 
 
איפה? 
חוצץ פקדונות > כרטסת פקדונות ללקוחות אב 
מה התחדש בגרסה? 
לכרטסות הפקדון (לקוח/תיק) נוספה רשימה "כרטסת פקדונות ללקוחות אב".
הכרטסת תציג סכומי סה"כ מנתוני פקדונות לפי לקוח אב (בדומה לפקדונות ללקוחות). 
בחלון הסינון ובתצוגת הפקדון ללקוח אב...  לקריאה נוספת
 

 

בהדפסה של פרטי בקשה והחלטה, יודפסו פרטי התיק והמסמכים הסרוקים של הבקשה וההחלטה

איפה? 
כלים שלובים > בקשות והחלטות > הצגת בקשה/החלטה > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
ההדפסה תכלול את פרטי התיק, את מסמך הבקשה וגם את מסמך ההחלטה הסרוקים.  ...  לקריאה נוספת
 

 

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים


בהוספת פעולת עיקול מדיה בתיק, אם יש גורמים שעתידים להשתנות - למשתמש תוצג התראה מתאימה

איפה? 
בהוספת פעולת עיקול מדיה בתיק 
מה התחדש בגרסה? 
בהוספת פעולת עיקול מדיה בתיק, למשתמש יוצגו התראות על גורמים שעתידים להשתנות, אם יש כאלה (לא פעילים/שינוי מחיר/חדשים)....  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
הגדרות מערכת > קוד 27 - רשימת טפסים 
מה התחדש בגרסה? 
הטפסים הבאים עודכנו בהתאם לשינויים שנשלחו על ידי רשות האכיפה:205 - בקשה לביצוע שטרות והמחאות206 - בקשה לביצוע פס"ד כספי220 - בקשות כספיות...  לקריאה נוספת
 

 
 
 
איפה? 
הגדרות מערכת > הוצל"פ - רשימת טפסים (הגדרה 27)  
מה התחדש בגרסה? 
לרשימת הטפסים נוסף טופס מס’ 529 - "שאלון וכתב ויתור על סודיות"  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת פעולות התקשורת נוספה פעולת "עיקול צד שלישי"

איפה? 
תיק תביעה/הוצל"פ > הוספת פעולת "עיקול צד שלישי" 
מה התחדש בגרסה? 
פעולת "עיקול צד שלישי" נוספה לרשימת פעולות אותן ניתן לשלוח בתקשורת ...  לקריאה נוספת
 

 

לרשימות מודול כלים שלובים נוספה "רשימת חיובים לפי תיק"

איפה? 
חוצץ מודול כלים שלובים 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה רשימת "פירוט חיובי הוצל"פ לפי תיק" - הרשימה תציג את חיובי ההוצל"פ שנרשמו בתיקים (תקשורת) וממנה ניתן לרשום חיובים והוצאות לתיקים הפנימיים....  לקריאה נוספת
 

 

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות


בהדפסה של פרטי בקשה והחלטה, יודפסו פרטי התיק והמסמכים הסרוקים של הבקשה וההחלטה

איפה? 
כלים שלובים > בקשות והחלטות > הצגת בקשה/החלטה > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
ההדפסה תכלול את פרטי התיק, את מסמך הבקשה וגם את מסמך ההחלטה.  ...  לקריאה נוספת
 


בכלים שלובים, לרשימת "מידע הכנסות" נוסף דו"ח הדפסה חדש

איפה? 
כלים שלובים > התראות > מידע - הכנסות > הדפס
התראות כלים שלובים > מידע - הכנסות > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח הדפסה "מידע הכנסות - רחב"...  לקריאה נוספת
 

 
ברשימת דו"חות ניהול משרד/כלים שלובים נוספו 3 דוחות חדשים

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות  
מה התחדש בגרסה? 
נוספו דו"חות:
146 - דו"ח עיקולים רכב - יציג רשימת חייבים בתקשורת להם מסירה מלאה ואין עיכוב הליכים ומועד עיקול רכב אחרון.
לתצוגת דו"ח זה נוסף כפתור [פעולות מורכבות].
147 - דו"ח בקשות לצו מידע – ח...  לקריאה נוספת
 

 
 
 
איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 148  - דו"ח צו הבאה 
מה התחדש בגרסה? 
מתצוגת הדו"ח, בסרגל הכלים נוסף כפתור פעולות מורכבות   לקריאה נוספת
 

 
 
להדפסת פרוטוקול ודיון בתיק נוספו שדות של "שם הלשכה" ו-"תאריך דיון ישן
 
איפה? 
כלים שלובים > רשימת פרוטוקול ודיון > הצגת פרטי רשומה > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
להדפסה נוספו העמודות "דיון בלשכה" ו - "תאריך דיון ישן"...  לקריאה נוספת
 

 
 
לרשימת מעקב בקשות נוספו עמודות של יתרת חוב בהוצל"פ וסטטוס התיק בהוצל"פ
 
איפה? 
התראות כלים שלובים > מעקב בקשות
כלים שלובים > מעקב בקשות  
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוספו שדות/עמודות "יתרת חוב בהוצל"פ" ו-"סטטוס תיק הוצל"פ". ...  לקריאה נוספת
 

 
 
לתצוגת פירוט חיובי הוצל"פ בתיק התקשורת, נוספו עמודות עם פרטי החשבון ממנו ירד החיוב
 
איפה? 
תיק תקשורת > חוצץ פירוט חיובי הוצל"פ 
מה התחדש בגרסה? 
לתצוגת רשימת חיובי הוצל"פ נוספו עמודות עם פרטי חשבון לתשלום אגרות ממנו נלקח החיוב.  ...  לקריאה נוספת
 

 

לרשימות מודול כלים שלובים נוספה "רשימת חיובים לפי תיק"
 
איפה? 
חוצץ מודול כלים שלובים 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה רשימת "פירוט חיובי הוצל"פ לפי תיק" - הרשימה תציג את חיובי ההוצל"פ שנרשמו בתיקים (תקשורת) וממנה ניתן לרשום חיובים והוצאות לתיקים הפנימיים....  לקריאה נוספת
 

 

מתצוגת תיק התקשורת נוספה אפשרות להדפיס תדפיס תיק מקוצר
 
איפה? 
מתוך תיק תקשורת > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח הדפסה "תדפיס תיק תקשורת מקוצר" (בדומה לדו"ח שהיה קיים בפורמט התקשורת הישן).  לקריאה נוספת
 

 

מנתוני תקשורת כלים שלובים בתנועות דף חשבון - נוסף כפתור "שלח בדואר פנימי
 
איפה? 
כלים שלובים > תנועות דף חשבוןתצוגת תיק תקשורת > חוצץ תנועות דף חשבון 
מה התחדש בגרסה? 
מתצוגת תנועות דף החשבון, בסרגל הכלים נוסף כפתור [שלח בדואר פנימי]. ...  לקריאה נוספת
 

 
 
תביעה והוצל"פ - תיקים פנימיים

לרשימת כללי החישוב בתיקי תביעה והוצל"פ, ליד שם הכלל נוסף מספרו

איפה?
ברשימת כללי החישוב - המתקבלת בהוספת פעולה בתיק תביעה או הוצל"פ (חוצץ "פעולות") 
מה התחדש בגרסה?
בנוסף לשם כלל החישוב, נוסף מספר הכלל בהוצל"פ... לקריאה נוספת
 

 

בעדכון פרטי תיק, בשינוי הסטטוס לסגור - נוספה אפשרות להוסיף פעולת תקשורת של סגירת תיק

איפה? 
מתוך כרטיס תיק פנימי מסוג תביעה/הוצל"פ > שינוי סטטוס תיק ל"סגור"  
מה התחדש בגרסה? 
בעדכון סטטוס תיק לסגור, בשאלה "האם להוסיף פעולת סגירת תיק?" > כן: פעולת סגירת התיק תוצג ואפשר יהיה לשלוח את הבקשה לסגירה בתקשורת. ... לקריאה נוספת
 

 

לדו"ח חייבים מפורט - נוספו עמודות של סיכום קרנות נומינלי ומשוערך

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח חייבים מפורט (30) 
מה התחדש בגרסה? 
לתצוגת הדו"ח ולהדפסה נוספו עמודות של "סיכום קרנות נומינאלי" ו -"סיכום קרנות משוערך" ...  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
רשימת דוחות ניהול משרד > דו"ח 146 
מה התחדש בגרסה? 
ל"דו"ח עיקולים רכב" (146) בסרגל הכלים נוסף כפתור פעולות מורכבות  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח 134 המציג תיקים פנימיים בעלי מספר הוצל"פ זהה

איפה? 
ברשימת הדוחות 
מה התחדש בגרסה? 
לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח 134 - "תיקים עם מספר תיק הוצל"פ זהה".
בדו"ח מוצג מספר תיק בהוצל"פ וכמות התיקים הפנימיים במערכת בהם מספר זה מופיע.כדי לצפות ברשימת התיקים המקושרת לתיק ההוצל"פ יש להציג את הרשומה הרצויה...  לקריאה נוספת
 

 

נוספה הגדרת מערכת 140- המאפשרת לקבוע לכל סוג מסירה (למוסר) את פריט החיוב שיירשם עבור הפעולה

איפה? 
הגדרות מערכת > תיקים 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה הגדרה 140 -  "תיקים - קביעת קודי חיובים בין מוסר לסוג מסירה".
ההגדרה מאפשרת לקבוע לכל מוסר וסוג מסירה, את קוד פריט החיוב שיירשם בתיק עבור פעולת המסירה.להגדרת קוד החיוב:יש ללחוץ על שורת הרשומה...  לקריאה נוספת
 

 

נוספה הגדרה של "קוד חיוב לרישום חיובים מרשימות פירוט חיובי הוצל"פ"

איפה? 
הגדרות מערכת > הוצל"פ - שונות (קוד 24)  
מה התחדש בגרסה? 
בחלון תקשורת הוצל"פ נוספה הגדרה "קוד חיוב לרישום חיובים מרשימות פירוט חיובי הוצל"פ".
בהגדרה זו ניתן לבחור את הפריט שירשמו עליו חיובים, כשמוסיפים חיוב מרשימות נתוני התקשורת (לרישו...  לקריאה נוספת
 

 
תיקים ולקוחות


בכרטיס תיק, לסרגל הכלים נוסף כפתור [שלח לינק] - בדומה לאפשרות שקיימת בכרטיס לקוח

איפה? 
תיקים ולקוחות > תיקים > הצגת כרטיס תיק 
מה התחדש בגרסה? 
מתוך כרטיס התיק, בסרגל הכלים נוסף כפתור [שלח לינק] בעזרתו ניתן לשלוח קישור לכרטיס התיק לעובד אחר במשרד - בדומה לאפשרות שקיימת בכרטיס לקוח. ...  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח 140 - סיכום שעות, חיובים וחשבונות עסקה לתיק

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח 140 - סיכום שעות, חיובים וחשבונות עסקה לתיק.
בדוח יוצגו:מספר/שם תיק, מספר/שם לקוח, הסכם מיוחד (הסכמים פעילים בלבד), חיובים פתוחים (פר סעיף), סה"כ חיובים פתוחים, סה"כ חשבונות עסקה במצב ...  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח 141 "סיכום חשבונות עסקה ללקוחות, עפ"י סעיפי החשבון, לפי חודשים - לפי מטבע

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח 141 "סיכום חשבונות עסקה ללקוחות, עפ"י סעיפי החשבון, לפי חודשים (לפי מטבע)".בדו"ח יוצגו העמודות:שנה, חודש, מספר לקוח, שם לקוח, עמודות המסכמות את סעיפי החשבון (שכ"ט חייב מע"מ, שכ"ט פטור...  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח 142 - סיכום הכנסות לפי מהויות ולקוחות

איפה? 
חוצץ ניהול משרד > רשימת דו"חות 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח 142 - "סיכום הכנסות לפי מהויות ולקוחות "הדוח מציג סיכום הכנסות (ע"פ חשבוניות), בטווח תאריכים נבחר, ברמת הלקוח ומהות תיק וכן מפרט את הסכומים לפי סעיפי החשבונית (שכ"ט, הוצאות וכו&#...  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח זמני הצגת תיקים (מס’ 149)

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות 
מה התחדש בגרסה? 
לרשימת דוחות ניהול משרד נוסף דו"ח 149 - "דוח זמני הצגת תיקים" - הדו"ח מתאים למעקב על הזמן שהושקע בעבודה על תיק.הדו"ח מציג רשימת תיקים - כמה זמן התיק היה פתוח על המסך, שעת כניסה לתיק, שעת יציאה ...  לקריאה נוספת
 

 

לתנאי התשלום בכרטיס ספק ובכרטיס לקוח נוספה אפשרות של "מיידי + X ימים"

איפה? 
כרטיס לקוח > חוצץ הגדרות > כפתור [הנה"ח] כרטיס ספק > תנאי תשלום. 
מה התחדש בגרסה? 
לבחירת תנאי התשלום נוספה הגדרה של תשלום - "מיידי" + X ימים. ...  לקריאה נוספת
 

 

חיובים


בדו"ח "סיכום חיובים וחשבוניות ע"פ מחירי עלות ללקוח" נוסף שדה המאפשר סינון לפי סוג החיוב

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 66 - "סיכום חיובים וחשבוניות ע"פ מחירי עלות ללקוח" 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון של הדו"ח נוסף שדה של "סוג חיוב" - בסינון לפי שדה זה, ניתן לתחום את הסיכומים המתקבלים בתצוגה לפי סוגים שונים של חיובים....  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
הגדרות מערכת > קבוצת תעריפים (61) 
מה התחדש בגרסה? 
בחלון ההגדרה נוספה אפשרות לקשר קבוצת תעריפים ללקוח/תיק. נוספו חוצצים רלוונטיים - תיקים מקושרים ולקוחות מקושרים. ...  לקריאה נוספת
 

 
 
 
איפה? 
כרטיס לקוח/תיק > חוצץ הגדרות 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות לקבוע קבוצת תעריפים לפריטים עם יחידה "שעה". להבדיל מהגדרת מחירון מיוחד לתיק, באפשרות זו התעריף יירשם על כל פריטי החיוב מהיחידה "שעה" ומבלי לקשר פריט-פריט למחירון).ניתן לקבוע מח...  לקריאה נוספת
 

 

בחלון הסינון ובתצוגת רשימת החיובים, נוסף שדה/עמודה "תיק הוצל"פ"

איפה? 
כספים > חיובים
תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס לקוח > חוצץ חיובים 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת החיובים נוסף שדה/עמודה "תיק הוצל"פ...  לקריאה נוספת
 

 

לפרטי "מחירון מיוחד" בחוצץ המציג את החיובים המקושרים נוספה עמודה עם שם העובד שרשם את החיוב

איפה?
הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 3 - מחירונים מיוחדים > חוצץ "חיובים מקושרים".
מה התחדש בגרסה?
מתוך פרטי המחירון המיוחד, בחוצץ "חיובים מקושרים" - לרשימת החיובים המוצגת נוספה עמודת "שם עובד", המציגה את שם העובד שרשם את החיוב.... לקריאה נוספת
 


לדו"חות ההדפסה מרשימת החיובים נוסף דו"ח סיכום חיובים לפי מבצע (ללא פירוט)

איפה?
כספים > חיובים > הדפס
מה התחדש בגרסה?
לדו"חות ההדפסה מרשימת החיובים נוסף דו"ח סיכום חיובים לפי מבצע (ללא פירוט).  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה?
ניהול משרד > רשימת דוחות 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח 136 - "סיכום חיובים, בחלוקה לפי נכללים ולא נכללים בהסכמי ריטיינר" - הדו"ח מציג סיכום חיובים, שעות העבודה ותקבולים שנתקבלו בחלוקה ל"בריטיינר"/ "לא ריטיינר"....  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת החיובים נוסף דו"ח הדפסה של חיובים ללא סכום, בחיתוך לפי מבצע

איפה? 
כספים > חיובים > רשימת החיובים המוצגת לאחר סינון > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח הדפסה "חיובים לפי מבצע (ללא סיכומים)"   לקריאה נוספת
 

 

נוספה הגדרה 139 - הגדרות הסכמי ריטיינר

איפה?
הגדרות מערכת  
מה התחדש בגרסה? 
נוספה הגדרה 139 - הגדרות הסכמי ריטיינר. בחלון ההגדרה - ב"נוסח תיאור חיוב תקופתי" ניתן לציין נוסח ברירת מחדל, שיירשם בשורת החיוב בעת ביצוע חיוב ריטיינר. בחלון ניתן לרשום מלל חופשי וגם להשתמש בשדות המצויינים, על...  לקריאה נוספת
 

 
לתצוגת רשימת החיובים נוסף דו"ח הדפסה מסכם של שעות העבודה, לפי לקוח

איפה?
כספים > חיובים > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
לתצוגת רשימת החיובים נוסף דו"ח הדפסה חדש "סיכום שעות עבודה לפי לקוח".בדו"ח יפיעו העמודות: מספר לקוח, שם לקוח, סה"כ שעות עבודה....  לקריאה נוספת
 

 

חשבונות עסקה

 
בדו"חות 44 ו- 80 נוסף שדה סינון "תאריך חשבון"

איפה? 
רשימת דוחות > דו"חות 44 ו - 80 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון נוספה אפשרות לסנן לפי "תאריך חשבון"  לקריאה נוספת
 

 
 
 
איפה? 
כספים > הסכמי ריטיינר > חייב ריטיינר 
מה התחדש בגרסה? 
בחיוב תקופתי של הסכם ריטיינר, בבחירת אפשרות  "רשום חיוב ריטיינר והפק חשבון עסקה", תוצג תיבת הסימון "צרף חיובי ריטיינר פתוחים לחשבון". במידה ותסומן, החיובים הפתוחים שמסומנים "בריט...  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות  
מה התחדש בגרסה? 
לדו"חות עלות: 116, 115, 114, 113, 112, 66 - נוספו עמודות של "שעות עבודה בחיובים" (ע"פ סינון חיובים שנבחר) ו - "שעות עבודה בחשבונות עסקה" (ע"פ סינון חשבונות שנבחר). ...  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
הגדרות מערכת > 77 - הגדרות חשבונות עסקה 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הגדרות חשבונות עסקה, נוספה אפשרות להגדיר כך שלאחר הפקת חשבון עסקה - יופק מכתב תזכורת לחשבונות שטרם שולמו....  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 100 "לקוחות חייבים החורגים מתנאי תשלום" 
מה התחדש בגרסה? 
מתצוגת הדו"ח, בהצגת פרטי רשומת לקוח חייב > תוצג רשימת החשבונות המרכיבים את שורות הסיכום....  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
רשימת דוחות ניהול משרד > דו"ח 80 - "לקוחות חייבים ע"פ חשבון עסקה - בש"ח" 
מה התחדש בגרסה? 
מתצוגת הדו"ח, בלחיצה על שורה בדו"ח (שורה מסכמת) - נוספה אפשרות להציג את חשבונות העסקה המרכיבים אותה....  לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
 רשימת הדוחות > ד"ח 55 "מצב כספי ללקוח" ודו"ח 63 "מצב כספי לתיק"  
מה התחדש בגרסה? 
לדו"חות אלה נוספה עמודה של "סה"כ חשבונות עסקה" - בעמודה יוצג הסכום הכולל מכל חשבונות העסקה של הלקוח/תיק בתקופה שהוגדרה בסינון (ללא חשבונות מבוטלים)....  לקריאה נוספת
 

 
כספים - קבלות, חשבוניות, תשלומים והוצאות

 

לרשימת הדו"חות נוספו דו"חות חדשים (דוחות של חשבונות עסקה מול תקבולים)

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דוחות 
מה התחדש בגרסה? 
נוספו דו"חות חדשים: 143 - דוח חשבונות עסקה מול חשבוניות מס/קבלות - הדוח יציג חשבונות עסקה וקבלות או חשבוניות מס/קבלה שזיכו את החשבון (כל קבלה בשורה נפרדת). 144 - דוח חשבוניות מס/קבלות (קבלות) מו...  לקריאה נוספת
 

 

בהדפסת דו"ח - "סיכום הכנסות לפי תיקים" (40) נוספה אפשרות להדפיס "סיכום הכנסות לפי מהות", ללא פירוט תיקים/לקוחות

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 40 "סיכום הכנסות לפי תיקים" > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
מתצוגת דו"ח 40, לרשימת דו"חות ההדפסה נוסף הדו"ח "סיכום הכנסות לפי מהות" - הנתונים בו יופיעו מסוכמים ע"פ מהות בלבד (ללא פירוט לקוחות/תיקים).  ...   לקריאה נוספת
 

 

בהוספת הוצאה חדשה - בחלון פרטי התשלום, בתיבת הסימון "הוסף תשלום" תישמר בחירת המשתמש האחרונה

איפה? 
כספים > הוסף הוצאה 
מה התחדש בגרסה? 
בהוספת הוצאה חדשה - בחלון פרטי התשלום, בתיבת הסימון "הוסף תשלום" תישמר בחירת המשתמש האחרונה.  לקריאה נוספת
 

 

בהצגת פרטי חשבון בנק, בחוצץ תיאומים שבוצעו נוסף שדה סינון של "תאריך ערך בתנועות

איפה? 
כספים > חשבונות בנק > הצגת חשבון בנק > חוצץ תיאומים שבוצעו 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון נוסף שדה של "תאריך ערך בתנועות" - המאפשר תיחום של תצוגת התנועות לפי תאריכי ערך....  לקריאה נוספת
 

 

ברשימת ההוצאות וסעיפי הוצאה נוסף שדה/עמודה "שולם מחשבון בנק"

איפה? 
כספים > סעיפי הוצאהכספים > הוצאות 
מה התחדש בגרסה? 
לחלונות הסינון ותצוגת הרשימות נוסף שדה "שולם מחשבון בנק".   לקריאה נוספת
 

 
 
מתוך פרטי הוצאה קיימת, ברשימת הסעיפים נוסף כפתור "הדפס" ודו"ח מתאים להדפסת הסעיפים בה
 
איפה? 
כספים > הוצאות > פרטי הוצאה קיימת > חוצץ "רשימת סעיפי הוצאה" 
מה התחדש בגרסה? 
מתוך פרטי הוצאה קיימת, ברשימת הסעיפים נוסף כפתור "הדפס" ודו"ח מתאים להדפסת הסעיפים בהוצאה זו. ...  לקריאה נוספת
 

 
 
 
איפה? 
כספים > קבלות 
מה התחדש בגרסה? 
בחלון הסינון ותצוגת רשימת הקבלות נוסף שדה/עמודה "קבלה מספק".  לקריאה נוספת
 

 
 
פיקדונות
 
 
איפה? 
חוצץ פקדונות > כרטסת פקדונות ללקוחות אב 
מה התחדש בגרסה? 
לכרטסות הפקדון (לקוח/תיק) נוספה רשימה "כרטסת פקדונות ללקוחות אב".
הכרטסת תציג סכומי סה"כ מנתוני פקדונות לפי לקוח אב (בדומה לפקדונות ללקוחות). בחלון הסינון ובתצוגת הפקדון ללקוח אב...  לקריאה נוספת
 

 
 
 
איפה? 
פקדונות > כרטסת פקדונות לתיקים > ביצוע סינון > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
לדו"ח ההדפסה "פקדונות לפי תיק" נוספה עמודה של תיק הוצל"פ.  לקריאה נוספת
 

 

לרשימת התקבולים לחלוקה (במודול חלוקת תקבולים) נוסף שדה/עמודה של אחוז הגבייה מהתיק הפנימי

איפה? 
חוצץ חלוקת תקבולים (למשרדים אשר עובדים עם המודול) > תקבולים לחלוקה 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "אחוז גבייה" (מהתיק הפנימי)....  לקריאה נוספת
 

 

לתצוגת כרטסת פקדונות לפי לקוחות נוספו עמודות של סה"כ משיכה (עבור כללי, שכ"ט, הוצאות וסה"כ משיכות יתר)

איפה? 
פקדונות > כרטסת פקדונות לפי לקוחות  
מה התחדש בגרסה? 
לתצוגת הרשימה נוספו העמודות: סה"כ משיכות עבור הוצאות (משיכות מפקדון בהן הוגדר בשדה "לגורם" - לקוח; ובשדה עבור "הוצאות").
סה"כ משיכות עבור כללי (משיכות מפקדון בהן הוגדר בשדה "לגורם" - ל...  לקריאה נוספת
 

 

 
מסמכים

 

בחלון תיוק של מסמך חיצוני נוספה אפשרות של "שמור והוסף משימה"

איפה? 
בתיוק קובץ חיצוני למערכת > בחלון התיוק 
מה התחדש בגרסה? 
לכפתור [שמור ו...] נוספה אפשרות [שמור והוסף משימה]   לקריאה נוספת
 


ברשימת השבלונות (הגדרה 9) נוסף כפתור "שנה קבוצה" המאפשר שינוי קבוצה לשבלונות מסומנות

איפה? 
הגדרות מערכת > מסמכים > קוד 9 - "מסמכים - שבלונות" 
מה התחדש בגרסה? 
בסרגל הכלים נוסף הכפתור "שנה קבוצה" - בלחיצה עליו ניתן לשנות באופן גורף קבוצה של שבלונות מסומנות. ...  לקריאה נוספת
 

 

יומן ומשימות


בהעברת פגישה ביומן - נוספה אפשרות לעדכן משתתפים 

איפה? 
יומן > תצוגת יומן > סימון פגישה/דיון > פעולות > העבר  
מה התחדש בגרסה? 
בהעברת פגישה ביומן, נוספה אפשרות לעדכן משתתפים. בסימון האפשרות תיפתח רשימה של משתתפים לבחירה, אלו שמופיעים בפרטי הפגישה, כברירת מחדל יהיו מסומנים.  ...  לקריאה נוספת
 

 

לתצוגת יומן ומשימות נוסף דו"ח הדפסה של "פגישות ומשימות"

איפה?
חוצץ יומן ומשימות > יומן ומשימות > הדפס
מה התחדש בגרסה?
נוסף דו"ח הדפסה "פגישות ומשימות" המשלב את הנתונים מהיומן וגם מרשימת המשימות....  לקריאה נוספת

 


 

ניהול משרד כללי

 
איפה? 
הגדרות מערכת > הגדרה 54 - ניהול משרד - כללי  
מה התחדש בגרסה? 
להגדרה 54 נוסף השדה "אופן הצגת שם משתמש" - האם להציג שם משתמש מלא או את שם הכניסה, בסינונים ורשימות במערכת....  לקריאה נוספת
 


צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.