עודכנית - מאגר ניהול ידע

חשבונאית - *מה חדש* לגרסה 1.03

מה חדש בגרסה 1.03

לקוחות יקרים,

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת חשבונאית - לגרסה 1.03  

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, על ידי לחיצה על כותרת הנושא בתוכן העניינים ומשם ניתן לקרוא בקצרה את כל מה שהתחדש בגרסה בעניין זה.  על כל עדכון כזה ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על שורת הכותרת או על הקישור "לקריאה נוספת".

העדכונים לגרסה

ב"יומן ומשימות", מתצוגת פרטי משימה נוספה אפשרות לרשום חיוב
איפה? 
חשבונאית:
חוצץ יומן ומשימות > משימות > הצגת משימה
מה התחדש בגרסה? [1.03]
מתצוגת פרטי משימה > בסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף חיוב]  לקריאה נוספת
 


בחלון הוספת חיוב, לרשימת החיובים שנרשמו היום נוסף כפתור [ייצא]
איפה? 
כספים > הוסף חיובים
כספים > הוסף חיובים - מקוצר
מה התחדש בגרסה? [1.03]
לרשימת החיובים שנרשמו היום, נוסף הכפתור [ייצא] - המאפשר ייצוא של הרשימה לקובץ Excel.
בדומה לרשימות אחרות במערכת, ניתן לייצא את כל הרשימה או רק עמודות נבחרות. ...  לקריאה נוספת
 


בחלון תיוק קובץ חיצוני, לכפתור [שמור ו...] נוספה אפשרות של [שמור והוסף משימה]
איפה? 
חשבונאית:
בתיוק קובץ חיצוני למערכת > בחלון התיוק
מה התחדש בגרסה? [1.03]
לכפתור [שמור ו...] נוספה אפשרות [שמור והוסף משימה]   לקריאה נוספת
 


בכרטיס לקוח, ספק וישות, לשדה "סוג מזהה" נוספו ערכים לבחירה
איפה? 
חשבונאית:
כרטיס לקוח
כרטיס ישות
כרטיס ספק 
מה התחדש בגרסה? [1.03]
לשדה "סוג מזהה" נוספו הערכים: תושב חוץ תאגיד חוץ עמותה/אגודה עוסק מורשה שותפות חברה ציבורית...  לקריאה נוספת
 


בעריכת שבלונת מסמך, לקבוצת השדות "לקוח" נוספו שדות מתוך החוצץ "נתוני עבודה"
איפה? 
חשבונאית:
הגדרות מערכת > מסמכים > הגדרה 9 - שבלונות > קבוצת שדות "לקוח"
מה התחדש בגרסה? [1.03]
בהוספה או עדכון של שבלונה, בקבוצת השדות "לקוח" - למאגר השדות האוטומטיים נוספו שדות מתוך החוצץ "נתוני עבודה" בכרטיס הלקוח.
החוצץ הרלוונטי בכרטי...  לקריאה נוספת
 


בתצוגת רשימת הקלסרים נוסף אייקון סטטוס תיק
איפה? 
חשבונאית: חוצץ תיקים ולקוחות > קלסרים
מה התחדש בגרסה? [1.03]
לתצוגת רשימת הקלסרים נוספו:
אייקון סטטוס תיק וכפתור [הוסף] לסרגל הכלים  לקריאה נוספת
 


להגדרות המערכת נוספה הגדרה 134 - רשימת פקידי שומה
איפה? 
חשבונאית:
הגדרות מערכת 
מה התחדש בגרסה? [1.03]
לרשימת הגדרות המערכת נוספה הגדרה 134 - טבלאות - פקידי שומה   לקריאה נוספת
 


לכרטיס פרטי ישות, לפרטי הכתובת נוסף שדה "קומה"
איפה? 
חשבונאית:
תיקים ולקוחות > ישויות 
מה התחדש בגרסה? [1.03]
לכרטיס פרטי ישות, לפרטי הכתובת נוסף שדה "קומה" לקריאה נוספת
 


לתצוגת כרטיס הלקוח נוספו שדות של פרטי לקוח האב
איפה? 
חשבונאית:
חוצץ תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת פרטי כרטיס לקוח 
מה התחדש בגרסה? [1.03]
לתצוגת כרטיס הלקוח נוספו פרטי לקוח האב    לקריאה נוספת
 


נוסף חוצץ "נתוני עבודה" לתצוגת כרטיס לקוח
איפה? 
חשבונאית:
חוצץ תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח 
מה התחדש בגרסה? [1.03]
לכרטיס הלקוח נוסף החוצץ "נתוני עבודה".
בחוצץ נוספו השדות:תיק מס הכנסה , פקיד מס הכנסה, תקופת דיווח (ברירת מחדל חד חודשי), חוליה, סוג תיק במס הכנסה (חברה, עמותה, מלכ"ר, עצמאיים,...  לקריאה נוספת
 


נוספה אפשרות להגדיר קבוצות של משימות ותזכורות קבועות בתיקים
איפה? 
חשבונאית:
הגדרות מערכת - הוספת תיק חדש
מה התחדש בגרסה? [1.03]
בהגדרות המערכת, נוספה הגדרה 128 - תיקים - קבוצת משימות
מהגדרה זו ניתן להוסיף קבוצות של משימות קבועות למטפלים ולאחר מכן לקשר קבוצות משימות אלה לתיקים רצויים.
על מנת לעבוד עם אפשרות זו ...  לקריאה נוספת
 


נוספה אפשרות לקשר ללקוח אב קבוצת תעריפים
איפה? 
חשבונאית:
חוצץ תיקים ולקוחות > לקוחות אב > הצגת פרטי כרטיס לקוח אב
הגדרות מערכת > הגדרה 61 - קבוצות תעריפים
מה התחדש בגרסה? [1.03]
נוספה אפשרות לקשר ללקוח אב קבוצת תעריפים. 
ניתן לקשר קבוצת תעריפי מערכת (הגדרה 61) או להגדיר ללקוח אב קבוצת...  לקריאה נוספת
 
צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.