איך רואים התפלגות תוצאות עיקולים לגורם עלפי לקוח

       

       התפלגות תוצאות עיקולים לגורם לפי לקוח 

רשימת הדוחות > דו"ח 151 - התפלגות תוצאות עיקולים לגורם לפי לקוח
      

בגרסה 1.69 נוסף דוח חדש - התפלגות תוצאות עיקולים לגורם על פי לקוח

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)