איך להציג תיקים ללא חשבוניות מס בסעיף שכ"ט

      

       איך להציג תיקים שלא נרשמו בהם חשבוניות תחת סעיף שכ"ט ?

 

 ברשימת דוחות ניהול משרד

      

  נוסף דו"ח 150 - תיקים ללא חשבוניות מס בסעיף שכ"ט.

  בדוח יוצגו תיקים בהם לא הופקו חשבוניות בכלל וגם תיקים שהופקו חשבוניות שאינן  בסעיף שכ"ט חייב או פטור.

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)