עודכנית - מאגר ניהול ידע

מה חדש 1.69

מה חדש בגרסה 1.69 

 

לקוחות יקרים,

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת עו"דכנית פלטינום - לגרסה 1.69

בגרסה זו נעשו שיפורים בדו"חות המערכת, תצוגות ודו"חות הדפסה של רשימות. נוספה אפשרות להגדיר מידור ללקוחות ו/או תיקים לפי קבוצות הרשאה.

בנתוני התקשורת ליצוא נוספו אפשרויות של הוספת טופס או מסמכים, ומבלי להכנס לפרטי התיק. בשינוי סטטוס התיק הפנימי לסגור, נוספה אפשרות לשלוח את הבקשות לסגירה בתקשורת.

ברישום פעולת תקבול בתיק הפנימי - אפשרות לשליחת הפעולה בתקשורת כפעולת הקטנת קרן, ועוד.  

את פרטי המידע העיקריים או החשובים שנוספו בגרסה ריכזנו כ"שינויים נבחרים" ו בהמשך המאמר מופיעים כל פריטי המידע בכל הנושאים.

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, על ידי לחיצה על כותרת הנושא בתוכן העניינים ו משם ניתן לקרוא בקצרה את כל מה שהתחדש בגרסה בעניין זה.  על כל עדכון ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על הכותרת או על הקישור   "לקריאה נוספת".

 עדכונים נבחרים בכל הנושאים

כל העדכונים:

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

הוצל"פ ותביעה (תיקים פנימיים)

תיקים ולקוחות

חיובים

חשבונות עסקה

כספים

פיקדונות

מסמכים    

ניהול משרד - כללי וחישובים 

 

עדכונים נבחרים

 

נוספה אפשרות להגדיר מידור תיקים ברמה של קבוצת הרשאה

איפה?
בעבודה עם מידור תיקים
מה התחדש בגרסה?
נוספה אפשרות להגדיר מידור תיקים/לקוחות ברמת קבוצת הרשאה של עובדים.מתוך הגדרות קבוצות הרשאה, ניתן לסמן לקוחות או תיקים מסויימים שיהיו חסומים לצפייה לקבוצה כזו או אחרת של משתמשים.ניתן לבחור באחת משתי ...  לקריאה נוספת
 
 


 
איפה?
פרטי לקוח  > בחירת ריבית פרטי תיק  > בחירת ריבית פרטי פעולה  > בחירת ריבית
מה התחדש בגרסה?
נוסף כלל החישוב ריבית עירונית משתנה - המבוסס על כלל חישוב 9 טבלת ריבית 34502...  לקריאה נוספת
 
 
 

 

בהצגת פרטי פעולה ליצוא בתקשורת, לכפתור [הצג] נוספו אפשרויות של הוספת טופס ו/או הוספת מסמכים

איפה?
תקשורת הוצל"פ > נתונים לייצוא > הצג פעולה
מה התחדש בגרסה?
בהצגת פרטי פעולה, לכפתור [הצג] נוספו אפשרויות:
הוסף טופס: להוספה של טופס הוצל"פ לפעולה.
הוסף מסמכים מקושרים: הוספת מסמכים....  לקריאה נוספת
 
 

  

ברישום פעולת תקבול בתיק, נוספה אפשרות לשלוח את הפעולה בתקשורת - כבקשה להקטנת קרן

איפה?
-  כרטיס תיק תביעה/הוצל"פ > הפקת קבלת פקדון > בסיום ההפקה - בחירה באפשרות לרישום פעולת תקבול בתיק.
-  חוצץ פקדונות > רשימת תקבולי פקדון שטרם נפרעו > סימון נפרע.
-  חוצץ הוצל"פ > רשימת תקבולי פקדון לרישום פעולה בתיק > רשום פעולה....  לקריאה נוספת
 
 
 
 
 

משינוי גורף של רשימת תיקים לסטטוס "סגור", נוספה אפשרות לשלוח את פעולת הסגירה - בתקשורת

איפה?
תיקים ולקוחות > תיקים > תצוגת רשימת תיקים > פעולות > שנה סטטוס > סגור
מה התחדש בגרסה?
בשינוי גורף של סטטוס התיק לסגור, נוספה האפשרות לבצע סגירה בתקשורת (בדומה למתבצע כאשר משנים את הסטטוס מתוך התיק)....  לקריאה נוספת
 
 
 

 

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים

 

בהצגת פרטי פעולה ליצוא בתקשורת, לכפתור [הצג] נוספו אפשרויות של הוספת טופס ו/או הוספת מסמכים
איפה?
תקשורת הוצל"פ > נתונים לייצוא > הצג פעולה
מה התחדש בגרסה?
בהצגת פרטי פעולה, לכפתור [הצג] נוספו אפשרויות:
הוסף טופס: להוספה של טופס הוצל"פ לפעולה.
הוסף מסמכים מקושרים: הוספת מסמכים....  לקריאה נוספת
 
 

 

ברישום פעולת תקבול בתיק, נוספה אפשרות לשלוח את הפעולה בתקשורת - כבקשה להקטנת קרן

איפה?
-  כרטיס תיק תביעה/הוצל"פ > הפקת קבלת פקדון > בסיום ההפקה - בחירה באפשרות לרישום פעולת תקבול בתיק.
-  חוצץ פקדונות > רשימת תקבולי פקדון שטרם נפרעו > סימון נפרע.
-  חוצץ הוצל"פ > רשימת תקבולי פקדון לרישום פעולה בתיק > רשום פעולה....  לקריאה נוספת
 
 

 
 
בטופס 223 "טופס הוספת גורם בתיק" - נוספה האפשרות לעדכן בא כוח צד ג’ כגורם בתיק
איפה?
בטופס 223 - טופס הוספת גורם בתיק
מה התחדש בגרסה?
נוספה אפשרות לעדכן בא כוח צד ג’ כגורם בתיק.    לקריאה נוספת
 
 
 

 

לרשימת כללי החישוב נוסף כלל 9 - "ריבית עירונית משתנה"

איפה?
פרטי לקוח  > בחירת ריבית פרטי תיק  > בחירת ריבית פרטי פעולה  > בחירת ריבית
מה התחדש בגרסה?
נוסף כלל החישוב ריבית עירונית משתנה - המבוסס על כלל חישוב 9 טבלת ריבית 34502...  לקריאה נוספת
 
 
כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

  

מרשימת התקבולים במס"ב, לדו"ח ההדפסה בתיחום לפי תאריך תשלום - נוספה עמודת "זיהוי נוסף"

איפה?
חוצץ כלים שלובים > תקבולים במס"ב (אייקון רשימה) > הדפס
מה התחדש בגרסה?
לדו"ח ההדפסה "תקבולי מס"ב לפי תאריך תשלום" - נוספה העמודה זיהוי נוסף....  לקריאה נוספת
 
 
לרשימת פירוט חיובי הוצל"פ נוספה תצוגה נוספת של "שוברים/דרישות תשלום - סיכום לפי תיק"
איפה?
כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ
מה התחדש בגרסה?
לרשימת פירוט חיובי הוצל"פ נוספה תצוגה נוספת של שוברים/דרישות תשלום - סיכום לפי תיק הוצל"פ...  לקריאה נוספת
 
 
 

 
 
בתקשורת הוצל"פ, מתצוגת האירועים שנקלטו בקובץ - נוסף דו"ח הדפסה
איפה?
תקשורת הוצל"פ > קבצים שנקלטו > הצגת פרטי קובץ > אירועים בקובץ 
מה התחדש בגרסה?
מתצוגת האירועים בקבצים שנקלטו בתקשורת - נוסף דו"ח הדפסה...  לקריאה נוספת
 
 

 
 
בהתראות כלים שלובים, במעקב עיקולי צד ג’ - נתונים חדשים יופיעו מודגש
איפה?
כלים שלובים > התראות > מעקב עיקולי צד ג’
מה התחדש בגרסה?
רשומות לגביהם התקבלו נתונים בתקשורת האחרונה יווצגו באופן מודגש, בדומה לשאר החוצצים....  לקריאה נוספת
 
 
 

 

בדו"ח חייבים ללא הגבלות בתקשורת (90) נוספו שדות/עמודת של "סוג תיק" ו"תוצאת מסירה"

איפה?
רשימת הדוחות > דוח 90 - חייבים בתקשורת להגבלות
מה התחדש בגרסה?
לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוספו השדות/עמודות סוג תיק ו-תוצאת מסירה. ...  לקריאה נוספת
 
 

 
בדו"ח תיקים ללא פעילות ולפני גניזה נוספו הכפתורים - "פעולות מורכבות", "הוסף לקבוצה" ו "הסר מקבוצה"
איפה?
רשימת דוחות ניהול משרד > דו"ח 109 - תיקים ללא פעילות לפני גניזה > תצוגת רשימת תיקים לאחר סינון רצוי מה התחדש בגרסה?
מתצוגת רשימת התיקים בדו"ח נוספו הכפתורים  -  [פעולות מורכבות] , [הוסף לקבוצה] ו - [הסר מקבוצה] ...  לקריאה נוספת

 

 
 
לדוח ההדפסה ברשימת מעקב בקשות, נוספה עמודת מספר תיק פנימי
איפה?
התראות כלים שלובים > מעקב בקשות > הדפס
כלים שלובים > רשימת מעקב בקשות > הדפס 
מה התחדש בגרסה?
מתצוגת רשימות מעקב בקשות, לדוחות ההדפסה נוספה עמודת מספר תיק פנימי...  לקריאה נוספת
 
 
 


 
לרשימת הדוחות נוסף דו"ח 151 - התפלגות תוצאות עיקולים לגורם לפי לקוח
איפה?
רשימת הדוחות > דו"ח 151 - התפלגות תוצאות עיקולים לגורם לפי לקוח
מה התחדש בגרסה?
נוסף דוח חדש - התפלגות תוצאות עיקולים לגורם על פי לקוח...  לקריאה נוספת
 
 


 
לתצוגת דו"ח חייבים עם אישור מסירה וללא הליכים נוסף נתון של מספר תיק האיחוד
איפה?
רשימת דוחות ניהול משרד > דו"ח 14 - "חייבים עם אישור מסירה ללא הליכים".
מה התחדש בגרסה?
לחלון הסינון ותצוגת רשימת הדו"ח - נוסף שדה/עמודה מספר תיק איחוד. ...  לקריאה נוספת
 
 
 

 
 
תביעה והוצל"פ - תיקים פנימיים

 

לרשימת השאילתות המורכבות נוסף כפתור "שכפל"

איפה?
חוצץ מודול הוצל"פ > שאילתות מורכבות (ראו כאן סרטון המסביר על האפשרות) 
מה התחדש בגרסה?
לרשימת השאילתות נוסף כפתור [שכפל] 
בסימון שאילתא מהרשימה ולחיצה על כפתור זה, ניתן לשכפל אותה עם התנאים שלה, לערוך בה שינויים רצויים ולשמור בשם חדש....  לקריאה נוספת

 

 


 

לרשימת תיקי תביעה/הוצל"פ נוסף דו"ח הדפסה - תיקי הוצל"פ בחיתוך לפי לקוח

איפה?
הוצל"פ > תיקי תביעה/הוצל"פ > הדפס
מה התחדש בגרסה?
נוסף דו"ח הדפסה חדש - תיקי הוצל"פ בחיתוך לפי לקוח  לקריאה נוספת

 

 

תיקים ולקוחות

 

מתוך כרטיס תיק, בהדפסת מצב כספי לתיק - נוספה עמודה של שם משלם/ספק

איפה?
כרטיס תיק > חוצץ מצב כספי לתיק > הדפס
מה התחדש בגרסה?
נוסף דו"ח הדפסה הכולל שם משלם   לקריאה נוספת
 
 

 
 
לשדה "סוג מזהה" בכרטיס לקוח, חייב, ספק וישות נוספו סוגי מזהים לבחירה
איפה?
לכרטיס לקוח, כרטיס חייב, כרטיס ספק וכרטיס ישות
מה התחדש בגרסה?
לשדה סוג מזהה נוספו הערכים הבאים:  לקריאה נוספת

 
 
 

 
 
בפרטי לקוח אב נוסף חוצץ "הגדרות"
איפה?
תיקים ולקוחות > לקוחות אב > הצגת פרטי לקוח אב 
מה התחדש בגרסה?
בפרטי לקוח אב נוסף חוצץ "הגדרות". בחוצץ נוספו האפשרויות:
בחירת נוסח חשבון עסקה ברירת מחדל ללקוח אב.
בחירת חשבון בנק לתשלום אגרות וקבלת כספים מהוצל"פ. ...  לקריאה נוספת
 
 

  
 
בתיקי נאמנות ניתן יהיה לעדכן את פרטי הנאמנות
איפה?
במודול נאמנות:תיקים ולקוחות > תיקים > הצגת תיק מסוג "נאמנות"
מה התחדש בגרסה?
דרך עדכון פרטי תיק ניתן יהיה לשנות את שם הנאמנות, החתימה וכתובת הנאמנות.
בקבלות החדשות שיופקו יופיעו הפרטים החדשים והקבלות עד לשינוי לא יושפעו....  לקריאה נוספת
 
 
 

 
 
לרשימת הדוחות נוסף דוח 150 - תיקים ללא חשבוניות מס בסעיף שכ"ט
איפה?
רשימת דוחות ניהול משרד
מה התחדש בגרסה?
נוסף דו"ח 150 - תיקים ללא חשבוניות מס בסעיף שכ"ט.
בדוח יוצגו תיקים בהם לא הופקו חשבוניות בכלל וגם תיקים שהופקו חשבוניות שאינן בסעיף שכ"ט חייב או פטור....  לקריאה נוספת
 
  
 

 

נוספה אפשרות להגדיר מידור תיקים ברמה של קבוצת הרשאה

איפה?
בעבודה עם מידור תיקים
מה התחדש בגרסה?
נוספה אפשרות להגדיר מידור תיקים/לקוחות ברמת קבוצת הרשאה של עובדים.
מתוך הגדרות קבוצות הרשאה, ניתן לסמן לקוחות או תיקים מסויימים שיהיו חסומים לצפייה לקבוצה כזו או אחרת של משתמשים.
ניתן לבחור באחת משתי ...  לקריאה נוספת
 
 
 נוספה אפשרות לקשר לקוח ללקוח אב קיים, בשלב ההוספה של הלקוח החדש למערכת

איפה?
תיקים ולקוחות > הוסף לקוח
מה התחדש בגרסה?
בשלב ההוספה, בחלון פרטי הלקוח, נוספה אפשרות לקשר את הלקוח החדש - ללקוח אב קיים במערכת.   לקריאה נוספת

 

 


 

חיובים

 

ברישום חיוב, נוספה אפשרות לרשום כמות יחידות במינוס

איפה?
חוצץ מודול כספים > חיובים > הוספת חיוב כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חיובים > הוספת חיוב
מה התחדש בגרסה?
נוספה אפשרות לרשום חיובים עם כמות שלילית....  לקריאה נוספת 

חשבונות עסקה

 

ברשימת חשבונות עסקה, לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "סוג נספח"   

איפה?
כספים > חשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה?
לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה של חשבונות עסקה נוסף השדה/עמודה סוג נספח.   לקריאה נוספת

 

 
 
 
בהדפסה של חשבונות עסקה - נוספה אפשרות להגדיר שיודפס מזהה החייב הראשי בתיק
איפה?
הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 86 - כספים - כללי > פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > חשבון עסקה
מה התחדש בגרסה? 
נוספה תיבת סימון "מזהה חייב ראשי" - אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבונות עסקה שיופקו בתיקי תביעה/הוצל"פ - יודפס ...  לקריאה נוספת
 
 
 
 
 
 
במכתבי תזכורת לחשבונות עסקה פתוחים, לעמודת "הערות" נוספו נתוני נספח אחרון
איפה?
כרטיס לקוח > חוצץ חשבונות עסקה > הדפס 
מה התחדש בגרסה?
בדוחות "מכתב תזכורת לחשבונות פתוחים" ו"מכתב תזכורת לחשבונות פתוחים לפי תיקים" - נוספו נתוני נספח אחרון לעמודה הערות.
בהפקת אחד מהדוחות הנ"ל, לשדה הערות יתווסף הערך שמופיע בנספח ...  לקריאה נוספת
 
 
 

  

לרשימת נוסחי חשבונות עסקה, נוסף הנוסך "חשבון, נספח ממוין לפי תיקים"

איפה?
כספים > חשבונות עסקה > בחירת נוסח חשבון עסקה
מה התחדש בגרסה?
לרשימת הנוסחים נוסף נוסח חשבון, נספח ממוין לפי תיקים  לקריאה נוספת
 
 
 
 
כספים - קבלות, חשבוניות, תשלומים והוצאות
 

לרשימת הדוחות נוסף דוח 150 - תיקים ללא חשבוניות מס בסעיף שכ"ט

איפה?
רשימת דוחות ניהול משרד
מה התחדש בגרסה?
נוסף דו"ח 150 - תיקים ללא חשבוניות מס בסעיף שכ"ט.
בדוח יוצגו תיקים בהם לא הופקו חשבוניות בכלל וגם תיקים שהופקו חשבוניות שאינן בסעיף שכ"ט חייב או פטור....  לקריאה נוספת

 

 
 
 
 
לפרטים נוספים להדפסה ע"ג חשבונית מס/קבלה נוספה אפשרות להדפיס מספר מזהה לקוח
איפה?
הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 86 > פרטים נוספים להדפסה > חשבונית מס/קבלה
מה התחדש בגרסה?
נוספה תיבת סימון מזהה לקוח (מס’ ת"ז ח.פ וכו’).
אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבוניות מס/קבלה שיופקו במערכת, יודפס המספר המזהה של הלק...  לקריאה נוספת
 
 

 
 
 
בחוצץ כספים, ברשימת סעיפי ההוצאה - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "סיווג חשבונאי"
איפה?
כספים > סעיפי הוצאה 
מה התחדש בגרסה?
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה תיאור סיווג חשבונאי.   לקריאה נוספת
 
 

 
 
בחוצץ מצב כספי ללקוח או לתיק, עמודת סה"כ מע"מ פוצלה לחובה/זכות 
איפה?
- בכרטיס תיק או כרטיס לקוח > חוצץ מצב כספי
- בדו"ח 88 - מצב כספי לקוח - מפורט
מה התחדש בגרסה?
עמודת סה"כ כולל מע"מ פוצלה לשתי עמודות נפרדות:
סה"כ כולל מע"מ - זכות
סה"כ כולל מע"מ - חובה...  לקריאה נוספת
 

 
 
בהדפסה מתוך הצגת חשבונית עצמית, נוספה עמודת "תיק פנימי" הכוללת את מספר ושם התיק
איפה?
כספים > הוצאות > הצגת חשבונית עצמית > הדפס
מה התחדש בגרסה?
להדפסה נוספה עמודת תיק פנימי עם פרטי מספר התיק ושם התיק.  לקריאה נוספת
 
 
 

 

מרשימת התקבול/ים בטופס הפקדה נוספה אפשרות להדפיס את המסמכים החשבונאיים

איפה?
כספים > טפסי הפקדה > הצג טופס הפקדה > רשימת תקבולים 
מה התחדש בגרסה?
מרשימת התקבולים בטופס ההפקדה, נוספה אפשרות להדפיס את המסמך או המסמכים (כהדפסה גורפת) החשבונאיים. ...  לקריאה נוספת
 
 
 


פיקדונות
      
במסך שיוך תקבולים בפקדון (שיוך ידני) נוסף כפתור [סכם] המאפשר לסכם רשומות מסומנות
איפה?
פקדונות > הוסף משיכה מפקדון > חלון שיוך המשיכה (בשיוך ידני)
מה התחדש בגרסה?
במסך השיוך לתקבולים בפקדון נוסף כפתור [סכם].  לקריאה נוספת
 
 

 

 
מסמכים

  

בעריכת שבלונה, למאגר השדות בקבוצת "תיק" - נוסף שדה "שופט בדיון אחרון"

איפה?
הגדרות מערכת > מסמכים > הגדרה 9 - מסמכים - שבלונות
מה התחדש בגרסה?
בהוספה או בעדכון של שבלונה, בקבוצת השדות "תיק" - למאגר השדות נוסף שדה "שופט בדיון אחרון". ...  לקריאה נוספת

 


 

ניהול משרד כללי וחישובים

 

לרשימת כללי החישוב נוסף כלל 9 - "ריבית עירונית משתנה"

איפה?
פרטי לקוח  > בחירת ריבית פרטי תיק  > בחירת ריבית פרטי פעולה  > בחירת ריבית
מה התחדש בגרסה?
נוסף כלל החישוב ריבית עירונית משתנה - המבוסס על כלל חישוב 9 טבלת ריבית 34502...  לקריאה נוספת
 
 

 
 
בהוספת חישוב בריבית קבועה, לרשימת החישובים בגליון נוספה עמודת סה"כ ריבית והצמדה
איפה?
חישובים > הוספת חישוב > ריבית קבועה > שמירת החישוב
מה התחדש בגרסה?
לרשימת החישובים בגיליון נוספה עמודה של סה"כ ריבית והצמדה  לקריאה נוספת
 
 

 
 
בהגדרת מערכת 56 - לרשימת הטפסים נוסף טופס ייפוי כוח
איפה?
הגדרות מערכת > ניהול משרד > הגדרה 56 - טפסים. 
מה התחדש בגרסה?
נוסף טופס מס’ 16 - "ייפוי כוח" לקריאה נוספת
 
 


 

בטלפונים והודעות, בשינוי סטטוס של הודעה - כברירת מחדל יוצג הסטטוס האחרון שאותו משתמש בחר

איפה?
טלפונים והודעות > הודעות > שנה סטטוס
מה התחדש בגרסה?
בשינוי סטטוס של הודעה, כברירת מחדל יוצג הסטטוס האחרון שהמשתמש בחר.  לקריאה נוספת
 
 
 

 
 
 

בניהול משרד, לרשימת דו"חות הנוכחות נוסף שדה/עמודה של "הערות"

איפה?
ניהול משרד > דו"חות נוכחות > הוסף/עדכן
מה התחדש בגרסה?
לחלון "פרטי דו"ח שעות" ולרשימת שעות פעילות, נוסף שדה/עמודה "הערות".
מדובר שדה מלל חופשי, ניתן לרשום בו כל הערה רלוונטית לתאריך, לשעות וכו’... לקריאה נוספת

 

 

 


 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.