הוספת לקוח

הוספת לקוח בתוכנה יכול להעשות: מתפריט תיקים ולקוחות > הוספת לקוח
או מרשימת לקוחות > הוסף לקוח
 
מחיקת לקוח יכולה להעשות רק מרשימת הלקוחות על ידי לחיצה על הכפתור 
חשוב! מחיקת לקוח לא יכולה להעשות במידה וקיימים נתונים חשבונאים כדוגמת חשבונות עסקה/קבלות/חשבוניות וכו’. כמו כן, מחיקת לקוח אינה נעשית באופן ישיר, אלא יש לבצע את השלבים הבאים:
1. את הנתונים הקיימים בכרטיס התיק
2. מחיקת כרטיס התיק
3. מחיקת לקוח
 
פירוט השדות בטופס כרטיס לקוח
 

מספר לקוח - מספר הלקוח במערכת. מספר הלקוח מוזן באופן אוטומטי עם הצגת החלון וניתן לשינוי ידני.

סוג מזהה - קביעת סוג זיהוי הלקוח, לבחירה מהערכים הקיימים ברשימה.

מספר מזהה - הקלדת מספר זיהוי הלקוח, בהתאם לבחירת סוג הזיהוי. במערכת קיים מחשבון נוסחאות המתריע אם המספר המזהה שגוי/חסר.

תאריך פתיחה - תאריך פתיחת הלקוח בעודכנית (רישום תאריך "אמיתי" עוזר למשרד להפיק דוחות ולבצע ביקורות).

תואר - מלל חופשי. 

שם משפחה - למילוי שם המשפחה או שם החברה  שהיא הלקוח - שדה חובה. 

שם פרטי - מלל חופשי.

שם באנגלית - לשימוש בלקוחות שנרצה להפיק להם חשבוניות באנגלית [ראו גם בהמשך הרשימה הסבר לגבי כתובת באנגלית].

שם משפטי- מלל חופשי.

שם אב - שם אב הלקוח. עוזר לזיהוי לקוחות בעלי שם "נפוץ" כדוגמת משה, כהן וכו’.

אחראי - קביעת אחראי מרשימת המשתמשים במערכת (בתוכנה יש הפרדה בין אחראי בלקוח לבין מטפל בתיק).

מס’ לקוח אב/שם לקוח אב - קישור הלקוח ללקוח אב. [להסבר נוסף עבור לקישור הבא הוספת לקוח אב].

תאריך לידה -תאריך הלידה של הלקוח.

סוג כתובת - בחירת סוג כתובת הלקוח, בחירה מרשימה קיימת. ניתן להוסיף סוגי כתובות בהגדרות מערכת, קוד 49 - ניהול משרד סוגי כתובות.

כתובת באנגלית - נסמן חלון זה באם ההתנהלות שלנו מול הלקוח היא באותיות לטיניות. סימון החלון יגרום לישור טקסט הכתובת לשמאל בהדפסה. 

רחוב/מס’ בית/יישוב/מיקוד- הקלדת נתוני כתובת הלקוח (רישום נתונים אלה חשוב ללקוחות או לחייבים אשר נפתח להם תיקי הוצאה לפועל בתוכנה).

בתכנה קיים מחשבון מיקוד. בהקלדת נתוני הכתובת (רחוב, מס בית, ישוב) המיקוד יעלה באופן אוטומטי (ניתן לשינוי ידני).

הערות - שדה מלל חופשי. הקלדת הסימון  ! לפני הטקסט תגרום לו להופיע גם בכותרת הכרטיס.

חברה/מחלקה/מזכירה/תפקיד - תיאור מקום עבודתו של הלקוח.

חשבוניות דיגיטליות - בחירה באחת משלושת האפשרויות המוצגות ברשימה. מיועד למשרדים אשר רכשו את מודול חשבוניות דיגיטליות.

דוא"ל - הקלדת כתובת דואר אלקטרוני של הלקוח.

מספר ע"מ - למילוי במקרה של לקוח עסקי הפעיל בארץ.

סוג פעילות - בחירה מאחת האפשרויות הקיימות ברשימה (קיימת חשיבות לקביעת סוג הלקוח ללקוחות המשדרים נתוני דוח PCN באופן מקוון)

מקום פעילות - בחירה מאחת האפשרויות הקיימות ברשימה.

סטטוס - סטטוס הלקוח לבחירה מרשימה קיימת. 

צוות - קישור הלקוח לאחד הצוותים הקיימים במשרד [להסבר נוסף עבור לקישור הבא צוותים].

קבוצות - קישור הלקוח לאחד מקבוצת הישויות הקיימות במערכת [להסבר נוסף עבור לקישור הבא קבוצת ישויות].

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)