מה תאריך הבקשה האחרונה לביטול איחוד

 

   איפה?

 

 ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 17 - חייבים באיחוד שחדלו מתשלום  

   

   מה התחדש בגרסה? [1.70]

  נוסף כפתור [פעולות מורכבות] ו אפשרות להוסיף פעולת ביטול איחוד תיקים - בתקשורת.

  בחלון הסינון ולתצוגת הדו"ח נוסף שדה/עמודה -  תאריך בקשה אחרונה לביטול איחוד


 

  • גרסה?: 1.70
  • מודול: כלים שלובים
  • מספר משימת פיתוח: 21062
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)