איך מבטלים קבלת פקדון ?

  איך מבטלים קבלת פקדון

ביטול קבלת פקדון יכול להעשות על ידי ביטול התקבולים המרכיבים אותה.

פעולות לביצוע:

  ביטול הקבלה יכול להעשות במספר דרכים:

   הצגת הקבלה, סימון אחד התקבולים או את כולם ולחיצה על הכפתור   בחלון התראה שיופיע יש לאשר את ביטול התקבול/ים

     
 
 
 

  חשוב! ביטול התקבול גורר מסמך "תיקון קבלת פקדון" באופן אוטומטי מהמערכת, בסטטוס "ביטול".

  במידה והקבלה הכילה מספר תקבולים, והתבטל תקבול אחד, סטטוס הקבלה עדין יהיה "פעיל".

  רק כאשר מבוטלים כל התקבולים המרכיבים את הקבלה, סטטוס הקבלה נהפך מפעיל ל - מבוטל

  מגרסה 1.81 ביטול קבלת פקדון מתאפשר גם מתוך כרטיס לקוח/תיק > באמצעות הצגת התנועות בחוצץ פקדונות, ולחיצה על האייקון     

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)