איך להדפיס רשימת חשבונות לפי לקוחות כולל הערות

 

    איפה?

 

 כספים > חשבונות עסקה > הדפס

 

    מה התחדש בגרסה? [1.70]

  לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה (הדפסה לרוחב) - רשימת חשבונות לפי לקוחות כולל הערות

  הדו"ח כולל עמודות: תאריך, חשבון, מס’ תיק, שכ"ט , הוצאות , אגרות , שונות , מע"מ , סה"כ ,תקבולים והערות.


 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)