הגדרת מערכת 138 - שלבי משימות

איפה?
  • הגדרות מערכת > הגדרות ניהול משרד
  • יומן ומשימות > משימות
מה התחדש בגרסה? [1.04]

נוספה הגדרה 138 - ניהול משרד - שלבי משימות.

מהגדרה זו ניתן להוסיף, לעדכן, למחוק שלבים של משימות.

השלבים שהוספנו בהגדרת המערכת, יופיעו בהוספת משימה חדשה, במסך הסינון ובתצוגת רשימת המשימות, בשדה - שלב משימה.


 

  • מודול: משימות, ניהול משרד
  • מספר משימת פיתוח: 20770
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)