לתצוגת רשימת הקלסרים נוספו שדות/עמודות ואפשרות להוסיף סטטוסים (הגדרת מערכת 139)

איפה?

חשבונאית:

  • הגדרות מערכת > תיקים 
  • תיקים ולקוחות > קלסרים
  • תצוגת כרטיס תיק > חוצץ קלסרים
  • הוספת/עדכון פרטי קלסר
מה התחדש בגרסה? [1.04]

בהגדרות מערכת > תיקים:

נוספה הגדרה 139 - רשימת סטטוסים לקלסרים.

מהגדרה זו ניתן להוסיף/למחוק סטטוסים (לבחירה) אשר יופיעו בפרטי קלסר. 

מתצוגת רשימת הקלסרים או בהוספה/עדכון פרטי קלסר > נוספו עמודות/שדות:

  • סטטוס קלסר.
  • תאריך קבלת חומר.
  • תאריך החזרת חומר.

  • מודול: תיקים ולקוחות, הגדרות מערכת
  • מספר משימת פיתוח: 20720
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)