בדו"ח שעות עבודה למשתמש (ניהול משרד - דו"ח 110) נוספו אפשרויות עדכון שעות, הדפסה והוספת חיוב

איפה?

חשבונאית:

ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 100 - שעות עבודה למשתמש

מה התחדש בגרסה? [1.04]

מתצוגת הדו"ח, בסרגל הכלים:

נוסף כפתור [עדכן שעות כניסה/יציאה] - האפשרות תלויה בהרשאה של העובד לעדכון שעות עבודה. 

נוסף כפתור [הוסף חיוב].

נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה.

לאחר ביצוע שינוי כלשהו, יתבצע רענון אוטומטי.


  • מודול: דוחות
  • מספר משימת פיתוח: 21161
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)