בהפקת חשבונית מס/קבלה וזיכוי פריטים בחשבונות עסקה, תוצג רשימת הפריטים שזוכו

איפה?

חשבונאית:

כספים > הוסף חשבונית מס/קבלה > זיכוי חשבונות עסקה

מה התחדש בגרסה? [1.04]

במסך הפקת חשבונית מס/קבלה, בשלב 4 מתוך 4 > הפריטים שזוכו בחשבון העסקה יוצגו ברשימת הפריטים במסך.

  • מודול: כספים
  • מספר משימת פיתוח: 20630
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)