עודכנית - מאגר ניהול ידע

הדפסת רשימת הקלסרים

איפה?

חשבונאית:

תיקים ולקוחות > קלסרים > תצוגת הרשימה (לאחר סינון).

מה התחדש בגרסה? [1.04]

לתצוגת רשימת הקלסרים, בסרגל הכלים נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה.

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.