עודכנית - מאגר ניהול ידע

מסמכי הדרכה בתוכנה

איפה?

חשבונאית:

במסך הראשי > שורת המשימות למעלה > תצוגה > עזרה > מסמכי הדרכה.

מה התחדש בגרסה? [1.04]

עודכנו מסמכי הדרכה למודולים שונים.

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.