מסמכי הדרכה בתוכנה

איפה?

חשבונאית:

במסך הראשי > שורת המשימות למעלה > תצוגה > עזרה > מסמכי הדרכה.

מה התחדש בגרסה? [1.04]

עודכנו מסמכי הדרכה למודולים שונים.

  • מודול: ניהול משרד
  • מספר משימת פיתוח: 20713
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)