ביומן ומשימות, לתצוגת רשימת המשימות נוסף דו"ח הדפסה לפי מטפל

איפה?

חשבונאית:

יומן ומשימות > משימות (רשימה) > הדפס

מה התחדש בגרסה? [1.04]

 

מהדפסת המשימות, נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי עובד/מטפל במשימה.

בדו"ח יוצגו מספר/שם לקוח, תאריך המשימה, תיאור במשימה, הערות.


 

  • מודול: משימות, דוחות
  • מספר משימת פיתוח: 21297
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)