בהדפסות רישומים מהיומן עודכנו השדות והשעה שתודפס

איפה?

חשבונאית:

יומן > הדפסת דו"חות והדפסה פרטנית של פגישות.

מה התחדש בגרסה? [1.04]

  • מהדפסת נתונים ביומן עודכנו השדות להדפסה - הורדו לא רלוונטיים, של בית משפט וכו’.
  • עודכנה השעה, כך שתירשם רק במידה ונקבעה, אחרת לא ירשם כלום (בעבר היה נרשם 00:00).
  • מודול: יומן
  • מספר משימת פיתוח: 21318
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)