כרטיס "הוצאות לקוח"

איפה?

חשבונאית:

הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח

מה התחדש בגרסה? [1.04]

בכרטיסי הנה"ח:

לסוגי הכרטיסים נוסף סוג הוצאות לקוח.

הוצאות הלקוח יוצגו בכרטיסים נפרדים, לפי לקוח, בדומה לתצוגת כרטיסי הפקדון. 

הכרטיס הקיים כיום שונה ל - הוצאות לקוחות - כללי.

  • מודול: הנה"ח כפולה
  • מספר משימת פיתוח: 21264
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)