"משתמשים לידיעה" ברשימת המשימות

איפה?

חשבונאית:

הוסף משימה.

משימות (סינון רשימה).

תזכורות לביצוע.

מה התחדש בגרסה? [1.04]
  • בהוספת משימה, נוספה אפשרות לבחור משתמשים לידיעה.
  • לחלון הסינון של רשימת המשימות נוסף שדה סינון משתמשים לידיעה.
  • לרשימת התזכורות נוספה התראה גם לאלו שמוגדרים כמשתמשים לידיעה במשימות.
  • בשינוי סטטוס משימה, גם אלו שסומנו כמשתמש לידיעה יקבלו עדכון.

 

 

 

  • מודול: משימות
  • מספר משימת פיתוח: 21133
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)