עודכנית - מאגר ניהול ידע

קליטת קובץ שעות עבודה למערכת

איפה?

חשבונאית:

ניהול משרד > דו"ח שעות עבודה > קלוט קובץ שעות.

מה התחדש בגרסה? [1.04]

 

נוספה אפשרות  לקלוט למערכת קובץ שעות עבודה.

על הקובץ להיות Excel במבנה קבוע. דוג' למבנה ניתן לראות בקובץ המצורף למאמר.

צרופות (1)
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.