קליטת קובץ שעות עבודה למערכת

איפה?

חשבונאית:

ניהול משרד > דו"ח שעות עבודה > קלוט קובץ שעות.

מה התחדש בגרסה? [1.04]

 

נוספה אפשרות  לקלוט למערכת קובץ שעות עבודה.

על הקובץ להיות Excel במבנה קבוע. דוג’ למבנה ניתן לראות בקובץ המצורף למאמר.

  • מודול: ניהול משרד, דוחות
  • מספר משימת פיתוח: 20996
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי
  • צרופות
  • (18 KB) hours.xls 447
  • הירשם לכל המאגר

    קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

    Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)