בהפקת חשבונית זיכוי הוסרו שדות של שכ"ט, הוצאות, שונות

איפה?

חשבונאית:

הפקת חשבונית זיכוי

מה התחדש בגרסה? [1.04]

לא יוצגו סעיפים של שכ"ט, הוצאות, שונות

  • מודול: כספים
  • מספר משימת פיתוח: 21256
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)