עודכנית - מאגר ניהול ידע

בהדפסת תיחום יומן, עודכנו דו"חות ההדפסה

איפה?

חשבונאית:

יומן ומשימות > תיחום יומן > הדפס

מה התחדש בגרסה? [1.04]

מרשימת דו"חות ההדפסה של היומן הוסרו דו"חות לא רלוונטיים (כאלו המתייחסים לישיבות בית משפט).

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.