עודכנית - מאגר ניהול ידע

שימוש בכתובת ברירת המחדל של הלקוח בעת הוספת פגישה ליומן

איפה?

חשבונאית:

יומן ומשימות > יומן גרפי > הוסף > הוספת פגישה > העתק כתובת לקוח > בחירת כתובת ברירת מחדל > אישור

מה התחדש בגרסה? [1.04]

בהוספת פגישה ביומן הגרפי, במידה ונבחר לקוח, נוספה אפשרות להעתיק את כתובת הלקוח לשדה מיקום (כתובת ברירת המחדל).

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.