מה חדש - לגרסה 1.70

מה חדש בגרסה 1.70  

 

לקוחות יקרים,

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת עו"דכנית פלטינום - לגרסה 1.70 

בגרסה זו נעשו שיפורים בדו"חות המערכת ודו"חות ההדפסה מתצוגות של רשימות. 

במודול כלים שלובים, נוספו פעולות חדשות אותן ניתן לשלוח בתקשורת ועודכנו טפסים אשר נעשו בהם שינויים ברשות האכיפה. בנוסף, מכרטיס תיק התקשורת, נוספה אפשרות להדפיס אישור תשלום בהוצל"פ. 

להגדרות המערכת נוספו הגדרות חדשות, כמו הגדרת הסכמים גלובליים לחיובים, הגדרת צבעים לסטטוסים של מסמכים, הוספת קבוצת משימות בתיקים, הגדרות חדשות לקליטת מסמכי נט המשפט וכו’.

את פרטי המידע העיקריים או החשובים שנוספו בגרסה ריכזנו כ"עדכונים נבחרים" ובהמשך המאמר מופיעים כל פריטי המידע בכל הנושאים.

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, על ידי לחיצה על כותרת הנושא בתוכן העניינים ו משם ניתן לקרוא בקצרה את כל מה שהתחדש בגרסה בעניין זה.  על כל עדכון כזה ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על הכותרת או על הקישור   "לקריאה נוספת ".

 עדכונים נבחרים בכל הנושאים

כל העדכונים:

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

הוצל"פ ותביעה (תיקים פנימיים)

תיקים ולקוחות

חיובים

חשבונות עסקה

כספים

פקדונות

מסמכים/נט המשפט 

הודעות/יומן ומשימות

ניהול משרד - כללי

 

עדכונים נבחרים

 

להגדרת מחירונים מיוחדים (3) - נוספה אפשרות להגדיר הסכם גלובלי

איפה? 
 הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 03 - מחירונים מיוחדים/הסכמים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
להגדרה 3, בנוסף למחירון מיוחד, נוספה אפשרות להוסיף הסכם גלובלי - שם ההגדרה שונה למחירונים מיוחדים/הסכמים.
להסכמים נוספו השדות הבאים להגדרה:הגדרה של סכום ההסכ...   לקריאה נוספת

 

פעולת "הגדלת חוב בקרן" נוספה לרשימת הפעולות הניתנות לשידור בתקשורת

איפה?

תיקים > כרטיס תיק מסוג תביעה/הוצל"פ > חוצץ פעולות > הוסף פעולה

מה התחדש בגרסה? [1.70]

בהוספת פעולה בתיק, נוספה אפשרות לשלוח פעולת "הגדלת חוב בקרן" בתקשורת....   לקריאה נוספת

  

נוספה אפשרות להדפיס אישור תשלום בהוצל"פ - מתוך התיק הפרטני

איפה? 
כלים שלובים > תצוגת תיק תקשורת > פירוט חיובי הוצל"פ > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוסף כפתור [הדפס אישור] - להדפסת אישור תשלום הוצל"פ עם לוגו של רשות האכיפה (עד היום היה ניתן מרשימת פריטי חיוב הוצל"פ ולא פרטנית מהתיק)....   לקריאה נוספת

  

לרשימת הפעולות אותן ניתן לשלוח בתקשורת נוספה הפעולה - שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח
איפה? 
פעולות הוצל"פ לשידור בתקשורת 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת הפעולות אותן ניתן לשדר בתקשורת, נוספה הפעולה - שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח    לקריאה נוספת

  

נוספה הגדרה 128, המאפשרת הגדרה והוספה של קבוצת משימות לתיקים

איפה? 
הגדרות מערכת  הוספת תיק חדש 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בהגדרות המערכת, נוספה הגדרה 128 - תיקים - קבוצת משימות
מהגדרה זו ניתן להוסיף קבוצות של משימות קבועות למטפל בתיק ולאחר מכן לקשר קבוצות משימות אלה לתיקים רצויים. 
על מנת לעבוד עם אפשרות זו יש לבצע...   לקריאה נוספת
 
 
נוספה אפשרות ליצור נוסח משתמש לחשבון עסקה
איפה?
הגדרות מערכת > הגדרה 62 > נוסחים לחשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה אפשרות ליצור נוסח משתמש לחשבון עסקה - לערוך מלל, לשתול לוגו. 
ליצירת נוסח חשבון עסקה חדש:
הגדרות מערכת > הגדרה 62.
מתצוגת רשימת נוסחי חשבונות העסקה הקיימים, בסרגל... לקריאה נוספת

 
 
למודול קליטת מסמכים מנט המשפט נוספה הגדרה 141 - הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט
איפה
הגדרות מערכת > תיקים > הגדרה 141 > הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט  
מה התחדש בגרסה? [1.70] 
נוספה הגדרה 141 - הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט
מהגדרה זו ניתן לבחור:לאפשר להתעלם מתיקים בסטטוסים מסויימים - כאלה שלא נרצה לקלוט אליהם מסמכים.
אפשרות להג...   לקריאה נוספת

 

 

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסיםטופס "בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים" - תפיסת רכב (215) עודכן בהתאם לשינויים ברשות האכיפה והגביה
איפה? 
רשימת טפסי הוצל"פ (כלים שלובים) 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
טופס 215 - בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים - תפיסת רכב - עודכן בהתאם לשינויים שבוצעו באתר רשות האכיפה....   לקריאה נוספת


טופס 224 - כונס נכסים - עודכן בהתאם לשינויים האחרונים
איפה? 
רשימת הטפסים > טופס 224 - בקשה למינוי כונס נכסים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
 טופס 224 -  כונס נכסים - עודכן בהתאם לשינויים האחרונים.
לטופס נוסף שדה למילוי פרטי חשבון הבנק של כונס הנכסים (לזיכוי). ...   לקריאה נוספת

 

פעולת "הגדלת חוב בקרן" נוספה לרשימת הפעולות הניתנות לשידור בתקשורת

איפה? 
תיקים > כרטיס תיק מסוג תביעה/הוצל"פ > חוצץ פעולות > הוסף פעולה  
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בהוספת פעולה בתיק, נוספה אפשרות לשלוח פעולת "הגדלת חוב בקרן" בתקשורת....   לקריאה נוספת


נוספה אפשרות להדפיס אישור תשלום בהוצל"פ - מתוך התיק הפרטני

איפה? 
כלים שלובים > תצוגת תיק תקשורת > פירוט חיובי הוצל"פ > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוסף כפתור [הדפס אישור] - להדפסת אישור תשלום הוצל"פ עם לוגו של רשות האכיפה (עד היום היה ניתן מרשימת פריטי חיוב הוצל"פ ולא פרטנית מהתיק)....   לקריאה נוספת

 

לרשימת הפעולות אותן ניתן לשלוח בתקשורת נוספה הפעולה - שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח
איפה? 
פעולות הוצל"פ לשידור בתקשורת 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת הפעולות אותן ניתן לשדר בתקשורת, נוספה הפעולה - שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח    לקריאה נוספת

בפתיחת תיק מסוג ביצוע חוב קצוב - בתקשורת - נוספה אפשרות לשנות את סכום החוב

איפה? 
בפתיחת תיק מסוג ביצוע חוב קצוב - בתקשורת  
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה אפשרות לשנות את סכום החוב בפתיחה.על החוב להיות זהה ב:
פעולת פתיחת התיק
כתב התביעה
טופס הבקשה לביצוע ...   לקריאה נוספת

 

נוסף טופס 55 - בקשת חייב לקבלת צו הפטר

איפה? 
הגדרות מערכת > רשימת טפסים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוסף טופס 55 - בקשת חייב לקבלת צו הפטר   לקריאה נוספת

  

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חותבדו"ח 17 - חייבים באיחוד שחדלו מתשלום - נוסף כפתור "פעולות מורכבות" ויוצג תאריך הבקשה האחרונה לביטול איחוד

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 17 - חייבים באיחוד שחדלו מתשלום  
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוסף כפתור [פעולות מורכבות] ואפשרות להוסיף פעולת ביטול איחוד תיקים - בתקשורת.

בחלון הסינון ולתצוגת הדו"ח נוסף שדה/עמודה - תאריך בקשה אחרונה לביטול איח...   לקריאה נוספת


 

בפירוט חיובי הוצל"פ לחלון הסינון ולרשימה המוצגת נוספו שדות/עמודות של לקוח אב
איפה? 
כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ לפי תיק 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוספו שדות - מספר לקוח אב ו - שם לקוח אב    לקריאה נוספת

 

בתיק תקשורת, מתצוגת פריט בהליך עיקול צד ג’ - נוסף דו"ח הדפסה מפורט חדש

איפה? 
כלים שלובים > תצוגת תיק תקשורת > חוצץ פריט בהליך עיקול צד ג’ > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוסף דו"ח הדפסה חדש - פרטי פריט בהליך עיקול צד ג’...  לקריאה נוספת

  

מתצוגת רשימת הערבונות, לסרגל הכלים נוסף כפתור סיכום
איפה? 
כלים שלובים > רשימת ערבונות
תיק תקשורת > חוצץ עירבון 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מתצוגת הערבונות, בסרגל הכלים > נוסף כפתור [סכם]    לקריאה נוספת


לתדפיס פרטי הליך ביצוע נוספו פרטים של הגורם

איפה?  
כלים שלובים > הליכי ביצוע > הצגת פרטי הליך ביצוע > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לתדפיס פרטי הליך ביצוע נוספו פרטי הגורם    לקריאה נוספת

 

ברשימת החייבים (בתקשורת) נוסף שדה/עמודה של סטטוס תיק התקשורת
איפה? 
כלים שלובים > חייבים  
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת החייבים, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה > נוסף שדה/עמודה סטטוס תיק תקשורת   לקריאה נוספת

 

ברשימת הפעולות הכספיות בתקשורת נוסף כפתור [סכם] לסרגל הכלים
איפה? 
כלים שלובים > רשימת פעולות כספיותתיק תקשורת > חוצץ פעולות כספיות 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מתצוגת רשימת הפעולות הכספיות בתקשורת, בסרגל הכלים > נוסף כפתור [סכם] ...   לקריאה נוספת


ברשימת מצב הוראת תשלום, נוספו שדות של "חייב מוגבל ו-"מספר תיק איחוד" לחלון הסינון
איפה? 
חוצץ מודול כלים שלובים > מצב הוראת תשלום 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
ברשימת מצב הוראת תשלום, לחלון הסינון נוספו שדות חייב מוגבל ו - מספר תיק איחוד  ...  לקריאה נוספתלרשימת הדו"חות נוסף דו"ח כמות תשלומים לחייבים מוגבלים (154)

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 154 - כמות תשלומים לחייבים מוגבלים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוסף דו"ח 154 - כמות תשלומים לחייבים מוגבלים.
הדו"ח מציג חייבים בסטטוס חייב מוגבל ואת התשלומים ששילמו ב - 48 החודשים האחרונים....   לקריאה נוספת


ברשימות כלים שלובים, לתצוגת פרטי צווי מידע נוסף כפתור הדפס ודו"ח הדפסה
איפה? 
חוצץ מודול כלים שלובים > צווי מידע > הצגת צו מידע 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מתצוגת פרטי צו מידע נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה     לקריאה נוספת


ברשימת בקשות והחלטות, לחלון הסינון נוסף שדה - תיאור בקשה
איפה? 
חוצץ כלים שלובים > רשימת בקשות והחלטות 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לחלון הסינון נוסף שדה תיאור בקשה    לקריאה נוספת

 


 
 
תביעה והוצל"פ - תיקים פנימיים

 


נוספה עמודת "סכום קרן נומינלי" לתצוגת רשימת פעולות הוצל"פ
איפה? 
חוצץ מודול הוצל"פ > פעולות (רשימה) 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לתצוגת רשימת הפעולות נוספה עמודה - סכום קרן נומינלי   לקריאה נוספת
ברשימת פעולות הוצל"פ נוסף דו"ח הדפסה - פעולות בחיתוך לפי תיק - דף נפרד לכל תיק
איפה? 
מסך ראשי > חוצץ מודול הוצל"פ > פעולות (תצוגת הרשימה לאחר סינון) > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת פעולות הוצל"פ נוסף דו"ח הדפסה חדש - פעולות בחיתוך לפי תיק - דף נפרד לכל תיק...   לקריאה נוספת
לתצוגת תיקי תביעה/הוצל"פ פנימיים נוספה עמודת - קרנות נומינלי

איפה? 
הוצל"פ > תיקי תביעה/הוצל"פ 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לתצוגת תיקי תביעה/הוצל"פ (פנימיים) נוספה עמודת קרנות נומינלי   לקריאה נוספת
לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח כמות תשלומים לחייבים מוגבלים (154)

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 154 - כמות תשלומים לחייבים מוגבלים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוסף דו"ח 154 - כמות תשלומים לחייבים מוגבלים. הדו"ח מציג חייבים בסטטוס חייב מוגבל ואת התשלומים ששילמו ב - 48 החודשים האחרונים....   לקריאה נוספת
ברשימת החייבים - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה של "הערות" (מכרטיס פרטי החייב)
איפה? 
הוצל"פ > חייבים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
ברשימת החייבים:לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה הערות (הערות מכרטיס פרטי החייב).   לקריאה נוספת
תיקים ולקוחותבתיקים ולקוחות, מתצוגת רשימת אנשי הקשר נוספה אפשרות לשליחת דו"אל ו-SMS

איפה? 
תיקים ולקוחות > אנשי קשר 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מתצוגת רשימת אנשי הקשר, בסרגל הכלים > פעולות > נוספה אפשרות לשליחת SMS ודוא"ל    לקריאה נוספת

 

לתדפיס כרטיס לקוח, נוספו להדפסה חוצצי הודעות SMS והסכמי ריטיינר
איפה? 
חוצץ תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס לקוח > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בתדפיס כרטיס לקוח, בסימון החוצצים להדפסה, נוספו החוצצים:הסכמי ריטיינר ללקוח,  הודעות SMS (ללקוחות עם מודול SMS).  ...   לקריאה נוספת

 


 

חיובים

 


להדפסת "דו"ח רשימת חיובים לפי לקוחות" נוסף סיכום למספר החיובים בדו"ח

איפה? 
כספים > חיובים > הדפס > דו"ח הדפסה רשימת חיובים לפי לקוחות - לאורך 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
להדפסת דו"ח רשימת חיובים לפי לקוחות - לאורך - נוסף סיכום לעמודת כמות. בסיכום יוצג מספר החיובים בדו"ח....   לקריאה נוספת

  

להגדרת מחירונים מיוחדים (3) - נוספה אפשרות להגדיר הסכם גלובלי

איפה? 
הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 03 - מחירונים מיוחדים/הסכמים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
להגדרה 3, בנוסף למחירון מיוחד, נוספה אפשרות להוסיף הסכם גלובלי - שם ההגדרה שונה למחירונים מיוחדים/הסכמים.להסכמים נוספו השדות הבאים להגדרה:הגדרה של סכום ההסכ...   לקריאה נוספת

 

לתצוגת רשימת החיובים נוסף דו"ח הדפסה לפי תיקים ולקוחות עם סיכום לפי סוג חיוב
איפה? 
מסך ראשי > חוצץ כספים > תצוגת רשימת חיובים > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מרשימת החיובים נוסף דו"ח הדפסה - חיובים לפי תיקים ולקוחות עם סיכום לפי סוג חיוב ...   לקריאה נוספת

 


 

חשבונות עסקה

 

לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה - רשימת חשבונות לפי לקוחות כולל הערות

איפה? 
כספים > חשבונות עסקה > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה (הדפסה לרוחב) - רשימת חשבונות לפי לקוחות כולל הערות
הדו"ח כולל עמודות: תאריך, חשבון, מס’ תיק, שכ"ט , הוצאות , אגרות , שונות , מע"מ , סה"כ ,תקבולים ...  לקריאה נוספת

 נוספה אפשרות ליצור נוסח משתמש לחשבון עסקה

איפה?
הגדרות מערכת > הגדרה 62 > נוסחים לחשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה אפשרות ליצור נוסח משתמש לחשבון עסקה - לערוך מלל, לשתול לוגו. 
ליצירת נוסח חשבון עסקה חדש:
הגדרות מערכת > הגדרה 62.
מתצוגת רשימת נוסחי חשבונות העסקה הקיימים, בסרגל... לקריאה נוספת
 

 

כספים - קבלות, חשבוניות, תשלומים והוצאות

לתצוגת רשימת דו"חות המע"מ נוסף כפתור [אשר דו"ח מע"מ]

איפה?

כספים > דו"חות מע"מ

מה התחדש בגרסה? [1.70]

לתצוגת רשימת דו"חות המע"מ נוסף כפתור [אשר דו"ח מע"מ].

בלחיצה על אישור הדו"ח, תרשם פקודת יומן בכרטיס הנה"ח כפולה - חו"ז מע"מ. 

לא ניתן יהיה לאשר דו"ח מע"מ כאשר הדו"ח הקודם לא אושר.... לקריאה נוספת


 

ברישום הוצאה עבור חיוב הוצל"פ - לתיאור סעיף ההוצאה יועבר תיאור ההליך

איפה? 
כלים שלובים > רשימת פירוט חיובי הוצל"פ > רשום הוצאההתראות כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ > רשום הוצאה
מה התחדש בגרסה? [1.70]
ברישום הוצאה עבור חיוב הוצל"פ, בחלון הרישום > בפרטי סעיף ההוצאה, לשדה תיאור יועבר התיאור שמופיע בהליך ...   לקריאה נוספת

 

בהדפסת פרטי הוצאה, נוספה עמודה של מספר תשלום מקושר (אם יש)
איפה? 
כספים > הוצאות > הצגת פרטי הוצאה > הדפס > דו"ח ההדפסה "פרטי חשבונית/קבלת ספק" 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לטבלת רשימת התשלומים נוספה עמודה "מס’ תשלום"....   לקריאה נוספת

 
איפה? 
מסך ראשי > חוצץ מודול כספים > ספקים > הצגת כרטיס ספק > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בהדפסת תדפיס כרטיס ספק, נוספה הדפסה של חוצץ קבלות   ...  לקריאה נוספת

 

לכרטיסי הנה"ח נוסף סוג כרטיס "הוצאות לקוח"
איפה? 
הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
במודול הנה"ח:לסוגי הכרטיסים נוסף סוג הוצאות לקוח.
הוצאות הלקוח יוצגו בכרטיסים נפרדים, לפי לקוח, בדומה לתצוגת כרטיסי הפקדון. 
הכרטיס הקיים כיום שונה ל - הוצאות לקוחות - כללי.תצוגה > כלים ותחז...   לקריאה נוספת

 

לדו"חות 137 ו - 138 נוסף שדה סינון לפי אופן התשלום
איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות:
דו"ח 137 - דו"ח תשלומים מול הוצאות
דו"ח 138 - דו"ח הוצאות מול תשלומים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה - אופן תשלום ...   לקריאה נוספת

 

פיקדונות
  
בהפקת קבלת פקדון מרשימת תקבולי המס"ב, תוצג התראה אם ניתן לרשום שכ"ט ב’ בתיק
איפה? 
כלים שלובים > התראות > תקבולי מס"ב > הפקת קבלת פקדון 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בסיום הפקת קבלת הפקדון, תתבצע בדיקה האם ניתן להוסיף פעולה של שכ"ט ב’ לתיק (הפנימי). 
במידה וניתן - תוצג התראה מתאימה....   לקריאה נוספת
 
  

 

 
מסמכים/ מסמכי נט המשפט

 

מרשימת המסמכים, לפעולות - נוספה אפשרות שליחת מסמך חתום דיגיטלית במייל
איפה? 
מסך ראשי > חוצץ מסמכים > רשימת מסמכים > סרגל הכלים > פעולותכרטיס לקוח/תיק > חוצץ מסמכים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת הפעולות על מסמכים, נוספה אפשרות של שלח במייל וחתום דיגיטלית כ - PDF ...   לקריאה נוספתבמודול הכנת בקשות לנט המשפט נוספה אפשרות לשמור את הבקשות לתור חתימה ולחתום באופן גורף אח"כ
איפה? 
כרטיס תיק > חוצץ מסמכים > הכנת בקשה לנט המשפטמסך ראשי > תפריט מודול נט המשפט  
מה התחדש בגרסה? [1.70]
1. מפרטי הכנת בקשה לנט המשפט נוסף כפתור [שמור לתור החתימה] - בלחיצה, הבקשה תישמר כ - PDF והמסמך יסומן לתור החתימה.
2. מתפריט נט המשפט נ...   לקריאה נוספת

 

בהכנת בקשות לנט המשפט, נוספה אפשרות לערוך בקשות שהוכנו על ידי משתמש אחר
איפה? 
פרטי תיק > חוצץ מסמכים > הכנת בקשה לנט המשפט 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בהכנת בקשות לנט המשפט, נוספה אפשרות למשתמש א’ לערוך בקשות שהוכנו על ידי משתמש ב’ (עד היום היה ניתן לחתום בלבד, ללא עריכה).  ...   לקריאה נוספת

 

לתפריט מודול מסמכי נט המשפט נוסף לחצן - הורד מסמכים מנט המשפט

איפה? 
מסמכי נט המשפטכרטיס תיק > מסמכי נט המשפטכרטיס תיק > מסמכים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימות מודול מסמכי נט המשפט נוסף לחצן הורד מסמכים מנט המשפט - הורדת המסמכים תתבצע באופן יזום, ולא באופן אוטומטי כמו שהיה עד היום. ...   לקריאה נוספת

 

למודול קליטת מסמכים מנט המשפט נוספה הגדרה 141 - הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט
איפה? 
הגדרות מערכת > תיקים > הגדרה 141 > הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה הגדרה 141 - הגדרות הורדת מסמכי נט המשפטמהגדרה זו ניתן לבחור:לאפשר להתעלם מתיקים בסטטוסים מסויימים - כאלה שלא נרצה לקלוט אליהם מסמכים.אפשרות להג...   לקריאה נוספת

 

לרשימות מודול נט המשפט נוספה רשימה של "בקשות ללא החלטות"
איפה? 
תפריט ראשי > נט המשפט  
מה התחדש בגרסה? [1.70]
למודול נט המשפט, נוספה רשימה של בקשות ללא החלטות   לקריאה נוספת

 

להגדרה 142 - סטטוסים למסמכים - נוספה אפשרות להגדיר עיצוב לרשומות המסמכים
איפה? 
מסמכים:במסך הראשי > חוצץ מסמכים > תצוגת רשימת המסמכים לאחר סינוןכרטיס לקוח/תיק > חוצץ מסמכים > תצוגת הרשימה 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
הגדרות מערכת > מסמכים  > הגדרה 142 - סטטוסים למסמכים  - לרשימה זו ניתן להוסיף, לעדכן, למחוק סטט...   לקריאה נוספת

  

לתצוגת רשימת המסמכים ולחלון הסינון נוסף שדה/עמודה - יתרת חוב
איפה? 
תיקים ולקוחות > נספחים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מתצוגת רשימת הנספחים, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה יתרת חוב    לקריאה נוספת

 


 

 הודעות, יומן ומשימות

 

בשליחת הודעה חדשה נוספה אפשרות לשלוח הודעה נפרדת לכל הנמענים שסומנו
איפה? 
טלפונים והודעות > שליחת הודעה חדשה 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בחלון פרטי הודעה חדשה > נוספה תיבת סימון שלח הודעה נפרדת לכל נמען
אם תסומן תיבה זו, כל הנמענים שסומנו יקבלו את אותה ההודעה, אך יראו רק את השם שלהם ברשימת הנמענים....   לקריאה נוספתלבעלי מודול SMS - בשליחת הודעה במערכת, נוספה אפשרות לשלוח במקביל הודעת SMS לאותו הנמען/משתמש

איפה? 
טלפונים והודעות > שליחת הודעה חדשה 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בשליחת הודעה חדשה, נוספה תיבת סימון - שלח הודעה גם ב - SMS.
אם תסומן, המערכת תבצע בדיקה אם קיים מודול SMS, אם קיימת יתרה למשלוח הודעות SMS והאם מופיע מספר טלפון נייד בפרטי הנמען (משתמש...   לקריאה נוספת

 

נוספה הגדרה 128, המאפשרת הגדרה והוספה של קבוצת משימות לתיקים

איפה? 
הגדרות מערכת  הוספת תיק חדש 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בהגדרות המערכת, נוספה הגדרה 128 - תיקים - קבוצת משימות
מהגדרה זו ניתן להוסיף קבוצות של משימות קבועות למטפל בתיק ולאחר מכן לקשר קבוצות משימות אלה לתיקים רצויים. 
על מנת לעבוד עם אפשרות זו יש לבצע...   לקריאה נוספת

  

מתצוגת רשימת המשימות - נוספה אפשרות לשכפל משימה כל X חודשים
איפה? 
יומן ומשימות > תצוגת רשימת משימות > סרגל הכלים > שכפל 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מחלון פרטי שכפול משימה נוספה אפשרות לשכפול חודשי של המשימה - כל X חודשים....   לקריאה נוספת

 

לדו"ח הדפסת יומן ומשימות בחלוקה לימים - נוסף מיון לפי שעות
איפה? 
במסך הראשי > חוצץ יומן ומשימות:יומן > הדפסתיחום יומן > הדפסיומן ומשימות > יומן פגישות והופעות (חלק עליון) > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מתצוגת היומן, בדו"ח ההדפסה יומן בחלוקה לימים - נוסף גם מיון לפי שעות....   לקריאה נוספת

 


 

ניהול משרד כללי


שיטת המיקוד שונתה ל-7 ספרות
איפה? 
טפסיםקבצי בקשותקבצי פתיחת תיקים  
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בעקבות השינוי בהוצל"פ, שיטת המיקוד שונתה למיקוד של 7 ספרות.     לקריאה נוספתשם תפריט המודול "קליטת מסמכים מנט המשפט" שונה ל - נט המשפט
איפה? 
תפריט ראשי - מודול נט המשפט 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
שם התפריט שונה ל- נט המשפט (לשעבר- מסמכי נט המשפט).   לקריאה נוספתלרשימת חשבונות הבנק במערכת נוספה אפשרות הדפסה ודו"ח הדפסה
איפה? 
כספים > חשבונות בנק 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת חשבונות הבנק, בסרגל הכלים נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה.   לקריאה נוספתלרשימת החישובים בכרטיס התיק - נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה
איפה?  
תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס תיק > חישובים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בסרגל הכלים נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה רשימת חישובים כולל פירוט חישוב ...  לקריאה נוספתלרשימת המשתמשים בהגדרה 13 נוספו עמודות - חתימה בעברית וחתימה באנגלית
איפה? 
הגדרות מערכת > הגדרה 13 - ניהול משרד - רשימת משתמשים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מהגדרה 13 נוספו עמודות חתימה בעברית ו - חתימה באנגלית   לקריאה נוספת

 

נוספה הגדרה ממנה ניתן לקבוע לאיזה משתמש תופיע התראה לביצוע גיבוי
איפה? 
תצוגה > כלים ותחזוקה > בצע גיבוי נתונים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה הגדרה ממנה ניתן לקבוע לאיזה משתמש תופיע בסגירת התוכנה התראה לביצוע גיבוי....  לקריאה נוספת

 

איפה? 
ניהול משרד > ההתראות שלי > הסכמים 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת ההתראות נוספה התראת הסכמים - בהתראה יוצגו הסכמים אשר נוספו בהגדרה 03 - מחירונים מיוחדים/הסכמים. ...   לקריאה נוספתנוספה אפשרות להוספת חישוב לפי ריבית פריים +
איפה? 
חישובים > הוספת חישוב 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה אפשרות להוסיף חישוב לפי פריים + % ריבית (לא לפי טבלאות הבנקים).ניתן לראות את פרטי ריבית הפריים כאן...   לקריאה נוספתנוספה אפשרות למחוק באופן גורף ישויות אשר לא מקושרות לכרטיס
איפה? 
תיקים ולקוחות > רשימת ישויות 
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה אפשרות למחוק ישויות בצורה גורפת (כאלה שלא מקושרות לכרטיס כלשהו כמו לקוח/ספק/עובד או שמקושר להן מסמך חשבונאי).
למחיקת מספר ישויות: בחלון הסינון > סמן ישויות מסוג "ישות".בתצוגת הרשימה ...   לקריאה נוספת


Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)