בהנה"ח כפולה, לתצוגת רשימת פקודות היומן נוספה עמודת סכום הפקודה

איפה?
הנהלת חשבונות כפולה  > רשימת פקודות יומן
מה התחדש בגרסה? [1.71]

לתצוגת הרשימה נוסף סכום הפקודה.


 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)