עודכנית - מאגר ניהול ידע

איך מוסיפים הליך לרשימת ההליכים בתיק?

איך מגיעים?

הגדרות מערכת > תיקים - הליכים (קוד 50)

פעולות לביצוע:

מרשימת הליכים:

  1. שורת התפריטים > הוסף.
  2. רשום את שם ההליך או בחר הליך מנט המשפט.
  3. שמור.

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.