טפסי הוצל"פ 200 ,203 201 ,205, 206 ,208 ,2010 עודכנו לפי הגרסה האחרונה שלהם באתר רשות האכיפה והגבייה

איפה?

הגדרות מערכת > הוצל"פ:

הגדרה 27 > הוצל"פ - רשימת טפסים

מה התחדש בגרסה? [1.71]

הטפסים הבאים עודכנו בהתאם לשינויים בהם באתר רשות האכיפה והגבייה:

 

טופס 200 - בקשה לביצוע כביש אגרה

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20200.pdf


טופס 201 - בקשה לביצוע משכון

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20201.pdf


טופס 202 -  בקשה לביצוע שעבוד מכוח פקודת מיסים

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20202.pdf


טופס 203 - בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20203.pdf  


טופס 205 - בקשה לביצוע שטרות  

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20205.pdf


טופס 206 - בקשה לביצוע פסק דין כספי

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20206.pdf  


טופס 208 - חישוב מזונות תקופתיים

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20208.pdf  


טופס 2010 - נתוני חישוב קרן

http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20210.pdf  


לטופס 216 - בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע

נוספו שתי בקשות חדשות:

- סעיף 340 - קבלת מידע על כניסת החייב לישראל
- סעיף 341 - ביטול קבלת מידע על כניסת חייב לישראל


 

  • גרסה?: 1.71
  • מודול: טפסים
  • מספר משימת פיתוח: 22278
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)