מה חדש לגרסה 1.71

  מה חדש בגרסה 1.71

 

לקוחות נכבדים,  

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת עודכנית פלטינום - לגרסה 1.71 

בגרסה זו הוספנו רשימות נתונים חדשות לנתוני תקשורת כלים שלובים, הוספנו ועדכנו טפסי הוצל"פ בהתאם לעדכונים האחרונים הנדרשים, הוספנו דו"חות מערכת חדשים לרשימת הדו"חות וגם שיפרנו ועדכנו דו"חות קיימים. הוספנו הגדרות חדשות, המאפשרות לשמור נוסחים קבועים לנספחים והודעות. דרך מיזוג דואר נוספה אפשרות לשלוח קבוצת מסמכים בדוא"ל ועוד. 

את פרטי המידע העיקריים או החשובים שנוספו בגרסה ריכזנו כ"שינויים נבחרים" ובהמשך המאמר מופיעים כל פריטי המידע בכל הנושאים.  

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, על ידי לחיצה על כותרת הנושא בתוכן העניינים ומשם ניתן לקרוא בקצרה את כל מה שהתחדש בגרסה בעניין זה.  

על כל עדכון כזה, ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על שורת הכותרת או על הקישור "לקריאה נוספת".עדכונים נבחרים בכל הנושאים 

כל העדכונים:

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

הוצל"פ ותביעה (תיקים פנימיים)

תיקים ולקוחות

חיובים

חשבונות עסקה

כספים

מסמכים 

יומן ומשימות 

הודעות וטלפונים

ניהול משרד - כללי           

 

עדכונים נבחרים

 

לרשימות הנתונים של כלים שלובים, בסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף משימה]

איפה?
רשימות נתוני כלים שלובים > סרגל הכלים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימות הנתונים של כלים שלובים, בסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף משימה]   לקריאה נוספת
 


לרשימות הנתונים של כלים שלובים, בסרגל הכלים נוספו הכפתורים [שלח בדואר פנימי] ו - [שלח לינק]

איפה?
כלים שלובים > תצוגת רשימות הנתונים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימות הנתונים של כלים שלובים, בסרגל הכלים נוספו הכפתורים [שלח בדואר פנימי] ו - [שלח לינק]  ...  לקריאה נוספת
 
 
איפה?
הגדרות מערכת > הוצל"פ > הגדרה 27 - רשימת טפסים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימת טפסי הוצל"פ נוספו:
טופס 21 - תצהיר מוסר
טופס 10 - התנגדות למתן צו הפטר לחייב מוגבל באמצעים ... לקריאה נוספת
 


לרשימת פעולות הוצל"פ נוספו פעולות של קבלת/ביטול צו מידע על כניסת חייב לישראל
איפה?
הגדרות מערכת > הוצל"פ > הגדרה 12 - פעולות הוצל"פ 
מה התחדש בגרסה? [1.71] לרשימת פעולות הוצל"פ נוספו פעולות מערכת עם קישור לטופס המתאים:
- קבלת מידע על כניסת חייב לישראל
- ביטול צו מידע על כניסת חייב לישראל  ...  לקריאה נוספת
 

 

ל"פעולות מורכבות" נוספה פעולת עיקול צד שלישי

איפה? 
רשימות כלים שלובים > כפתור [פעולות מורכבות] > פעולת עיקול צד שלישי  
מה התחדש בגרסה? [1.71] 
בכל רשימות כלים שלובים, בהן בסרגל הכלים מופיע כפתור [פעולות מורכבות] > פעולת עיקול צד שלישי נוספה לרשימת הפעולות אותן ניתן לשדר בתקשורת.
(ניתן לצפ...   לקריאה נוספת

 


 

לנתוני תקשורת כלים שלובים נוספו רשימות נתונים חדשות

איפה? 
חוצץ מודול כלים שלובים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לנתוני תקשורת כלים שלובים נוספו הרשימות הבאות:
מידע - חובות והוצאות מידע - נכסים לא כספיים
מידע - נכסים כספיים
מידע - רכב
מידע - בית משפט
מידע - תנועות חשבון
מידע - פירוקים
פריט בעיקול מקרקעין
דו"ח כונס  ...  לקריאה נוספת

 


 

בתהליך של מיזוג דואר מרשימות במערכת נוספו אפשרויות לשליחת המסמכים

איפה?

בתהליך של מיזוג דואר מרשימות במערכת 

מה התחדש בגרסה? [1.71]

בתהליך של מיזוג דואר ניתן לבחור: 

- הדפס

- דואר היברידי (יופיע רק אם קיים מודול דואר היברידי)

- שלח בדוא"ל (שליחה ברקע)

- פתח חלון הודעת דוא"ל...  לקריאה נוספת

 


 

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים
 

טפסי הוצל"פ עודכנו בהתאם לגרסה האחרונה שלהם באתר רשות האכיפה והגבייה  

איפה? 
הגדרות מערכת > הוצל"פ:
הגדרה 27 > הוצל"פ - רשימת טפסים 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
טופס 205 - בקשה לביצוע שטרות  > עודכן בהתאם לגרסה האחרונה המעודכנת באתר רשות האכיפה והגבייה
.http://www.eca.gov.il/loadedFiles/%20205.pdf   הגדרות מערכת => ...   לקריאה נוספת
 

ל"פעולות מורכבות" נוספה פעולת עיקול צד שלישי

איפה? 
רשימות כלים שלובים > כפתור [פעולות מורכבות] > פעולת עיקול צד שלישי 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
בכל רשימות כלים שלובים, בהן בסרגל הכלים מופיע כפתור [פעולות מורכבות] > פעולת עיקול צד שלישי נוספה לרשימת הפעולות אותן ניתן לשדר בתקשורת.
(ניתן לצפ...   לקריאה נוספת
 

 
איפה? 
תקשורת הוצל"פ > נתונים לייצוא > הצג פעולה > הצג מסמכים מקושרים 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
בהצגת פרטי פעולה לייצוא, בחלון פרטי הפעולה > בסרגל הכלים נוסף כפתור [מחק] 
לא תתאפשר מחיקה של מסמכים שצורפו לפעולות שכבר שודרו. ...   לקריאה נוספת
 

 

לרשימת טפסי הוצל"פ נוספו טפסי: תצהיר מוסר ו-התנגדות למתן צו הפטר לחייב מוגבל באמצעים

איפה?
הגדרות מערכת > הוצל"פ > הגדרה 27 - רשימת טפסים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימת טפסי הוצל"פ נוספו:
טופס 21 - תצהיר מוסר
טופס 10 - התנגדות למתן צו הפטר לחייב מוגבל באמצעים ... לקריאה נוספת
 


לרשימת פעולות הוצל"פ נוספו פעולות של קבלת/ביטול צו מידע על כניסת חייב לישראל
איפה?
הגדרות מערכת > הוצל"פ > הגדרה 12 - פעולות הוצל"פ 
מה התחדש בגרסה? [1.71] לרשימת פעולות הוצל"פ נוספו פעולות מערכת עם קישור לטופס המתאים:
- קבלת מידע על כניסת חייב לישראל
- ביטול צו מידע על כניסת חייב לישראל  ...  לקריאה נוספת
 
 

לרשימות נתוני כלים שלובים נוספו טפסים חדשים

איפה? 
כלים שלובים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לפירוט חיובי הוצל"פ - נוסף טופס פרטי שובר/דרישת תשלום
לרשימת מסלולים - נוסף טופס פרטי מסלול   לקריאה נוספת

 

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

 

מנתוני תקשורת כלים שלובים, לתדפיס של תנועת דף חשבון, נוספו שדות מספר קרן ושם המשלם

איפה? 
כלים שלובים > תיקים הוצל"פ > הצגת תיק תקשורת > חוצץ תנועות דף חשבון > הצגת חלון פרטי תנועה > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לתדפיס פרטי תנועת דף חשבון נוספו השדות מספר קרן ו- שם משלם  ...    לקריאה נוספת
 
 מפרטי בקשה/החלטה/פרוטוקול נוסף כפתור [צרף מסמכים בתיק פנימי]

איפה? 
כלים שלובים:
התראות כלים שלובים > בקשות והחלטות
חוצץ מודול כלים שלובים > רשימת בקשות והחלטות
חוצץ מודול כלים שלובים > רשימת פרוטוקולים ודיונים 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לתצוגת הרשימה ולפרטי בקשה והחלטה/פרוטוקול, נוסף כפתור [צרף מסמכים בתיק פ...   לקריאה נוספת
 
 


נוסף דו"ח מערכת 155 - דו"ח אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק הפנימי

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות > כלים שלובים > דו"ח 155 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימת דו"חות ניהול משרד נוסף דו"ח 155 - דוח אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי
הדו"ח יציג את כל התיקים בהם קיימת אי התאמה בין נתוני החשבון לזיכוי כפי ...   לקריאה נוספת
 
 

 
איפה? 
כלים שלובים > פריט בהליך עיקול רכב:
תצוגת רשימת הפריטים בהליך עיקול רכב
תצוגת פרטי פריט בהליך עיקול רכב (לחיצה על רשומה בודדת והצגת חלון עם הפרטים)   
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לפרטי פריט בעיקול רכב נוספו שדות:יתרת חוב בתיק פנימייתרת חוב בתיק תקש...   לקריאה נוספת
  
 


לרשימות נתוני כלים שלובים נוספה רשימה/חוצץ של מימוש עיקול כספי זוכה
איפה? 
חוצץ מודול כלים שלובים > רשימות נתוני התקשורת 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימות נתוני תקשורת - כלים שלובים, נוספה רשימת נתוני מימוש עיקול כספי זוכה ...  לקריאה נוספת
  
 

 
איפה? 
כלים שלובים נתוני מינוי:
רשימת הנתונים > סרגל הכלים > הדפס
הצגת פרטי מינוי (לחיצה על שורת רשומה) > הדפס
תיק התקשורת:
הדפסת כל החוצצים (תדפיס תיק)
חוצץ נתוני מינוי > הדפס  
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון פרטי מינוי ולרשימת נתוני המינוי, ברשי...   לקריאה נוספת
  
 

 

בתדפיסי תיק תקשורת, לדו"חות ההדפסה נוספה עמודת - מקור תקבול
איפה? 
תיק תקשורת > הדפס > דו"ח - תדפיס תיק הוצל"פ בתקשורת כולל חוצציםתיק תקשורת > חוצץ תקבולי מס"ב > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לדו"חות ההדפסה נוספה עמודת מקור תקבול....   לקריאה נוספת
   
 

  
בהתראות כלים שלובים, לדו"חות ההדפסה מרשימת תקבולי מס"ב - נוספה עמודת מקור תקבול
איפה?
התראות כלים שלובים > תקבולי מס"ב > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לדו"חות ההדפסה (פרט לראשון) מרשימת תקבולי המס"ב נוספה עמודת מקור תקבול.   לקריאה נוספת
 
 

 
לכרטיס תיק תקשורת נוספו החוצצים - מעקב בקשות ו - מעקב עיקולי צד ג’
איפה?
פרטי תיק תקשורת > חוצצי רשימות הנתונים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
נוספו החוצצים:
מעקב בקשות
מעקב עיקולי צד ג’   לקריאה נוספת
 


לסרגל הכלים בתיק תקשורת נוסף כפתור [שלח בדואר פנימי]
איפה?
פרטי תיק תקשורת > סרגל הכלים  
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לסרגל הכלים בתיק התקשורת נוסף כפתור [שלח בדואר פנימי]  לקריאה נוספת
לסרגל הכלים מרשימת בקשות והחלטות נוסף כפתור [שלח בדואר פנימי]
איפה?
כלים שלובים > רשימת בקשות והחלטות
מה התחדש בגרסה? [1.71]  
לסרגל הכלים מרשימת בקשות והחלטות נוסף כפתור [שלח בדואר פנימי]   לקריאה נוספת
להתראות כלים שלובים נוספה רשימה חדשה - הודעות
איפה?
כלים שלובים > התראות 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
בהתראות כלים שלובים נוספה רשימת נתונים חדשה - הודעות   לקריאה נוספת
לחלון הסינון ולרשימת תיקי הוצל"פ בתקשורת, נוסף שדה/עמודה - תאריך סטטוס תיק פנימי
איפה?
כלים שלובים > תיקי הוצל"פ בתקשורת
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון הסינון ולרשימת תיקי הוצל"פ בתקשורת, נוסף שדה/עמודה תאריך סטטוס תיק פנימי ...  לקריאה נוספת
 בהתראות כלים שלובים נוסף חוצץ הודעות שונות
איפה?
כלים שלובים > התראות 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
נוסף חוצץ הודעות שונות - כולל אפשרות בחירה של סוג ההודעה בסינון  לקריאה נוספת
בהתראות כלים שלובים, לרשימות שכ"ט א’ , ב’ ואגרות ביצוע נוסף כפתור [סגור ידנית]
איפה?
כלים שלובים > התראות:
פעולות שכ"ט א’
פעולות שכ"ט ב’
אגרות ביצוע
מה התחדש בגרסה? [1.71]
בתצוגת הרשימות, לסרגל הכלים נוסף כפתור [סגור ידנית]... לקריאה נוספת
בדוחות 146, 147, ו-148 נוספו שדות/עמודות של חייב מוגבל ועיכוב הליכים
איפה?
ניהול משרד > רשימת דוחות :דו"ח 146 - דוח עיקולים רכב דו"ח 147 - דוח בקשות לצו מידע דו"ח 148 - דוח צו הבאה
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון הסינון ולתצוגת התוצאות לאחר הסינון של הדו"חות הנ"ל, נוספו שדות/עמודות: 
חייב מוגבל
עיכוב הליכים לחייב ...  לקריאה נוספת
 


לרשימות הנתונים של כלים שלובים, בסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף משימה]
איפה?
רשימות נתוני כלים שלובים > סרגל הכלים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימות הנתונים של כלים שלובים, בסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף משימה]   לקריאה נוספתלרשימות הנתונים של כלים שלובים, בסרגל הכלים נוספו הכפתורים [שלח בדואר פנימי] ו - [שלח לינק]
איפה?
כלים שלובים > תצוגת רשימות הנתונים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימות הנתונים של כלים שלובים, בסרגל הכלים נוספו הכפתורים [שלח בדואר פנימי] ו - [שלח לינק]  ...  לקריאה נוספתלרשימת בקשות והחלטות נוספו שדות סינון לפי שם ומספר לקוח אב
איפה? 
כלים שלובים > בקשות והחלטות
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון הסינון נוספו שדות:מספר לקוח אבשם לקוח אב    לקריאה נוספת
 


נוספה אפשרות לסנן את רשימת תקבולי המס"ב לפי מספר חשבונות בנק
איפה?
כלים שלובים > התראות > תקבולי מס"ב 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון הסינון של רשימת תקבולי מס"ב נוספה אפשרות סינון לפי מספר חשבונות בנק (בחירה מרובה)  ...  לקריאה נוספת
 


לרשימת פירוט חיובי הוצל"פ, נוספו שני דו"חות הדפסה חדשים
איפה?
כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימת דו"חות ההדפסה של פירוט חיובי הוצל"פ נוספו 2 דו"חות הדפסה חדשים:
- פירוט חיובי הוצל"פ, מיון לפי חייבים
- חיובי הוצל"פ, סינון לפי חייבים (סיכום לחייב)  ...  לקריאה נוספת
 

תביעה והוצל"פ - תיקים פנימיים  

 

לדו"ח תיקי הוצל"פ ללא עיקול צד ג’ לגורם (157) נוסף דו"ח הדפסה

איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 157 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לדו"ח 157 - דוח תיקי הוצל"פ ללא עיקול צד ג’ לגורם, נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה. ...  לקריאה נוספת
 


להדפסת דו"ח 58 - X פעולות אחרונות בתיקי גביה - נוסף שדה/עמודה של תיק הוצל"פ

איפה?
רשימת דו"חות ניהול משרד > תצוגת דו"ח 58 - X פעולות אחרונות בתיק גביה > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לפרטי התיק, נוסף שדה עמודה תיק הוצל"פ. >...  לקריאה נוספת
 

 

ברשימת המסירות בתיקים, לסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף משימה]

איפה?
תיקים ולקוחות > מסירות
מתוך כרטיס תיק > חוצץ מסירות
מה התחדש בגרסה? [1.71]
ברשימת המסירות בתיקים, לסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף משימה] לקריאה נוספת

 לדו"ח ההדפסה של דוח סיכומי למוסר (111) נוספה עמודת כמות מסירות

איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח סיכומי למוסר (111) > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לדו"ח ההדפסה של דוח 111 נוספה עמודת כמות מסירות  לקריאה נוספת
 


לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח 157 - דו"ח תיקי הוצל"פ ללא עיקול צד ג’ לגורם

איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות
מה התחדש בגרסה? [1.71]  
נוסף דו"ח 157 - דו"ח תיקי הוצל"פ ללא עיקול צד ג’ לגורם   לקריאה נוספת
 
תיקים ולקוחות 
 
 
איפה? 
כרטיס תיק > תתי תיקים > הוספת תת תיק  
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון פרטי תת תיק נוספה תיבת הסימון העתק מזהה חיצוני (שדה המופיע בתיקים שהוקמו על ידי ממשקי הקמת תיקים).
התיבה תוצג אם קיים מזהה חיצוני בתיק הראשי.
אם קיים, כברירת מחדל תוצג כמסומ...   לקריאה נוספת
 

 
בדוח 41 "דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות" - לחלון סינון ולרשימת הלקוחות נוסף שדה/עמודה "תאריך פתיחה"
איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 41 - סיכום הכנסות לפי לקוחות
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון הסינון ולתצוגת הדו"ח נוסף שדה/ עמודה תאריך פתיחה (פתיחת כרטיס הלקוח במערכת)... לקריאה נוספת
     
חיובים  

 

בדו"ח הדפסת רשימת החיובים לפי תיקים ולקוחות נוספה טבלת סיכום של כמות החיובים למבצע

איפה?
כספים > חיובים > תצוגת הרשימה לאחר סינון > סרגל הכלים > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
בדו"ח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות" נוסף סיכום לעמודת הכמות. ...   לקריאה נוספת
 

 
בדו"ח 76 - לחלון סינון הדו"ח ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה רפרנט
איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 76 - סיכום שעות וחיובים לתיק
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון סינון הדו"ח ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה רפרנט ...  לקריאה נוספת
 

 
 לרשימת הדו"חות נוסף נוסף דו"ח 156 - סיכום חיובים בחיתוך לפי לקוחות וסוג חיוב
איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות
מה התחדש בגרסה? [1.71]
נוסף דו"ח 156 - סיכום חיובים בחיתוך לפי לקוחות וסוג חיוב    לקריאה נוספת
 


 
חשבונות עסקה  

 

בהפקת חשבון עסקה נוספה אפשרות להגדיר את פרטי חשבון הבנק להעברה

איפה? 
פרטי חשבון עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.71]
בהפקת חשבון עסקה נוספה אפשרות להגדיר את פרטי חשבון הבנק להעברה.    לקריאה נוספת
 


מתצוגת רשימת חשבונות עסקה, בסרגל הכלים נוספה אפשרות "שלח לינק" - כולל בחירה מרובה
איפה? 
כספים > חשבונות עסקה > תצוגת הרשימה לאחר סינון
מה התחדש בגרסה? [1.71]
מתצוגת רשימת חשבונות העסקה, בסרגל הכלים נוסף כפתור [שלח לינק]
בלחיצה יישלח קישור להודעת דוא"ל.
ניתן שליחה של מספר קישורים על ידי סימון של מספר רשומות. ...  לקריאה נוספת
 


לרשימת חשבונות עסקה כללית ובכרטיס לקוח/תיק, לסרגל הכלים נוסף כפתור - הוסף משימה
איפה?
פרטי כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה
כספים > רשימת חשבונות עסקה 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף משימה]   לקריאה נוספת לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה חדש - חשבונות לפי לקוחות, כולל זיכויים והנחות
איפה?
כספים > חשבונות עסקה > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.71]
נוסף דו"ח הדפסה חדש - חשבונות לפי לקוחות כולל זיכויים והנחות
הכולל עמודות של הנחה/זיכוי ושכ"ט נדרש ...  לקריאה נוספתלרשימת חשבונות עסקה נוסף שדה/עמודה - רפרנט
איפה?
כספים > חשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת חשבונות העסקה - נוסף שדה/עמודה רפרנט   לקריאה נוספת
 


איפה?
הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 86 - כספים - כללי > פרטים להדפסה ע"ג מסמכים מופקים (הנה"ח) > חשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לפרטים להדפסה > נוספה תיבת הסימון מטפל בתיק
אם תסומן, שם המטפל בתיק יופיע על גבי חשבונות העסקה שיופקו במ...  לקריאה נוספת
 


לחלון הסינון ולתצוגת רשימת חשבונות עסקה נוספו השדות סוג תיק ו - תיק הוצל"פ
איפה?
כספים > חשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת חשבונות עסקה נוספו השדות סוג תיק ו - תיק הוצל"פ   לקריאה נוספת
 

  
כספים - קבלות, חשבוניות, תשלומים והוצאות

 

בהתראת "תקבולים להפקדה בבנק" - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה של תאריך הקבלה

איפה? 
ניהול משרד > ההתראות שלי > תקבולים להפקדה בבנק 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה תאריך קבלה.    לקריאה נוספת
 

 

לרשימת חשבוניות מס נוסף שדה/עמודה של סה"כ לפני מע"מ

איפה? 
כספים > חשבוניות מס 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
ברשימת חשבוניות המס, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה סה"כ לפני מע"מ     לקריאה נוספת
 

 
 
איפה? 
כספים > טפסי הפקדה > הצגת טופס הפקדה > תקבולים בטופס ההפקדה 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לתצוגת התקבולים בטופס הפקדה, לשדה/עמודת בנק, נוסף קוד בנק ...   לקריאה נוספת
 

 

הוספנו דו"ח השוואת נתוני שכ"ט בח-ן עסקה, חשבוניות מס ושעות עבודה (מס’ 158) לרשימת דוחות ניהול משרד

איפה? 
רשימת דו"חות ניהול משרד 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
נוסף דו"ח 158 - דו"ח השוואת נתוני שכ"ט בח-ן עסקה, חשבוניות מס ושעות עבודה    לקריאה נוספת
 

 
 
בהנה"ח כפולה, לתצוגת רשימת פקודות היומן נוספה עמודת סכום הפקודה
 
איפה?
הנהלת חשבונות כפולה > רשימת פקודות יומן 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לתצוגת הרשימה נוסף סכום הפקודה.    לקריאה נוספת
 

 

להגדרות המערכת נוספה הגדרה - כרטיסי אשראי סולק
איפה? 
הגדרות מערכת
מה התחדש בגרסה? [1.71]  
נוספה הגדרת מערכת חדשה - רשימת כרטיסי אשראי סולק
ההגדרה מציגה את רשימת כרטיסי האשראי במערכת.
- בלחיצה על כרטיס מהרשימה ניתן לעדכן את הימים לקרדיט
- לעדכן תאריכי פרעון ...  לקריאה נוספת
 


 
 
 
מסמכים 

ברשימת המסמכים, לפעולות על מסמכים נוספו אפשרויות צירוף והסרה מקבוצה

איפה? 
מסמכים > רשימת מסמכים > פעולות 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
מרשימת המסמכים, לפעולות על מסמכים נוספו כפתורים של [צרף לקבוצה] ו- [הסר מקבוצה]   לקריאה נוספת
 

בהגדרה 141 - מסמכי נט המשפט -נוספה אפשרות להגדיר משתמשים שיקבלו התראה על מסמכים חדשים

איפה?
הגדרות מערכת > הגדרה 141 - הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
להגדרה 141 נוספה אפשרות לבחור משתמשים אשר יקבלו ההתראות על מסמכים חדשים  ...  לקריאה נוספת
 

 

בתהליך של מיזוג דואר מרשימות במערכת נוספו אפשרויות לשליחת המסמכים

איפה?
בתהליך של מיזוג דואר מרשימות במערכת 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
בתהליך של מיזוג דואר ניתן לבחור: 
השתמש ב - שבלונה או מסמך קיים. 
אפשרויות בחירה:- הדפס- דואר היברידי (יופיע רק אם קיים מודול דואר היברידי)- שלח בדוא"ל (שליחה ברקע)- פתח חלון הודעת דוא"ל...  לקריאה נוספת
 
יומן ומשימות 

 

לחלון הסינון של רשימת המשימות נוסף שדה סינון לפי תזכורת מתפרצת

איפה?
יומן ומשימות > משימות (סינון רשימה) 
מה התחדש בגרסה? [1.71]  
לחלון הסינון נוסף שדה תזכורת מתפרצת   לקריאה נוספת
 

 
מתצוגת היומן, לדו"חות ההדפסה נוסף הדו"ח פגישות ודיונים בחיתוך לפי לקוחות

איפה?
יומן ומשימות > יומן > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.71]
מתצוגת היומן, לדו"חות ההדפסה נוסף הדו"ח פגישות ודיונים בחיתוך לפי לקוחות   לקריאה נוספת 
הודעות וטלפונים

נוספה אפשרות להגדיר נוסחים קבועים להודעות דואר ולנספחים

איפה?
הגדרות מערכת :הגדרה 146 הגדרה 147 
מה התחדש בגרסה? [1.71]
נוספו שתי הגדרות מערכת חדשות:  הגדרה 146 - ניהול משרד - נוסחים קבועים לתיאור הודעות דואר
מההגדרה ניתן לשמור רשימת נוסחים קבועים להודעות הדואר שישלחו בין העובדים במערכת.
לדוג’ - נא לבדו...   לקריאה נוספת
 

    
ניהול משרד כללי

 

בדו"ח הדפסת רשימת החיובים לפי תיקים ולקוחות נוספה טבלת סיכום של כמות החיובים למבצע

איפה?
כספים > חיובים > תצוגת הרשימה לאחר סינון > סרגל הכלים > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.71]
בדו"ח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות" נוסף סיכום לעמודת הכמות. ...  לקריאה נוספת
 

 
איפה? 
רשימת דו"חות ניהול משרד > דו"ח 141 - סיכום חשבונות עסקה ללקוחות, ע"פ סעיפי החשבון, לפי חודשים (לפי מטבע)
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לחלון סינון הדו"ח נוסף שדה מספר לקוח אב ...   לקריאה נוספת
 


ברשימת ההתראות שלי , להתראות נט המשפט נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה
איפה?
ניהול משרד > ההתראות שלי > התראות נט המשפט
מה התחדש בגרסה? [1.71]
ברשימת ההתראות שלי , להתראות נט המשפט נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה   לקריאה נוספת
 


לדוח שעות חיוב לעובד - יומי (מס’ 64) נוספה אפשרות לשמור תצוגת סינון מועדפת
איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 64 - שעות חיוב לעובד - יומי
מה התחדש בגרסה? [1.71]
מתצוגת הדו"ח, בסרגל הכלים - נוספה אפשרות לשמור סינון מועדף.הסבר על שמירת סינונים מועדפים ראו כאן  ...  לקריאה נוספת
 


לחלון הסינון של רשימת היישויות במערכת נוסף שדה סינון - פרטי ישות
איפה?
ניהול משרד > ישויות
כספים > ספקים
מה התחדש בגרסה? [1.71]
לרשימת הישויות נוסף שדה סינון לפי פרטי ישותלרשימת הספקים נוסף שדה סינון לפי פרטי ספק ...  לקריאה נוספת
 נוספה הרשאה לצפיה בנתיב המסמך ברשימות המסמכים במערכת
איפה?
הגדרות מערכת > הגדרה 26 - קבוצות משתמשים/הרשאות
מה התחדש בגרסה? [1.71]  
נוספה הרשאה לצפיה בנתיב המסמך ברשימות המסמכים במערכת  לקריאה נוספת
 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)