עודכנית - מאגר ניהול ידע

חשבונאית - *מה חדש* לגרסה 1.06

מה חדש בגרסה 1.06

לקוחות נכבדים,

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת חשבונאית - לגרסה 1.06  

בגרסה זו, בהמשך להצעות יעול שקיבלנו מכם,  הוספנו הגדרות מערכת חדשות. כמו הגדרת ימי שבתון, הסכם גלובלי וסוגי העדרויות.

פיתחנו אפשרויות חדשות המתייחסות לדו"חות הנוכחות, לאופן מספור התיקים ללקוחות ועוד.

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו ו על כל עדכון ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על שורת הכותרת או על הקישור " לקריאה נוספת ".


רשימת העדכונים 


בחלון פרטי הוספת העדרות נוספה תיבת הסימון הצג ביומן
איפה?
חשבונאית >שעות נוכחות והעדרות > שעות עבודה לעובד > הוסף העדרות
מה התחדש בגרסה? [1.06]
בחלון פרטי הוספת העדרות נוספה תיבת הסימון הצג ביומן (כברירת מחדל - לא מסומן).
בסוגי רישום ביומן (הגדרות מערכת > הגדרה 108) נוסף סוג מערכת "העדרות"....  לקריאה נוספת
להגדרות המערכת נוספה הגדרה 143 - סוגי העדרויות
איפה?
חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרות ניהול משרד > הגדרה 143 - סוגי העדרויות
מה התחדש בגרסה? [1.06]
נוספה הגדרה חדשה - 143 - ניהול משרד - סוגי העדרויות
כברירת מחדל יוצגו הסוגים הבאים: חופשה, מחלה, מילואים.
המשתמש יכול להוסיף סוגים נוספים. ...  לקריאה נוספת
להגדרות המערכת נוספה הגדרה 144 - ימי שבתון
איפה? 
חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 144 - ימי שבתון
מה התחדש בגרסה? [1.06]
לרשימת הגדרות ניהול המשרד נוספה הגדרה 144 - ימי שבתון    לקריאה נוספת
להגדרת מחירונים מיוחדים (3) - נוספה אפשרות להגדיר הסכם גלובלי
איפה? 
חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרות כספים > הגדרה 03 - מחירונים מיוחדים/הסכמים
מה התחדש בגרסה? [1.06]
להגדרה 3, בנוסף למחירון מיוחד, נוספה אפשרות להוסיף הסכם גלובלי - שם ההגדרה שונה למחירונים מיוחדים/הסכמים.
קביעת הסכם גלובלי בתיק, מאפשרת ...  לקריאה נוספת
לחוצץ "מחירי עלות" נוסף שדה כמות שעות עבודה - 100%
איפה? 
חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 13 - רשימת משתמשים > חלון פרטי משתמש > חוצץ מחירי עלות
מה התחדש בגרסה? [1.06]
לחוצץ מחירי עלות נוסף שדה כמות שעות עבודה - 100% - שיחושבו בדו"ח 110 - דוח שעות עבודה למשתמש.
לדוגמא: 6 שעות הוגדרו כ100% וע...  לקריאה נוספת
לכרטיס פרטי ישות נוסף חוצץ של אנשי קשר, כפי שקיים בכרטיס הלקוח
איפה? 
חשבונאית > תיקים ולקוחות > יישויות
מה התחדש בגרסה? [1.06]
לכרטיס פרטי ישות נוסף חוצץ של אנשי קשר, כפי שקיים בכרטיס הלקוח.   לקריאה נוספת
לרשימת הדוחות נוסף דו"ח 117 - סיכום חיובים ע"פ מחירי עלות לפי לקוחות
איפה? 
חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות
מה התחדש בגרסה? [1.06]
נוסף דו"ח 117 - סיכום חיובים ע"פ מחירי עלות לפי לקוחות   לקריאה נוספת
לתצוגת רשימת שעות עבודה לעובד - נוספו עמודות של חוסר בנוכחות וחוסר בחיובים
איפה? 
חשבונאית > ניהול משרד > שעות עבודה לעובד
מה התחדש בגרסה? [1.06]
שם העמודה שונה מ"שעות חוסר" ל"שעות חוסר נוכחות".
נוספה עמודה של "שעות חוסר בחיובים".
שעות חוסר יוצגו בצבע אדום. ...  לקריאה נוספת
לתצוגת שעות עבודה לעובד נוסף דו"ח הדפסה - שעות עבודה בחלוקה למשתמשים
איפה? 
חשבונאית > ניהול משרד > שעות עבודה לעובד > סינום ותצוגת הרשימה > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.06]
לתצוגת שעות עבודה לעובד/ים נוסף דו"ח הדפסה.
אם נבחר יותר ממשתמש אחד בסינון, בדו"ח תוצג חלוקה לפי המשתמשים, כולל סיכום עמודות השעות לכל משתמש...  לקריאה נוספת
נוספה אפשרות להגדיר מספר תיק ראשון, ממנו יתחיל מספור התיקים לכל לקוח - לפי סוג התיק
איפה? 
חשבונאית > אופן מספור תיקים
הגדרות מערכת > 34 - סוגי תיקים > חלון "פרטי סוג תיק" - שדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח.
מה התחדש בגרסה? [1.06]
בחלון פרטי סוג תיק נוסף השדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח.
הדבר מאפשר לקבוע את מספר התיק הראשון, ממנו...  לקריאה נוספת
 

 
לרשימת הדוחות נוסף דוח 113 - שעות עבודה לעובד לפי לקוח - חודשי
איפה?
חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות 
מה התחדש בגרסה? [1.06]
לרשימת הדוחות נוסף דוח 113 - שעות עבודה לעובד לפי לקוח - חודשי לקריאה נוספת
    
צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.