עודכנית - מאגר ניהול ידע

חשבונאית - *מה חדש* לגרסה 1.07

מה חדש בגרסה 1.07

לקוחות נכבדים,

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת חשבונאית - לגרסה 1.07  

בגרסה זו הוספנו עוד שני סוגי תיקים, נוספה אפשרות לעבוד עם מידור כרטיסי לקוח או תיק, צפייה בלוג של שינויים שנעשו, אפשרויות נוספות לרישום נוכחות העובדים, דוחות מערכת חדשים ועוד שינויים ושיפורים, חלקם בהמשך להצעות שהתקבלו מכם. 

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, ועל כל עדכון ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על שורת הכותרת או על הקישור לקריאה נוספת


רשימת העדכונים 
עדכונים נבחרים:
 


נוספו שני סוגי תיקי מערכת - דיווח שנתי ו - הצהרת הון
איפה? 
חשבונאית >  תיקים ולקוחות > הוספת כרטיס תיק 
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
נוספו שני סוגי תיקים:דיווח שנתיהצהרת הון   לקריאה נוספת 
 

 
איפה? 
חשבונאית:
תיקים ולקוחות > רשימת לקוחות חלון הסינון ותצוגת כרטיס לקוח 
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
לתצוגת רשימת הלקוחות, לכפתור פעולות נוספה אפשרות [מערכת 1000]
- בלחיצה, נוספה אפשרות להפיק קובץ עבור ספקים או לקוחות 
- לחלון הסינון ולכרטיס הלקוח נוסף שד...  לקריאה נוספת לנתוני כרטיס לקוח נוסף החוצץ "דוחות שנתיים"
איפה? 
חשבונאית > כרטיס לקוח > חוצץ דוחות שנתיים 
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
לכרטיס הלקוח נוסף חוצץ דוחות שנתיים    לקריאה נוספת 


 
לרשימת דו"חות ניהול משרד נוספו דו"חות חדשים
איפה? 
חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות 
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
לרשימת הדוחות נוספו הדוחות הבאים: 
119 - דו"ח שעות עבודה לעובד- שבועי 
120 - דו"ח שעות עבודה לעובד - חודשי 
121 - דו"ח רווחיות ריטיינר 
122 - דו"ח שעות עבודה לעובד לפי תיק - שבועי ...  לקריאה נוספת 
  

 
איפה? 
חשבונאית > כרטיס תיק > חוצץ לוג שינויים 
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
לכרטיס התיק נוסף חוצץ לוג שינויים.
לוג השינויים מציג את הנעשה בתיק לפי תיאור וסוג הפעולה (הוספה, עדכון מחיקה וכו’), תאריך ושעה, המשתמש שביצע את השינוי ואת הערך המקורי.  ...  לקריאה נוספת 
 


נוספה אפשרות לעבוד עם מידור כרטיסי לקוחות ותיקים (בדומה לקיים בעודכנית פלטינום)
איפה? 
חשבונאית: הגדרות מערכת > קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26)  
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
נוספה האפשרות לעבוד עם מידור תיקים/לקוחות, בדומה לקיים בעודכנית פלטינום.
לעבודה עם מידור: מהגדרות המערכת (הגדרה 26) מתוך הגדרות קבוצות הרשאה, ניתן לסמן לקוחות או ...  לקריאה נוספת 
איפה? 
חשבונאית:
הגדרות מערכת > הגדרה 149 - בעלי תפקידים
כרטיס לקוח/כרטיס תיק/דו"ח שנתי - בעלי תפקידים 
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
נוספה רשימת בעלי תפקידים, מהם ניתן לבחור לעדכן בלקוחות/תיקים.
בהגדרות המערכת נוספה הגדרה 149 - סוגי בעלי תפקידים בכרטיס לקוח/...  לקריאה נוספת 
 


איפה? 
חשבונאית >  הגדרות מערכת > הגדרה 146 
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
נוספה הגדרה 146 - ניהול משרד - סוגי חומר שמתקבל לדוחות שנתיים והצהרות הון   לקריאה נוספת 

 


יתר העדכונים:
 

 
 
בהגדרות כרטיס תיק, ההגדרה "פתוח לחיוב" שונתה להגדרה "פתוח להנה"ח"
איפה? 
חשבונאית > תיקים ולקוחות > תיקים > הצגת כרטיס תיק > חוצץ הגדרות 
מה התחדש בגרסה? [1.07] 
בחוצץ ההגדרות בתיק, ההגדרה פתוח לחיוב שונתה ל - פתוח להנה"ח כברירת מחדל יהיה מסומן (ניתן יהיה לעבוד עם הנה"ח בתיק).
אם יורד הסימון - לא תתאפשר הוס...  לקריאה נוספת 


 
איפה? 
חשבונאית > ניהול משרד > דוחות חודשיים > שליחת דוח חודשי בדוא"ל 
מה התחדש בגרסה? [1.07]
בשליחת דו"ח חודשי במייל, נוספה תיבת סימון פתח חלון דוא"ל לפני שליחה- אם תסומן, הודעות הדוא"ל יפתחו לעריכה לפני השליחה.
- אם לא תסומן - יישלחו ברקע. ...  לקריאה נוספת


 
איפה? 
חשבונאית >  יומן ומשימות > יומן > הצגת פגישה > פעולות > רשום חיוב
מה התחדש בגרסה? [1.07]
ברישום החיוב על פגישה, לשדה כמות ולשדה שעות עבודה יועברו סך שעות הפגישה.  ...  לקריאה נוספת


 
איפה? 
חשבונאית > שעות נוכחות והעדרויות > תצוגת שעות נוכחות לעובד (לאחר סינון)  > לחיצה על רשומה
מה התחדש בגרסה? [1.07]
בלחיצה על שורה מהרשימה המוצגת, יפתח חלון רשימת חיובים והעדרויות. 
בחלון תוצג רשימת שעות כניסה ויציאהבלחיצה על רשומה כלשהי ב...  לקריאה נוספת


 
איפה? 
חשבונאית > הגדרות מערכת > ניהול משרד > הגדרה 54
מה התחדש בגרסה? [1.07]
לחישוב שעות פעילות בתוכנה, נוספה אפשרות לבחור את אופן רישום שעת סיום יום העבודה: 
אוטומטי ברקע - שעת היציאה מהתוכנה תרשם כשעת סיום העבודה ולא תוצג שאלה למשתמש.
שאל או...  לקריאה נוספת


 
איפה? 
חשבונאית > תיקים ולקוחות > אנשי קשר > סרגל הכלים > מיזוג דואר
מה התחדש בגרסה? [1.07]
מרשימת אנשי הקשר, בסרגל הכלים נוספה אפשרות לשלוח מסמכים במיזוג דואר  ...  לקריאה נוספתבשעות נוכחות והעדרות, שעות העבודה לעובד, נוספה העדרות מסוג "הפסקה באישור"
איפה? 
חשבונאית > שעות נוכחות והעדרויות > שעות עבודה לעובד
מה התחדש בגרסה? [1.07]
בסרגל הכלים, נוספה העדרות מסוג מערכת - הפסקה באישור
בתצוגת השעות, בעמודה העדרויות באישור, תוצג כמות שעות שאינה עולה על מה שהוגדר בפרטי אותו המשתמש (הגדרה 13). 
איפה? 
חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות
מה התחדש בגרסה? [1.07]
נוסף דו"ח  - חיובים על פי מחירי עלות - מפורט (מס’ 18)
סינון הדו"ח יתאפשר לפי שדות:תאריכים, לקוח, תיק, עובד, מחלקה, תקופת דיווח, האם בריטיינר
פירוט החיובים יוצג בעמודות הבאות:ש...  לקריאה נוספתלרשימת שעות כניסה ויציאה נוסף שדה/עמודה של עדכון ידני
איפה? 
חשבונאית > שעות נוכחות והעדרויות > שעות כניסה ויציאה
מה התחדש בגרסה? [1.07]
ברשימת שעות כניסה ויציאה, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה עודכן ידנית
כן - יוצג על עדכונים ידניים לשעות העבודה.
לא - יוצג על שעות עבודה שלא עודכנו ידנית....  לקריאה נוספת


איפה? 
חשבונאית > יומן ומשימות > משימות > סינון משימות לפי משתמש
מה התחדש בגרסה? [1.07]
נוספה אפשרות לאתר משימות לפי המטפלים בה בלבד (בסינון לפי "משתמש" יופיעו גם משתמשים לידיעה).  ...  לקריאה נוספתאיפה? 
חשבונאית >  הגדרות מערכת > הגדרות אישיות > הגדרה 148
מה התחדש בגרסה? [1.07]
נוספה הגדרה 148 - הגדרת צבעים לדיווחים שנתיים/הצהרות הון מההגדרה אפשר להגדיר צבעים ואייקונים לסטטוסים של דיווחים ...  לקריאה נוספת


 
שינויים ותוספות בעבודה עם הסכמי ריטיינר
איפה? 
חשבונאית:כספים > הסכמי ריטיינר > חלון פרטי הסכם ריטיינרתיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת כרטיס לקוח ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 121 - רווחיות ריטיינר
ניהול משרד > התראות > התראת הסכמי ריטיינר לחיוב
מה התחדש בגרסה? [1.07]
...  לקריאה נוספת
 

 
שינויים ותוספות בתצוגת שעות העבודה לעובד
איפה? 
חשבונאית > שעות נוכחות והעדרויות > שעות עבודה לעובד > תצוגת הרשימה לאחר סינון  
מה התחדש בגרסה? [1.07]
ברשימה המוצגת נעשו השינויים הבאים:
שם העמודה שעות חוסר נוכחות שונה לחוסר דיווח נוכחות.
הסרנו את העמודות הפסקות והעדרויות/ימי שבתון.עמו...  לקריאה נוספת

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.