עודכנית - מאגר ניהול ידע

איך מוסיפים ספק?

איך מגיעים?

מסך ראשי > כספים > ספקים

פעולות לביצוע:

מרשימת הספקים :

  1. "הוסף"
  2. רישום פרטי ספק בחלון שנפתח
  3. "שמור"

         

חשוב לשים לב...

ספקים יופיעו גם ברשימת הישויות

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.