איך מוסיפים ספק?

איך מגיעים?

מסך ראשי > כספים > ספקים

פעולות לביצוע:

מרשימת הספקים :

  1. "הוסף"
  2. רישום פרטי ספק בחלון שנפתח
  3. "שמור"

         

חשוב לשים לב...

ספקים יופיעו גם ברשימת הישויות

 

 

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)