עודכנית - מאגר ניהול ידע

התראות כלים שלובים - הסבר על החוצצים

 
 

 

התראות

תפריט התראות בכלים שלובים מרכז נתונים שונים המגיעים מרשות האכיפה.  

כל חוצץ המוצג ברשימה מייצג נתונים מאותו סוג, ומשוייך לתיקים שונים. 

מרשימת הנתונים המוצגת המשתמש יכול לבצע פעולות נוספות בהתאם לחוצץ שאליו משוייך המידע. 

במידה והמשתמש מבצע פעולה על אחת הרשומות או לוחץ על הכפתור [טופל] [סגור ידנית] יורד הנתון מהרשימה המוצגת, וממשיך להופיע בתיק תקשורת הפרטני של התיק .

שים לב! לחיצה על כפתור "טופל" תסיר את הנתונים מהרשימה, לכלל המשתמשים במערכת. אם זאת ניתן לחזור להציג אותם באמצעות חלון הסינון, או לחלופין לעבור לכרטיס תיק תקשורת. 

במאמר לעיל יינתן הסבר קצר על כל חוצץ הקיים בתפריט התראות.

לחיצה על הקישור יציג את רשימת הכפתורים בחוצצים השונים כפתורים בהתראות כלים שלובים

 

 

הסבר כללי על החוצצים השונים בהתראות במודול "כלים שלובים":

 

תקבולי מס"ב:
חוצץ תקבולי מס"ב מציג את הכספים שהועברו במס"ב לחשבון בא הכוח או הלקוח. חוצץ תקבולי מס"ב מציג אפשרויות עבודה רבות בתיקים הפנימיים בתוכנה, כדוגמת הוספת חיוב/הוצאה/קבלת פקדון ועוד

דיווח ביצוע הליך:
חוצץ המציג את הפרטים אודות הליכים ש בוצעו בתיקים (עיקולי צד ג', פתיחת תיק ובקשות שונות). מתוך החוצץ ניתן לשייך/להסיר תיקים לקבוצות עבודה, ניתן לעבור לתיק תקשורת וליצור משימות.   
     
 
 
 
 

מעקב עיקולי צד ג', מעקב פתיחת תיקים ומעקב בקשות (* חדש *):
דומה לחוצץ "תוצאות קבצי בקשות" שהיה בתצוגת התקשורת הישנה.
החוצץ מציג את כל הפרטים לגבי הפעולה שביצענו - מרגע שהקובץ המכיל את הפעולה נוצר, עד לרגע שנקלט במחשבי ההוצאה לפועל. במידה ולא עבר מסיבה כלשהי, נראה את הודעת השגיאה כאן.

בעזרת חוצצים אלה מתאפשרת בקרה טובה יותר על בקשות שהגשנו, בזכות הידיעה באיזה שלב הבקשה נמצאת.

(לצפייה במסמך מפורט על רשימות מעקב - לחץ  כאן)

מעקב פתיחת תיקים:
חוצץ מעקב תיקים מציג את שלבי קליטת התיקים ששודרו מתוך תוכנת עודכנית. בחוצץ יוצגו כל התיקים שסטטוס התיק שונה מ"הושלם". תיקים אשר קיימת שגיאה בתהליך הפתיחה, תיקים אשר שודרו ועדין לא נקלטו בקליטה וכו'. יוצגו ברשימה. כל עוד מוצגים תיקים ברשימה זו קיימת בעיה עם הקמת התיק ברשות האכיפה. 

מעקב בקשות:
בחוצץ מעקב בקשות מופיעות הבקשות ששודרו להוצאה לפועל ועדין לא הושלמו במלואן. בקשות שהוצאה לפועל "השלימה" לטפל, יועברו לחוצץ "בקשות והחלטות" במידה ומופיע הודעת שגיאה, חשוב בהתאם לסוג השגיאה לעבור לתיק הפנימי, למחוק את הפעולה ולשדר מחדש.

    
בקשות והחלטות:
מבחינת משמעות הנתונים - מקביל לחוצץ שהיה בתצוגת התקשורת בפורמט הישן (בקשות שהוגשו בתיק והחלטת הגורם הרלוונטי בהוצל"פ).
השינוי העיקרי הוא בתצוגת ההחלטות, שמתקבלות כמסמך סרוק ולא כמלל מוקלד כמו שהיה בעבר.  
 

מידע בית משפט:
בחוצץ זה מוצגים מידע בעקבות בקשה למסירת מידע, הקשור לבתי משפט  בחוצץ מידע בית משפט

מידע כתובות/הכנסות/כניסות ויציאות/כתובות/נכסים כספיים/נכסים לא כספיים/פירוקים/רכב/תנועות חשבון:
חוצצים מקבילים לחוצצים שהיו בתצוגת הנתונים בפורמט התקשורת הישן.
כמו שמשתמע, כאן נראה נתונים רלוונטיים על החייבים בתיק בהתאם לסוגי המידע המופיעים בחוצץ.

פירוט חיובי הוצל"פ:
בדומה למה שהיה בעבר "קופת ההפקדות" - כאן נראה מידע על חיובים שבוצעו עבור פעולות שביצענו בתיק - בחשבון/חשבונות שהגדרנו לתשלום אגרות מול הוצל"פ.   
מתוך החוצץ ניתן לבצע פעולות בתיק הפנימי כדוגמת רישום חיובים/הוצאות או משיכות פיקדון בהתאם לסכום המופיע ברשומות. כמו כן קיימת אפשרות הדפסה של אישור בגין תשלומי אגרה (לפירוט לחץ כאן ).

דיון ופרוטוקול:
בחוצץ דיון ופרוטוקול מתקבלים תאריכי הדיונים בתיקים השונים בליווי סריקה של הפרוטוקול (במידה ומצורף).
מתוך הרשימה המוצגת ניתן להוסיף בהתאם רישום של דיון בתיק הפנימי המתנהל בפלטינום.

סגירת תיקים מחוסר מעש:
בחוצץ זה יוצגו תיקים אשר לשכת ההוצאה לפועל עומדת לסגור עקב חוסר פעילות
ברשימה המוצגת ניתן לראות את מצב התיק ותאריך מתוכנן לסגירה, סימון אחת הרשומות יאפשרו מעבר לתיק הפנימי וביצוע פעולות בהתאם.

מסמכי אזהרה לחייב:
הצגת תיקים אשר קיימים מסמכי אזהרה.

צווי עיקול להליכי ביצוע:
הצגת התיקים אשר להם קיימים צווי עיקול בעקבות הליכים שבוצעו.
מבין הנתונים המוצגים ניתן לראות סוג ההליך המבוקש וסטטוס ההליך כפי שנמצא במערכת כלים שלובים.

הודעות שונות:
מקביל לחוצץ שהיה בתצוגת התקשורת בפורמט הישן.           

פעולות אגרת ביצוע:
מקביל לחוצץ שהיה בתצוגת התקשורת בפורמט הישן.
כאן נראה את פעולות האגרה כמו שנרשמו בתיקים. מרשומות אלה ניתן להוסיף או לעדכן את סכום האגרה בתיק הפנימי באמצעות לחיצה על הכפתור [הוסף/עדכן פעולה] - לפי הנתונים של הוצל"פ.

פעולות שכ"ט א' + ב':     
מקביל לחוצץ שהיה בתצוגת התקשורת בפורמט הישן.
כאן נראה את פעולות השכ"ט כמו שנרשמו בתיקים בהוצל"פ. מרשומות אלה להוסיף או לעדכן את הפעולה בתיק הפנימי - לפי הנתונים של הוצל"פ.

שים לב! פעולות שכ"ט א' מתווספות באופן אוטומטי בתיק הפנימי בעקבות פעולה של "פתיחת תיק בהוצל"פ", אם זאת התראה להוספת שכ"ט ב' יוצג במידה וקיימת פעולה של אישור מסירה בתיק הפנימי

השוואת נתוני תיקי איחוד:
הצגת נתוני תקשורת אשר קיים לגבם חוסר התאמה מול נתוני תיק פנימי לגבי:

  1. החייב אינו מופיע בתיק הפנימי
  2. לא קיים תיק איחוד בנתוני החייב בתיק הפנימי
  3. לא קיים תיק איחוד בנתוני החייב בתיק תקשורת
  4. קיימת אי התאמה במספר תיק האיחוד

השוואת נתוני כתובת חייבים/ השוואת נתוני תאריך פיגורים:
שני החוצצים כדוגמת החוצץ ה"שוואת נתוני תיקי איחוד" מצליבים נתוני תקשורת מול נתוני תיק פנימי ומציגים תיקים אשר קיימות לגבם חוסר התאמה
בכל אחד מהחוצצים ניתן לבצע פעולה על הנתון אשר לגביו קיימת חוסר התאמה כדוגמת חייב או תאריך פס"ד פיגורים. בכל אחד מהחוצצים קיימת אפשרות לסגירה ידנית של הנתון, על מנת שלא יוצג ברשימה.
    

צרופות
אין צרופות למאמר זה.

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.