מה חדש לגרסאות 1.73-1.74

  מה חדש בגרסה 

לקוחות יקרים,    

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת עודכנית פלטינום - לגרסאות 1.73 ו - 1.74  

בגרסאות אלה הוספנו דו"חות מערכת חדשים ושיפרנו דו"חות קיימים. במודול כלים שלובים הוספנו רשימות מידע, עדכנו דו"חות ותצוגות של רשימות. שיפרנו את האפשרות ליצירת קבוצות עבודה לתיקים במערכת על ידי קליטה מקובץ Excel , עדכנו טפסים ופעולות, הוספנו הגדרות חדשות  ועוד. 

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, על ידי לחיצה על כותרת הנושא בתוכן העניינים ו משם ניתן לקרוא בקצרה את כל מה שהתחדש בגרסה בעניין זה.  

על כל עדכון כזה, ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך רלוונטיים, על ידי לחיצה על שורת הכותרת או על הקישור לקריאה נוספתעדכונים נבחרים בכל הנושאים 

כל העדכונים:

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

הוצל"פ ותביעה (תיקים פנימיים)

תיקים ולקוחות

חיובים וחשבונות עסקה

הנהלת חשבונות

יומן ומשימות

 

עדכונים נבחרים

 

הוספנו אפשרות לעדכן בתיק הפנימי את תאריך פס"ד/פיגורים המופיע בתיק התקשורת

איפה? 
עודכנית פלטינום:כלים שלובים > התראות > השוואת נתוני תאריך פיגורים  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
בהשוואת נתוני פס"ד/פיגורים בתיקים - הוספנו אפשרות לעדכן בתיק הפנימי את התאריך המופיע בתיק התקשורת. ...   לקריאה נוספת
 

 
מהוספת חיובים, הוספנו כפתור [הוסף העדרות]
איפה? 
עודכנית פלטינום:כספים > הוסף חיובים, הוסף חיובים מקוצר  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
בהוספת חיוב, נוסף כפתור [הוסף העדרות]    לקריאה נוספת
 

 
 
בהוספת הוצאת לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק
איפה?
עודכנית פלטינום:הוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
בהוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק.
לאחר שמירת פרטי ההוצאה (בתיק מסוג תביעה/הוצל"פ), יפתח חלון נוסף "רשום... לקריאה נוספת
 
 

 
איפה? 
עודכנית פלטינום:המסך הראשי > סרגל הניווט > חוצץ מסמכים  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
לתפריט המסמכים נוספה רשימה חדשה - מסמכים דורשים טיפול
העמודה תציג מסמכים אשר בסטטוס דרוש טיפול ...   לקריאה נוספת
 

 
 
ביצירת קבוצת עבודה מקובץ אקסל, הוספנו אפשרויות להקמת תיקים לפי זיהוי נוסף או מספר מזהה
איפה? 
עודכנית פלטינום: הקמת קבוצות עבודה מקובץ Excel   
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]  
בהקמת קבוצת עבודה מקובץ אקסל עם מס’ מזהה החייב/זיהוי נוסף, יהיו 33 אפשרויות:
 1. מספר תיק (קיים היום)
 2. זיהוי נוסף
 3. מספר מזהה
*לא יכולה להיות יותר מאפשרות אחת לקובץ* ...   לקריאה נוספת
 


במחיקה של מסמך, ניתן יהיה להגדיר האם יימחק מהמערכת או יעבור לסל המיחזור
איפה?
עודכנית פלטינום:
 • הגדרות מערכת > הגדרה 11 - מסמכים כללי
 • מסמכים > מחיקה של מסמך
 • מסך ראשי > חוצץ מסמכים > סל מחזור 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
הוספנו סל מיחזור פנימי במערכת פלטינום.
במחיקה של מסמך, ניתן יהיה להגדיר האם המסמך יימחק מהמערכת או י... לקריאה נוספת
 


הוספנו הגדרה לבחירת שדות משותפים בחוצצי משתמש
איפה?
עודכנית פלטינום:הגדרות מערכת > חוצצי משתמש (157) 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
בעבודה עם חוצצי משתמש - הוספנו הגדרה המאפשרת לבחור הצגה של שדות משותפים לכל החוצצים. 
לדוג’ - שדה מספר דו"ח/רשיון מסוג טבלת ערכים, עם הערכים שרשומים בו, יוצג בכל חו... לקריאה נוספת


 
הוספנו אפשרות לפתוח תיק מימוש משכון/משכנתא
איפה?
עודכנית פלטינום:תיק הוצל"פ > פעולות > הוספת פעולת פתיחת תיק בתקשורת
מה התחדש בגרסה? [1.73]
הוספנו אפשרות לפתוח תיק מימוש משכון/משכנתא.
לפני הוספת הפעולה, יש צורך ברישום הנכסים בחוצץ נכסים שבתיק. בהוספת הפעולה, יש צורך לבחור נכס מהרשימה. ... לקריאה נוספת
 

 

 

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים
איפה? 
עודכנית פלטינום:הגדרות מערכת > הוצל"פ > הגדרה 27 - הוצל"פ - רשימת טפסים  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
שינינו את טופס תצהיר מוסר - על פי השינויים שנעשו בטופס ברשות האכיפה והגבייה 
טופס תצהיר מוסר  ...  לקריאה נוספת
  
כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

בחלון הסינון ותצוגת רשימת החייבים הוספנו שדות/עמודות מספר לקוח אב ושם לקוח אב

איפה?
עודכנית פלטינום:כלים שלובים > חייבים   
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
בחלון הסינון ותצוגת רשימת החייבים הוספנו שדות/עמודות מספר לקוח אב, שם לקוח אב ...   לקריאה נוספת
 

 

בחלון סינון דו"ח 166 הוספנו שדה לבחירת טווח תאריכים של פעולות

איפה?

עודכנית פלטינום:ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 166 - פעולות לחייבים - מרוכז 
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
בדו"ח 166:בחלון סינון הדו"ח הוספנו שדה לבחירת טווח תאריכים של פעולות. ...   לקריאה נוספת
 

 
בפירוט חיובי הוצל"פ, לרשימת שוברים/דרישות תשלום נוספה עמודה של שם חייב ראשי
איפה? 
עודכנית פלטינום:כלים שלובים > סה"כ חיובי הוצל"פ > הצגת פירוט רשומה כלשהי > רשימת שוברים/דרישות תשלום 
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]
לרשימת שוברים/דרישות תשלום נוספה עמודה של שם חייב ראשי ...   לקריאה נוספת
 


לדוח ההדפסה - תקבולי מס"ב - נוספה עמודה של תאריך קליטה
איפה?
עודכנית פלטינום:כלים שלובים > התראות > חוצץ תקבולי מס"ב > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
לדוח ההדפסה - תקבולי מס"ב - נוספה עמודה של תאריך קליטה ... לקריאה נוספת
 

 
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת תקבולי המס"ב - הוספנו שדה/עמודה סוג תיק (פנימי)
איפה? 
עודכנית פלטינום:כלים שלובים > תקבולי מס"ב  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת תקבולי המס"ב - הוספנו שדה/עמודה סוג תיק (פנימי). ...   לקריאה נוספת
 
 
 

 
  
תביעה והוצל"פ - תיקים פנימיים  

 

 

בהגדרת מחירוני מסירות (133) נוסף כפתור [עדכן מע"מ]

איפה?  
עודכנית פלטינום:הגדרות מערכת > הגדרה 1333 - תיקים - מחירוני מסירות > הצגת פרטי מחירון  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
נוסף כפתור [עדכן מע"מ] 
בלחיצה, המשתמש יכול לציין מהו סכום המע"מ שעליו יחושב המחירון ולאחר הזנת הפרטים, לעדכן את המחירים במחירון. ...   לקריאה נוספת
 

 
הוספנו עדכון של תאריך פס"ד/פיגורים מתיק התקשורת לתיק הפנימי
איפה?  
עודכנית פלטינום:כלים שלובים > תיקים חדשים (בתקשורת) > הקמת תיק פנימי מנתוני תקשורת  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
הוספנו עדכון של תאריך פס"ד/פיגורים מתיק התקשורת לתיק הפנימי. ...   לקריאה נוספת
 

 
ברשימת פעולות הוצל"פ - לדוח ההדפסה "רשימת הפעולות בתיקים" נוספה עמודה של "סכום לידיעה"
איפה? 
עודכנית פלטינום:הוצל"פ > פעולות > הדפס > דוח הדפסה - רשימת הפעולות בתיקים  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
לדוח הדפסה - רשימת הפעולות בתיקים  נוספה עמודה של "סכום לידיעה"...   לקריאה נוספת
 


איפה?
עודכנית פלטינום:הוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
בהוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק.
לאחר שמירת פרטי ההוצאה (בתיק מסוג תביעה/הוצל"פ), יפתח חלון נוסף "רשום... לקריאה נוספת 

 
הוספנו אפשרות לעדכן בתיק הפנימי את תאריך פס"ד/פיגורים המופיע בתיק התקשורת
איפה? 
עודכנית פלטינום:כלים שלובים > התראות > השוואת נתוני תאריך פיגורים  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
בהשוואת נתוני פס"ד/פיגורים בתיקים - הוספנו אפשרות לעדכן בתיק הפנימי את התאריך המופיע בתיק התקשורת. ...   לקריאה נוספת
 

 
הוספנו אפשרות להגדיר בכרטיסי לקוח/תיק - ריבית בנקאית בתוספת ריבית קבועה
איפה?
עודכנית פלטינום:
הצגת כרטיס תיק מסוג הוצל"פ > חוצץ הגדרות תיק > כלל חישוב
הצגת כרטיס לקוח > חוצץ הגדרות > הוצל"פ > כלל חישוב
פרטי פעולה בתיק > כלל חישוב 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
הוספנו אפשרות להגדיר ריבית בנקאית בתוספת ריבית קבוע... לקריאה נוספת 
 

 
הוספנו אפשרות להדפיס את הגורמים עבורם נשלח עיקול מדיה
איפה?
עודכנית פלטינום:כרטיס תיק > חוצץ פעולות > פעולת עיקול במדיה מגנטית לגורמים בודדים > הדפס > הדפסת פעולות
מה התחדש בגרסה? [1.73]
מתוך פרטי פעולת עיקול במדיה - הוספנו לתדפיס את רשימת הגורמים עבורם נשלח העיקול  ... לקריאה נוספת 
 
 

 
לקבוצת דוחות הוצל"פ וגביה נוסף דו"ח 173 - דוח תיקים בהסדר ללא תקבולים
איפה? 
עודכנית פלטינום:ניהול משרד > רשימת דוחות  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
לקבוצת דוחות הוצל"פ וגביה נוסף דו"ח 173 - דוח תיקים בהסדר ללא תקבולים     לקריאה נוספת
 


 
תיקים ולקוחות 

 
ביצירת קבוצת עבודה מקובץ אקסל, הוספנו אפשרויות להקמת תיקים לפי זיהוי נוסף או מספר מזהה
איפה? 
עודכנית פלטינום: הקמת קבוצות עבודה מקובץ Excel  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
בהקמת קבוצת עבודה מקובץ אקסל עם מס’ מזהה החייב/זיהוי נוסף, יהיו 3 אפשרויות:
 1. מספר תיק (קיים היום)
 2. זיהוי נוסף
 3. מספר מזהה
*לא יכולה להיות יותרר מאפשרות אחת לקובץ* ...   לקריאה נוספת
 

 
הוספנו ללוג שינויים מידע על מחיקה של קבוצת עבודה
איפה? 
עודכנית פלטינום:תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
הוספנו ללוג שינויים אפשרות לצפות במידע על מחיקה של קבוצת עבודה ...   לקריאה נוספת
 


הוספנו הגדרה לבחירת שדות משותפים בחוצצי משתמש
איפה?
עודכנית פלטינום:הגדרות מערכת > חוצצי משתמש (157) 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
בעבודה עם חוצצי משתמש - הוספנו הגדרה המאפשרת לבחור הצגה של שדות משותפים לכל החוצצים. 
לדוג’ - שדה מספר דו"ח/רשיון מסוג טבלת ערכים, עם הערכים שרשומים בו, יוצג בכל חו..לקריאה נוספת
 


הוספנו אפשרות להגדיר תיק פטור ממע"מ ו/או חייב במע"מ בשיעור של 0%
איפה?
עודכנית פלטינום:כרטיס תיק > הגדרות > הגדרות מע"מ 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
הוספנו אפשרות להגדיר בתיק אם פטור ממע"מ ו/או חייב במע"מ בשיעור של 0%.
ההגדרה תשפיע על הצגה וחישוב של אחוז המע"מ וסכומים ב: הוספת חיובים בתיק, רישום חיובים מרישום ביומ... לקריאה נוספת


במספור תיקי לקוח הוספנו הגדרה - מספר תיק שיתקבל בעת הוספת תיק חדש
איפה?
עודכנית פלטינום:הגדרות מערכת > תיקים > הגדרה 46 - תיקים - הגדרות 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
הוספנו הגדרה מספר תיק שיתקבל בעת הוספת תיק חדש. האפשרויות לבחירת המספור הן:
1. המספר הפנוי הבא מהמספר האחרון שהוקם בלקוח (יהיה ברירת המחדל) - ז"א מספר... לקריאה נוספת
 


 
לישויות להם הונפקו קבלות/חשבוניות מס - בכרטיס הישות יופיעו חוצצי קבלות ו/או חשבוניות מס
איפה?
עודכנית פלטינום:
רשימת ישויות > כרטיס ישות 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
לישויות להם הונפקו קבלות/חשבוניות מס - בכרטיס הישות יופיעו חוצצי קבלות ו/או חשבוניות מס ... לקריאה נוספת

 

 
 
      
חיובים וחשבונות עסקה   

 

לדוחות ההדפסה של רשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה - חשבונות עסקה בחיתוך לפי רפרנט

איפה? 
עודכנית פלטינום:כספים > חשבונות עסקה > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
לדוחות ההדפסה של רשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה - חשבונות עסקה בחיתוך לפי רפרנט ...   לקריאה נוספת  
 

איפה? 
עודכנית פלטינום:הגדרות מערכת > כספים > קוד 1 כספים מחירון כללי - פריטי חיוב  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
למחירון המשרד הכללי נוספה עמודת - כמות חיובים
העמודה תציג את מספר החיובים שנרשמו במערכת לאותו פריט חיוב  ...   לקריאה נוספת
 

 
מתוך טיוטת חשבון עסקה - הוספנו כפתור "אשר חשבון"
איפה?
עודכנית פלטינום:כספים > חשבונות עסקה > חלון פרטי חשבון עסקה 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
מתוך חלון פרטי חשבון עסקה - הוספנו כפתור [אשר חשבון]
הכפתור יחליף את "נעילת" חשבון העסקה לשינויים לאחר ההדפסה ויהיה פעיל: אצל לקוחות אשר הגדירו עבודה עם טי... לקריאה נוספת
 
 

 
בדו"ח 143 - לחלון סינון ולתצוגת הדוח הוספנו שדה - נרשם ע"י
איפה?
עודכנית פלטינום:דו"חות ניהול משרד > דו"ח 143 - חשבונות עסקה מול חשבוניות מס/קבלות
מה התחדש בגרסה? [1.73]
לחלון הסינון ולתצוגת הדו"ח הוספנו שדה - משתמש = נרשם ע"י ... לקריאה נוספת
 


מהוספת חיובים, הוספנו כפתור [הוסף העדרות]
איפה? 
עודכנית פלטינום:כספים > הוסף חיובים, הוסף חיובים מקוצר  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
בהוספת חיוב, נוסף כפתור [הוסף העדרות]    לקריאה נוספת
 

 
 
הנהלת חשבונות - קבלות/חשבוניות, תשלומים/הוצאות ופקדונות

 

במודול חלוקת תקבולים - נוסף פירוט של הסכמי החלוקה

איפה? 
עודכנית פלטינום (ללקוחות עם מודול חלוקת תקבולים):
תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת פרטי לקוח > חוצץ הגדרות > כפתור [חלוקת תקבולים]  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
ליד שדות הסכם ראשי והסכם משני נוסף כפתור [?] - המסביר איך מחושב הסכם החלוקה. ...   לקריאה נוספת
 

 
ברשימת התקבולים לפקדון, לדוחות ההדפסה נוסף דו"ח - תקבולים בפקדון בחיתוך לפי חודשים
איפה? 
עודכנית פלטינום:פקדונות > תקבולים לפקדון > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
ברשימת התקבולים לפקדון, לדוחות ההדפסה נוסף דו"ח - תקבולים בפקדון בחיתוך לפי חודשים  ...   לקריאה נוספת
 

 
הוספנו כפתור "סמן כנפרע" לחוצץ הפקדונות בתיק
איפה?
עודכנית פלטינום:תיקים ולקוחות > תיקים > הצגת תיק > חוצץ פקדונות > חוצץ תקבולים עתידיים
מה התחדש בגרסה? [1.73]
הוספנו כפתור [סמן כנפרע], בדומה למה שקיים ברשימת תקבולי פקדון שטרם נפרעו (רשימה חיצונית). ... לקריאה נוספת
 
 מתצוגת רשימת החשבוניות, לרשימת דו"חות ההדפסה נוסף דו"ח הדפסה - רשימת חשבוניות לפי תיק
איפה? 
עודכנית פלטינום:כספים > חשבוניות מס > הדפס  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
מתצוגת רשימת החשבוניות, לרשימת דו"חות ההדפסה נוסף דו"ח הדפסה - רשימת חשבוניות לפי תיק ...   לקריאה נוספת
 

 
הוספנו ללוג השינויים תיעוד על שינוי או מחיקת פרטי חשבון בנק
איפה?
עודכנית פלטינום:תצוגה > כלים ותזוקה > לוג שינויים
מה התחדש בגרסה? [1.73]
הוספנו ללוג השינויים תיעוד על שינוי ו/או מחיקת חשבון בנק לחיוב/זיכוי... לקריאה נוספת
 


לישויות להם הונפקו קבלות/חשבוניות מס - בכרטיס הישות יופיעו חוצצי קבלות ו/או חשבוניות מס
איפה?
עודכנית פלטינום:
רשימת ישויות > כרטיס ישות 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
לישויות להם הונפקו קבלות/חשבוניות מס - בכרטיס הישות יופיעו חוצצי קבלות ו/או חשבוניות מס ... לקריאה נוספת

 
  חלוקת תקבולים, נוטריון, ומודולים נוספים

 

לדו"חות ההדפסה של ספר נוטריון הוספנו עמודת מס’ אישור צוואה

איפה? 
עודכנית פלטינום: מודול נוטריון
נוטריון > ספר נוטריון > הדפס   
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]  
לדוחות ההדפסה בספר נוטריון הוספנו עמודת - מספר אישור צוואה ...    לקריאה נוספת
 

במודול חלוקת תקבולים - נוסף פירוט של הסכמי החלוקה

איפה? 
עודכנית פלטינום (ללקוחות עם מודול חלוקת תקבולים):
תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת פרטי לקוח > חוצץ הגדרות > כפתור [חלוקת תקבולים]   
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]  
ליד שדות הסכם ראשי והסכם משני נוסף כפתור [?] - המסביר איך מחושב הסכם החלוקה. ...    לקריאה נוספת
 

 
     
ניהול משרד כללי, מסמכים, יומן ומשימות
 

בתצוגת רשימת המשימות - הוספנו תצוגה וסינון - משימות כולל סיכומים כספיים

איפה? 
עודכנית פלטינום:יומן ומשימות > משימות   
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]  
בתצוגת רשימת המשימות - הוספנו תצוגה וסינון - משימות כולל סיכומים כספיים    לקריאה נוספת  
 
 

 
הוספנו ללוג שינויים מידע על מחיקה של קבוצת עבודה
איפה? 
עודכנית פלטינום:תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
הוספנו ללוג שינויים אפשרות לצפות במידע על מחיקה של קבוצת עבודה ...   לקריאה נוספת
 

 
 
בחיפוש מסמכים טקסטואלי נוספה אפשרות לחיפוש בטווח תאריכים
איפה? 
עודכנית פלטינום:מסמכים > חיפוש טקסטואלי 
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]
הוספנו אפשרות להגביל את תנאי החיפוש בטווח תאריכים.    לקריאה נוספת
 
איפה? 
עודכנית פלטינום:תיקים ולקוחות > נספחים 
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]
בתצוגת רשימת הנספחים, בסרגל הכלים > נוסף כפתור [עדכן סוג נספח]
לעדכון הנספח/ים:סמן את הרשומות הרצויות - ניתן לסמן נספח בודד או מספר רשומות (לעדכון גורף).
לחץ [עדכן סוג נספח]בחר ...  לקריאה נוספת
 
לשדות האוטומטיים של שבלונה - הוספנו שדה מספר גרסת מסמך
איפה?
עודכנית פלטינום:
הגדרות מערכת > הגדרה 9 - שבלונות 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
לשדות האוטומטיים של שבלונה - הוספנו שדה מספר גרסת מסמך   לקריאה נוספת


איפה?
עודכנית פלטינום:
הגדרות מערכת > מסמכים > הגדרה 9 - שבלונות 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
ברשימת השבלונות למסמכים -  הוספנו לתצוגה המורחבת עמודות של תאריך שימוש אחרון בשבלונה ו-כמות מסמכים במערכת המבוססים על השבלונה ... לקריאה נוספת
 

 
איפה? 
עודכנית פלטינום:יומן ומשימות > משימות 
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]
בתצוגת רשימת המשימות - הוספנו תצוגה וסינון - משימות כולל סיכומים כספיים   לקריאה נוספת
 
איפה? 
עודכנית פלטינום:טלפונים והודעות > טלפונים משרד וטלפונים עו"ד
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74]
לחלון הסינון של רשימות הטלפונים נוסף שדה סינון - פרטי טלפונים
כאשר יוזן ערך בשדה זה, החיפוש יבוצע בכל ארבעת השדות של הטלפונים (טלפון 1, טלפון 2, פקס וסלולרי) ...  לקריאה נוספת 
 

נוסחים הקבועים להודעות SMS - בעריכת נוסח הגדלנו את כמות התוים מ-200 ל-2,000
איפה?
עודכנית פלטינום: 
הגדרות מערכת > ניהול משרד > הגדרה 110 - נוסחים קבועים להודעות SMS
מה התחדש בגרסה? [1.73]
בנוסחים הקבועים להודעות SMS - בעריכת נוסח, בשדה נוסח הודעה - הגדלנו את כמות התוים מ-200 ל-2,000 ... לקריאה נוספת
 


במחיקה של מסמך, ניתן יהיה להגדיר האם יימחק מהמערכת או יעבור לסל המיחזור
איפה?
עודכנית פלטינום:
 • הגדרות מערכת > הגדרה 11 - מסמכים כללי
 • מסמכים > מחיקה של מסמך
 • מסך ראשי > חוצץ מסמכים > סל מחזור 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
הוספנו סל מיחזור פנימי במערכת פלטינום.
במחיקה של מסמך, ניתן יהיה להגדיר האם המסמך יימחק מהמערכת או י... לקריאה נוספת
 

 
לשדות האוטומטיים בקבוצת שדות - תיק - סיכומים - נוספו שדות חדשים
איפה?
עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > מסמכים > הגדרה 9 - מסמכים - שבלונות 
מה התחדש בגרסה? [1.73]
לשדות האוטומטיים בקבוצת שדות - תיק - סיכומים - נוספו השדות: יתרה לתשלום ריבית והצמדה, שולם על חשבון ריבית קרן, שולם על חשבון ריבית שכ"ט, שולם על חש... לקריאה נוספת
 
 

 
למאגר שדות המועברים לשבלונה, לקבוצת השדות לקוח - הוספנו שדה של תאריך לידה
איפה?
עודכנית פלטינום:
הגדרות מערכת > הגדרה 9 > שבלונות למסמכים
מה התחדש בגרסה? [1.73]
למאגר שדות המועברים לשבלונה, לקבוצת השדות לקוח - הוספנו שדה של תאריך לידה ... לקריאה נוספת
 


לתפריט המסמכים נוספה רשימה חדשה - מסמכים דורשים טיפול
איפה? 
עודכנית פלטינום:המסך הראשי > סרגל הניווט > חוצץ מסמכים  
מה התחדש בגרסה? [1.73-1.74] 
לתפריט המסמכים נוספה רשימה חדשה - מסמכים דורשים טיפול
העמודה תציג מסמכים אשר בסטטוס דרוש טיפול ...   לקריאה נוספת   
 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)