מתוך טיוטת חשבון עסקה - הוספנו כפתור "אשר חשבון"

איפה?

עודכנית פלטינום:

כספים > חשבונות עסקה > חלון פרטי חשבון עסקה 

מה התחדש בגרסה? [1.73]

מתוך חלון פרטי חשבון עסקה - הוספנו כפתור [אשר חשבון]

הכפתור יחליף את "נעילת" חשבון העסקה לשינויים לאחר ההדפסה ויהיה פעיל:

  1. אצל לקוחות אשר הגדירו עבודה עם טיוטות לחשבונות עסקה (הגדרות מערכת >הגדרה 77).
  2. בחשבונות במצב טיוטה - טרם הופק בלבד. 

בלחיצה על הכפתור [אשר חשבון] תוצג ההודעה - "אישור הפקה יחסום את החשבון לשינויים".


 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)