שינוי משתמש/ים ללא פעילים - מתוך רשימת המשתמשים

 איפה?
הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 13 > ניהול משרד - רשימת משתמשים
 מה התחדש בגרסה? [1.63]


אפשרות להפוך משתמש (ניתן לסמן יותר מאחד) ל"לא פעיל" מתוך רשימת המשתמשים, מבלי להציג קודם את חלון פרטי המשתמש. 

עד לגרסה זו - היה ניתן רק מתוך חלון פרטי המשתמש, על ידי סימון תיבת סימון מתאימה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)