שינוי משתמש/ים ללא פעילים - מתוך רשימת המשתמשים

הפיכת משתמש או מספר משתמשים מהרשימה ל "לא פעיל" לא תאפשר את בחירת המתשמש בתפריטים שונים בתוכנה כדוגמת: הוספת פגישה או דיון, בשליחת הודעות דואר ועוד.

חשוב! שינוי סטטוס המשתמש ל "לא פעיל" לא ימחק או ימנע הצגת פעולות שביצע אותו משתמש טרם שינוי הסטטוס במערכת.

לשינוי סטטוס המשתמש או מספר משתמשים כלא פעילים יש להכנס תחילה להגדרה 13 - רשימת משתמשים

מהרשימה יש לבחור את הרשומות הרצויות[משתמשים] וללחוץ על הכפתור 

להחזרת סטטוס המשתמש ל "פעיל" יש להציג את פרטי המשתמש ולסמן את התיבה בהתאם

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)