הוספנו אפשרות לבחור לכל חשבון בנק - עסק

איפה?
חשבונאית > כספים > חשבונות בנק > הוסף חשבון
מה התחדש בגרסה? [1.08]

הוספנו אפשרות לבחור לכל חשבון בנק - עסק


 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)