עודכנית - מאגר ניהול ידע

הוספנו אפשרות להגדיר תיק פטור ממע"מ ו/או חייב במע"מ בשיעור של 0%

איפה?

עודכנית פלטינום:

כרטיס תיק > הגדרות > הגדרות מע"מ 

מה התחדש בגרסה? [1.73]

הוספנו אפשרות להגדיר בתיק אם פטור ממע"מ ו/או חייב במע"מ בשיעור של 0%.

ההגדרה תשפיע על הצגה וחישוב של אחוז המע"מ וסכומים ב: 

הוספת חיובים בתיק, רישום חיובים מרישום ביומן, רישום חיוב מפירוט חיובי הוצל"פ, חיוב מפעולה, הוספת חיובי ריטיינר תקופתיים, הפקת חשבון עסקה לתיק, הפקת חשבוניות מס וחשבוניות זיכוי בתיק, חישוב סכומי פעולות מערכת מסוג שכ"ט, הוצאות מסוג לקוח וחשבוניות זיכוי מספק - במידה ומקושרים  לתיק.


 

0 (0)
דירוג המאמר (אין הצבעות)
דרג את המאמר
צרופות
אין צרופות למאמר זה.
הערות
אין הערות למאמר זה.
שם מלא
כתובת מייל
קוד אבטחה Security Code
מאמרים קשורים RSS Feed
ביצירת קבוצת עבודה מקובץ אקסל, הוספנו אפשרויות להקמת תיקים לפי זיהוי נוסף או מספר מזהה
נצפה 43 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
מהוספת חיובים, הוספנו כפתור [הוסף העדרות]
נצפה 43 פעמים מאז Tue, Nov 29, 2016
הוספנו כפתור "סמן כנפרע" לחוצץ הפקדונות בתיק
נצפה 36 פעמים מאז Mon, Feb 13, 2017
לדוח ההדפסה - תקבולי מס"ב - נוספה עמודה של תאריך קליטה
נצפה 38 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
הוספנו אפשרות להגדיר בכרטיסי לקוח/תיק - ריבית בנקאית בתוספת ריבית קבועה
נצפה 32 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
מתצוגת רשימת החשבוניות, לרשימת דו"חות ההדפסה נוסף דו"ח הדפסה - רשימת חשבוניות לפי תיק
נצפה 34 פעמים מאז Tue, Dec 6, 2016
לישויות להם הונפקו קבלות/חשבוניות מס - בכרטיס הישות יופיעו חוצצי קבלות ו/או חשבוניות מס
נצפה 30 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת תקבולי המס"ב - הוספנו שדה/עמודה סוג תיק (פנימי)
נצפה 27 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
בהגדרת מחירוני מסירות (133) נוסף כפתור [עדכן מע"מ]
נצפה 32 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
למאגר שדות המועברים לשבלונה, לקבוצת השדות לקוח - הוספנו שדה של תאריך לידה
נצפה 31 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016