קישור לעדכון חבילת שפות של ACROBAT

איפה ?

 קישור לעדכון חבילת שפות ל ACROBAT READER

כיצד לבצע ?

 לקוחות אשר בהפקת/פתיחת טופס מסוג מסמך PDF במערכת מקבלים הודעה של ADOBE על בקשה לעדכון חבילת שפות, מצורף קישור ממנו ניתן לבצע את העדכון - 

  http://supportdownloads.adobe.com/thankyou.jsp?ftpID=5877&fileID=5913 

 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)