עודכנית - מאגר ניהול ידע

חשבונאית - *מה חדש* לגרסה 1.08

מה חדש בגרסה 1.08

לקוחות נכבדים,

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת חשבונאית - לגרסה 1.08   

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו ו על כל עדכון ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על שורת הכותרת או על הקישור " לקריאה נוספת ".


רשימת העדכונים 
 
 בהוספה או סינון של קבלה - הוספנו אפשרות לבחירת העסק
איפה?
חשבונאית > כספים:הוסף קבלה/חשבונית-מס קבלות > סינון ותצוגת רשימת הקבלות
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו בתוכנה אפשרות לעבודה עם ריבוי עוסקים.בהוספת קבלה/חשבונית מס - הוספנו אפשרות לבחירת העסק.בסינון ותצוגת רשימת הקבלות - הוספנו אפשרות לסנן ...  לקריאה נוספת

 
איפה?
חשבונאית > מסמכים > חיפוש טקסטואלי 
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו אפשרות להגביל את תנאי החיפוש בטווח התאריכים של יצירת המסמך.בבחירת חיפוש לפי שדה זה - המערכת תחפש חיפוש טקסטואלי במסמכים שנוצרו בטווח התאריכים אשר צויין בשדה הנ"ל.  ...  לקריאה נוספת

 
איפה?
חשבונאית > כרטיס לקוח > חוצץ הגדרות > הנה"ח
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו הגדרה חדשה - פריט ברירת מחדל לרישום חיובים (פריט חיוב מהמחירון הכללי)פריט זה יופיע אוטומטית בעת בחירת לקוח, בחלון רישום חיובים/הוספת חיוב.  ...  לקריאה נוספת
 

בכרטיס לקוח - הוספנו הגדרה של תשלום במס"ב
איפה?
חשבונאית > כרטיס לקוח > הגדרות > הנה"ח
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו אפשרות של תשלום במס"ב בכרטיס לקוח: הגדרות > הנה"ח - הרשאה לחיוב במס"ב ...  לקריאה נוספת
 

 
איפה?
חשבונאית > תיקים ולקוחות > ישויות
מה התחדש בגרסה? [1.08]
ברשימת הישויות הוספנו כפתור [הפוך ללקוח] *ניתן לבצע על בחירה מרובה - מספר רשומות מסומנות  ...  לקריאה נוספת
 

 
ברשימת המסמכים הוספנו כפתור [תצוגה מקדימה]
איפה?
חשבונאית > תיקים ולקוחות:תיקים > הצגת כרטיס תיק > חוצץ מסמכיםלקוחות > הצגת כרטיס לקוח > חוצץ מסמכים
מה התחדש בגרסה? [1.08]
מרשימת המסמכים הוספנו כפתור [תצוגה מקדימה] ...  לקריאה נוספת
 

 
ברשימת המשתמשים - בפרטי משתמש - הוספנו חוצץ של פרטי המשתמש לעסק
איפה?
חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 13 - רשימת משתמשים
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו חוצץ של פרטי משתמש לעסק- מהחוצץ ניתן להגדיר למשתמש במערכת את אחוז המקדמה והאחוז בשותפות - לפי שם העסק המעודכן במערכת (הגדרה 42).  *רלוונטי בייחוד לדו"ח מקדמו...  לקריאה נוספת
 

 
הוספנו אפשרות לבחור לכל חשבון בנק - עסק
איפה?
חשבונאית > כספים > חשבונות בנק > הוסף חשבון
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו אפשרות לבחור לכל חשבון בנק - עסק   לקריאה נוספת
 

 
הוספנו אפשרות להוסיף חישובים לפי ריבית בנקאית
איפה?
חשבונאית > חישובים > הוסף חישוב
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו אפשרות להוסיף חישובים לפי ריבית בנקאית   לקריאה נוספת
 

 
הוספנו אפשרות לשכפל משימה כל X חודשים
איפה?
חשבונאית > יומן ומשימות > משימות > שכפל > חודשי
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו אפשרות לשכפל משימה כל X חודשים  לקריאה נוספת
 

 
הוספנו אפשרות של ריבוי עוסקים במערכת
איפה?
חשבונאית:הגדרות מערכת > הגדרה 42 - רשימת עסקים 
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו אפשרות של ריבוי עוסקים במערכתרשימת העסקים תופיע בהגדרות מערכת > הגדרה 42 ...  לקריאה נוספת
 

 
הוספנו דו"ח 123 - לקוחות ללא דו"חות חודשיים/שנייים
איפה?
חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו דו"ח 123 - לקוחות ללא דו"חות חודשיים/שנתייםהדו"ח יציג - רשימת לקוחות פעילים עם תיקים חודשיים/שנתיים אבל ללא דוחות ...  לקריאה נוספת
 

 
הוספנו שדה/עמודה של שם העסק לתצוגות בתיקים ולקוחות, ניהול משרד וכספים
איפה?
חשבונאית > רשימות ותצוגות של תיקים ולקוחות, ניהול משרד, כספים.
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו עמודה של שם העסק לתצוגות ורשימות הבאות:תיקים ולקוחות > ישויות > הצגת ישות > חוצץ תשלומיםניהול משרד > ההתראות שלי > הוצאות שטרם שולמו ...  לקריאה נוספת
 

 
לחלון הסינון ולרשימת התשלומים ללא הוצאה הוספנו שדה שם עסק
איפה?
חשבונאית > ניהול משרד > התראות שלי > תשלומים ללא הוצאה 
מה התחדש בגרסה? [1.08]
לחלון הסינון ולרשימת התשלומים הוספנו שדה שם עסק   לקריאה נוספת
 

לחלון הסינון ותצוגת רשימת טפסי הפקדה - הוספנו שדה/עמודה של שם העסק
איפה?
חשבונאית > כספים > טפסי הפקדה
מה התחדש בגרסה? [1.08]
לחלון הסינון ולרשימת טפסי ההפקדה, הוספנו שדה/עמודה שם עסק    לקריאה נוספת
 

 
לפרטי איש קשר, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימות הוספנו שדה תאריך לידה
איפה?
חשבונאית > תיקים ולקוחות:לקוחות > הצגת לקוח > חוצץ אנשי קשר > הוסף/עדכןתיקים ולקוחות > אנשי קשר מה התחדש בגרסה? [1.08] לפרטי איש קשר, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימות הוספנו שדה תאריך לידה ...  לקריאה נוספת
 

 
לרשימות המסמכים במערכת הוספנו שדה/עמודה של שנת המס
איפה?
חשבונאית:מסמכים > רשימות המסמכיםניהול משרד > שולחן עבודה > מסמכים אחרוניםכרטיס לקוח/תיק/ישות > חוצץ מסמכים
מה התחדש בגרסה? [1.08]
לרשימות המסמכים במערכת - הוספנו שדה/עמודה של שנת המס ...  לקריאה נוספת
 

 
לרשימות והסינונים בחוצצים הוצאות ספק ו- תשלומים לספק הוספנו שדה/עמודה "שם עסק"
איפה?
חשבונאית > כספים > ספקים > הצגת כרטיס ספק
מה התחדש בגרסה? [1.08]
לרשימות והסינונים בחוצצים הוצאות ספק ו- תשלומים לספק הוספנו שדה/עמודה "שם עסק" ...  לקריאה נוספת
 

 
איפה?
חשבונאית > כספים > הסכמי ריטיינר > חייב ריטיינר
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו אפשרות להפיק חשבונות עסקה ברצף, ללא פתיחת פרטי חשבון עסקה *לאחר ההפקה יהיה ניתן לבחור האם החשבון יודפס, ישלח בדואר או ללא הדפסה. ...  לקריאה נוספת
 

 
מרשימת החיובים הוספנו דו"ח הדפסה חדש - רשימת חיובים לפי לקוחות עם שעת התחלה וסיום
איפה?
חשבונאית > כספים > חיובים > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.08]
מרשימת החיובים הוספנו דו"ח הדפסה חדש - רשימת חיובים לפי לקוחות עם שעת התחלה וסיום...  לקריאה נוספת
 


אם הוגדר כי יכלול סכום ריטיינר במייל, יועבר סכום הריטיינר בתוספת מע"מ
איפה?
חשבונאית > ניהול משרד:
דוחות חודשיים > שלח דוא"ל > אישור סכומים
דוחות חודשיים לפי לקוחות > שלח דוא"ל > אישור סכומים
מה התחדש בגרסה? [1.08]
אם הוגדר כי יכלול סכום ריטיינר במייל, יועבר סכום הריטיינר בתוספת מע"מ  ... לקריאה נוספת
 
 
מרשימת החיובים הוספנו דו"ח הדפסה חדש - רשימת חיובים לפי לקוחות עם שעת התחלה וסיום
איפה?
חשבונאית > כספים > חיובים > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.08]
מרשימת החיובים הוספנו דו"ח הדפסה חדש - רשימת חיובים לפי לקוחות עם שעת התחלה וסיום... לקריאה נוספת
 
 

 
איפה?
חשבונאית > כספים > הסכמי ריטיינר מה התחדש בגרסה? [1.08]
מרשימת הסכמי ריטיינר, הוספנו כפתור [חייב ריטיינר והפק - חשבונית מס/קבלה/סגירה מנהלתית]בלחיצה על הכפתור:
המערכת תרשום חיוב ריטיינר לכל הריטיינרים שסומנותפיק חשבון עסקה ברצף ללא הצגת פר... לקריאה נוספת
 

 
לרשימת הדו"חות השנתיים הוספנו כפתור [הוסף חיוב]
איפה?
חשבונאית > ניהול משרד > דו"חות שנתיים מה התחדש בגרסה? [1.08]
לרשימת הדו"חות השנתיים הוספנו כפתור [הוסף חיוב]  לקריאה נוספת
 

 
ברשימת החיובים הוספנו דו"חות הדפסה חדשים
איפה?
חשבונאית > כספים > חיובים > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו דו"חות הדפסה חדשים:
1. רשימת חיובים בחלוקה ללקוחות, כאשר תחת כל לקוח תהיה רשימה בחלוקה לפי עובדים. 
2. דו"ח בחלוקה לעובדים, דף נפרד לכל עובד.  ... לקריאה נוספת
  
 
בהגדרת "חיובים - כללי" - הוספנו אפשרות לחסום רישום של יותר מחיוב אחד עם ערכים זהים בשדות: תאריך, שם עובד, משעה ועד שעה
איפה?
חשבונאית > הגדרות מערכת > חיובים - כללי
מה התחדש בגרסה? [1.08]
בהגדרת "חיובים - כללי" - הוספנו אפשרות לחסום רישום של יותר מחיוב אחד עם ערכים זהים בשדות: תאריך, שם עובד, משעה ועד שעה... לקריאה נוספת
 

 
ביחידות מניה הוספנו אפשרות לנעול שדות של כמות שעות לעריכה (כך שיחושבו אוטומטית)
איפה?
חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 2 - כספים - יחידות מניה
מה התחדש בגרסה? [1.08]
הוספנו אפשרות להגדיר לכל יחידה, האם בעת הזנה ועדכון חיוב עם יחידה זו ינעלו שדות של כמות ו-שעות עבודה.
והזנה תהיה אפשרית רק באמצעות מילוי שדות משעה ו-עד שעה. ... לקריאה נוספת
 
צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.