הוספת פקודת יומן

איפה?
 תפריט הנה"ח כפולה > הוספת פקודת יומן
מה התחדש בגרסה? [1.75]

לאחר שמירת תנועה ידנית, בחלק העליון של המסך התווספו שדות סה"כ חובה ו סה"כ זכות.

 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)