מידע הכנסות

איפה?
 תפריט כלים שלובים > מידע הכנסות
מה התחדש בגרסה? [1.75]

נוספו שדות "מס’ הליך" ו"תאריך הליך" שיילקחו מהליכי ביצוע על בסיס של "האם בוצע עיקול מתחדש לאותו תיק על אותו חייב ולאותו גורם".
המטרה היא לאפשר ללקוחות להימנע מלשלוח שוב ושוב עיקולים מתחדשים לאותו גורם בגין אותו חייב בתיק. אם כבר קיים מס’ הליך ותאריך, משמעות הדבר שכבר נשלח עיקול מתחדש על הנ"ל. 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)