השוואת נתוני תיק איחוד

בחוצצי השוואת נתונים תוכנת הפלטינום מבצעת השוואה בין נתוני תקשורת לנתונים הרשומים בתיקים הפנימיים. סוג ההשוואה הוא בהתאם לחוצצים המוצגים. בנוסף על השוואה של נתוני תיקי איחוד, כתובות חייבים ותאריכי פיגורים.מרשימת הנתונים המוצגים, יכול המשתמש גם לבצע עדכון בתיק הפנימי בהתאם לנתונים הקיימים בתיק תקשורת.

חוצץ השוואת נתוני תיקי איחוד/חדל"פ

בחוצץ השוואת נתוני תיק איחוד ו/או תיקי חדלות-פירעון, תוכנת עודכנית משווה בין הנתונים כפי שקיימים בתיק תקשורת לבין הנתונים או חוסר הנתונים הקיימים בתיק הפנימי. הנתונים המושווים מתייחסים ל-

  1. שם החייב
  2. מספר תיק איחוד או חדלות הפירעון

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - לחיצה על הכפתור יפתח חלון לבחירת עדכון סטטוס חייב ותיק בתיק הפנימי.

 ו  - סגירה וביטול סגירה ידנית של הנתון הנבחר.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לפריטים בהליך לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור יציג אפשרויות סינון מובנות ובחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)