עמלת כרטיס אשראי

איפה?
הגדרות מערכת > כספים > קוד מס’ 144 "כספים - רשימת כרטיס אשראי סולק"
מה התחדש בגרסה? [1.75]

התווספה אפשרות להגדרת עמלה בהתאם לסוג כרטיס אשראי.

העמלה שתוגדר תתווסף כאשר נפיק קבלת פקדון - בהתאם לגובה העמלה תופק ברקע חשבונית מס/קבלה.

 

  בהגדרות מערכת > כספים הגדרת עמלות כ.א. בפקדונות הגדרה מס’ 162 נגדיר את התנאים להפקת חשבונית מס/קבלה בגין עמלה

  מס’ תיק - תיק שבו תרשם חשבונית המס

 

  סעיף חשבונית לרישום עמלה - סעיף בחשבונית מס/קבלה שאליו יקושר סכום העמלה

  אפשר שינוי סכום עמלה ידנית - אפשרות לשינוי סכום עמלה

  חשבון בנק להפקדת עמלה - בחירת חן בנק, משמש משרדים המבצעים תיאום בנקים

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)