עדכון פקודת יומן ידנית

איפה?
 תפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 בתהליך הוספת פקודת יומן נוספה אפשרות לעדכן פרטי התנועה שנרשמה לפני שמירת פקודה

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)