הגדרות אישיות

איפה?
 הגדרות מערכת > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות - יומן"
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 התווספה אפשרות לזכור את סימון המשתמשים שנבחרו ברישום פגישה/ דיון אחרון.

  

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)